Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jak odhaluje výzkum společnosti VMware, pro většinu z nich je však problematika suverenity dat palčivým tématem

V roce 2024 bude 95 % podniků v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) pohlížet na svá data jako na zdroj zisku, přičemž 46 % je bude považovat za významný zdroj – oproti dnešním 29 %. Vyplývá to z nové globální studie zveřejněné společností VMware, Inc. (NYSE:VMW), která patří k předním inovátorům v oblasti podnikového softwaru.

Výzkum vyspělosti multi-cloudu s názvem Multi-Cloud Maturity Index oslovil téměř 3 000 obchodních a IT manažerů v celém regionu EMEA. Téměř polovina respondentů (47 %) rozhodně souhlasí s tím, že užívání více cloudů jim umožní maximální využití data k inovacím – a zároveň řešení problémů, jako je suverenita dat podle národních a odvětvových předpisů. Právě suverenita dat patří k největším výzvám, které podniky musí řešit – 95 % dotázaných připouští, že představuje problém.

Snahy vytěžit z dat ekonomický užitek s sebou nesou další výzvy. Mezi hlavní patří bezpečnost (35 %), nedostatek potřebných dovedností (35 %), obtížnost propojení různých cloudových prostředí (31 %) a izolované ostrovy dat (27 %). Podniky musí také zlepšit kontrolu nad svými provozními výdaji a náklady na cloud, přičemž 76 %, respektive 74 % souhlasí s tím, že jde o problém, pokud mají data přinášet skutečný obchodní užitek.

„Využití dat na podporu inovací a posilování konkurenční výhody je dnes páteří digitálního podnikání. Chytrý přístup k využití cloudu – tedy mít možnost zvolit správný typ cloudu pro všechny typy dat, včetně vysoce citlivých informací, které nesmí překročit státní hranice – se pro podniky, které chtějí data ekonomicky využívat, stává fakticky obchodním modelem,“ říká Joe Baguley, viceprezident a technický ředitel společnosti VMware v regionu EMEA. „Podniky, které plně těží z konkurenční výhody plynoucí z využití různých cloudů ke správě dat, zaznamenají přínosy ve všech svých složkách. Předpokladem úspěchu je ale kontrola nad tím, kde se data nacházejí – aniž by byla ohrožena bezpečnost, dodržování předpisů nebo suverenita – a nad výběrem poskytovatelů, kterým jsou data svěřena do správy.“

„Efektivní využívání a analýza dat bude v budoucnu pro podniky klíčové pro poskytování vysoké kvality zákaznické péče, predikci svých hospodářských výsledků či pro zefektivňování chodu organizace. Na datech založená organizace ovšem musí také dbát na dostatečné zabezpečení takto ukládaných dat. A to nejen s ohledem na svou bezpečnost, ale také s ohledem na dodržování s daty spojených regulací. Multicloud přístup umožní firmám využívat ta nejlepší možná řešení od jednotlivých poskytovatelů. Cloud ekonomika a charakter z cloudu poskytovaných služeb k tomu doslova vybízí. Chytré využití multicloud prostředí a jeho efektivní správa poskytne firmám velký potenciál se zachováním racionálních nákladů a nezbytně nutnou bezpečnost,“ říká Lukáš Jelínek, ředitel pro rozvoj a inovace ve společnosti NTT Česká republika.

Respondenti se shodují (86 %), že výhody multicloudu – schopnost využívat a řídit různé typy privátních, veřejných, edge a suverénních cloudů – ale převažují nad zmiňovanými problémy. Téměř polovina (46 %) se domnívá, že multicloud má velmi pozitivní dopad na růst výnosů a 46 % rovněž zmiňuje jeho velmi pozitivní dopad na ziskovost. Pouhá 4 % věří, že multicloud nehraje z hlediska obchodního úspěchu zásadní roli.

Což je dobrá zpráva pro podniky v celé Evropě, kde se podle Evropské komise očekává, že příspěvek datové ekonomiky k HDP v Evropské unii a Velké Británii vzroste do roku 2025 ze současných 2,6 % na 4,2 %.

Metodika
Společnost VMware zadala společnosti Vanson Bourne průzkum založený na rozhovorech s 2880 osobami s rozhodovací pravomocí v Dánsku (240), Francii (350), Německu (350), Izraeli (240), Itálii (240), Nizozemsku (240), Španělsku (240), Švédsku (240), Spojeném království (500) a Spojených arabských emirátech (240). Průzkum se uskutečnil v období duben až červen 2022.

Značky: