Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.

“Mladí ľudia dnes prichádzajú s množstvom skvelých myšlienok, ktoré by radi realizovali. Grantový program Business Idea umožňuje zhmotnenie skvelých ideí a tým aj ich aplikovanie do reálneho prostredia. Radi preto podporíme aktívnych študentov a pomôžeme im prekonať prvé prekážky pri realizácií ich snov, ktoré následne môžu vyústiť do reálneho podnikania,“ vyjadrila sa Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.
Finančné príspevky budú poskytnuté študentom druhého a tretieho stupňa (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách. Žiadosť musí obsahovať aj kvalitne vypracovanú SWOT analýzu, ktorá bude následne prezentovaná odbornej porote.

Termín na prihlásenie projektov: 8. 3. – 24. 4. 2017
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Ako žiadať: elektronicky prostredníctvom online formulára

Výber z podporených projektov, ktoré sme pomohli „naštartovať“:

Peter Sedlačko – PrintiFLY

Cieľom projektu bolo priniesť technológiu 3D tlače bližšie k ľuďom a ponúknuť im možnosť aditívnej výroby z plastov a zákazkovú 3D tlač. Prezentácia tejto technológie a projektu bola realizovaná v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, coworkingovým centrom Cošicke, formou workshopov a exkurzií, na základe ktorých vznikli aj požiadavky na zákazkovú 3D tlač od dizajnérov a samotných študentov pri realizácii ich záverečných prác. Simultánne s týmito aktivitami sa pracovalo na koncepte a návrhoch vlastných 3D tlačiarenských zariadení na nadrozmernú 3D tlač. Študent – autor projektu založil firmu, ktorej cieľom je nachádzať optimálne využitie technológie 3D tlače ako výrobnej technológie pre dizajn, architektúru, umenie, vzdelávanie, medicínu, biotechnológie a priemysel.

Počas trvania projektu boli realizované aktivity 3D tlače z prostredia medicíny, 3D tlač anatomických modelov, modelov na edukačné účely pre študentov medicíny, dizajnu, prototypy, modely a ergonomické návrhy spotrebných predmetov pre domácnosť, architektonické modely budov a infraštruktúry a realizácie záverečných prác študentov Technickej univerzity v Košiciach, ako napríklad návrh funkčnej protézy palca ruky.

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Technickej univerzity v Košiciach projektu PrintiFLY poskytla priestory a možnosti využívania technického zariadenia katedry. Plánovali spoluprácu s komunitou dizajnérov a architektov a chceli poskytovať zákazkovú 3D tlač širokej verejnosti. S Technickou univerzitou v Košiciach pracujú na koncepte začlenenia technológie 3D tlače do edukačných výučbových procesov.

Mgr. Katarína Trnovská – HRAVO

Hlavným zámerom projektu HRAVO bolo prepojiť kreatívne odbory – dizajn, architektúra a umenie, a aplikovať ich tvorivé princípy v procese navrhovania na konkrétnom dizajnérskom zadaní – hračke. Tento zámer sa podarilo naplniť prostredníctvom vybraných tvorcov – grafického dizajnéra a vizuálneho umelca Jána Šicka a architekta Igora Marka, ktorí navrhli dva nové prototypy pre projekt HRAVO. Vďaka podpore Nadácie Tatra banky a grantu
Business Idea sa podarilo vyvinúť a zrealizovať ďalšie 2 unikátne prototypy drevených hračiek a spustiť crowdfundingovú kampaň pre dizajn hračky Vlajky, ktorá zabezpečila ďalšie financie potrebné na sériovú výrobu hračky.

Kolekciu HRAVO testovalo viac ako 250 ľudí počas jej inštalácie v predajniach Vnímavé hračky a na dizajnovom podujatí Visegrad Market v Starej Tržnici v Bratislave. Majitelia siete predajní Vnímavé hračky hodnotili dizajn realizovaných prototypov ako konkurencieschopný a odporúčali ho pre výrobu. Pozitívne ohlasy zaznamenal projekt od dekanky Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Ľubice Vitkovej, ktorá ocenila komplexnosť projektu a jeho význam pre budúce uplatnenie slovenských dizajnérov v praxi.

Kvalitu realizovaných prototypov hodnotili pozitívne zástupcovia slovenskej firmy VEVA, ktorá sa špecializuje na výrobu drevených stavebníc Gringo, Brico, Kubik, Pedro. Výsledky projektu zároveň oslovili i dizajnérov a architektov – profesionálov, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa ďalších ročníkov HRAVO v pozícii návrhárov.

Jozef Pavelka – e-Karts

Cieľom projektu bolo vyvinúť predajný produkt v oblasti elektromobility a elektro-motoršportu a súčasne vytvoriť vývojovú platformu pre komplexnejšie projekty v tejto oblasti. Projekt e-karts bol prirodzeným postupom po ukončení štúdia a aktivít v rámci školského projektu Formula Student. Po získaní finančného daru sa začal vývoj zariadenia Torque box. Projekt bol dotiahnutý do prototypovej fázy. Ciele projektu boli naplnené vytvorením
funkčného prototypu, ktorý po miernych úpravách a úspešnom testovaní spoľahlivosti systémov pod záťažou v rôznych podmienkach, môže vstúpiť na trh a otvoriť tak novú kategóriu v rámci kartingovej scény v strednej Európe.

Značky: