Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové technické centrum na vývoj elektrifikovaných vysokovýkonných pohonov a elektrických komponentov

Rovnako ako materská spoločnosť Mercedes-Benz, aj Mercedes-AMG sa snaží konzekventne elektrifikovať – prvé elektrifikované vozidlá budú uvedené na trh tento rok. V súčasnosti podniká značka výkonnosti a športových vozidiel ďalší progresívny krok a buduje vysokoautomatizované testovacie centrum na vývoj elektrifikovaných vysokovýkonných pohonov a elektrických komponentov. V marci 2021 sa uskutočnilo oficiálne pokladanie základného kameňa nového technického centra. AMG tým investuje do dôležitých tém budúcnosti a jednoznačne sa zaväzuje k lokalite Affalterbach.

V Affalterbachu, medzi ulicami Benzstraße a Maybachstraße, vyrastie do roku 2022 nové technické centrum s troma poschodiami a celkovou rozlohou väčšou ako 5 000 metrov štvorcových. Ide o nové vysokoautomatizované testovacie centrum na vývoj elektrifikovaných vysokovýkonných pohonov a elektrických komponentov. S dvoma skúšobnými stanicami určenými na náhon na všetky kolesá a jednou vysokovoltovou skúšobnou stanicou určenou pre akumulátory sa AMG orientuje na budúcnosť. V prípade potreby možno budovu rozšíriť.

Philipp Schiemer, predseda vedenia spoločnosti Mercedes-AMG GmbH: „S výstavbou technického centra sme sa ako AMG jednoznačne zaviazali k lokalite Affalterbach a investujeme do budúcnosti AMG.“ Jochen Hermann, člen obchodného vedenia a vedúci technologického oddelenia spoločnosti Mercedes‑AMG GmbH, dodáva: „S naším novým testovacím centrom môžeme komponenty vozidiel a prototypy otestovať za realistických podmienok a v rannom štádiu vývoja ich dôkladne vyskúšať. Takýmto spôsobom nielenže získame čas v procese vývoja, ale zároveň zvýšime aj kvalitu výsledkov.“

Na počesť zahájenia výstavby nového technického centra sa spolu s vedením spoločnosti AMG ujal rýľu aj starosta obce Affalterbach, Steffen Döttinger. „Vďaka svojmu úspešnému príbehu je spoločnosť AMG dôležitým zamestnávateľom a ukážkovým predstaviteľom našej obce. Sme veľmi radi, že spoločnosť Mercedes-AMG GmbH opäť investuje výstavbou technického centra do lokality Affalterbach,“ tvrdí Döttinger.

Prehľad technického centra

Skúšobné stanice určené na náhon na všetky kolesá podporujú inžinierov v Affalterbachu pri simuláciách reálnych jazdných podmienok a podmienok prostredia. Štyri náboje kolies sa spoja so štyrmi strojmi skúšobnej stanice a odzrkadľujú reálne pôsobiace jazdné odpory, aby sa zmapovali jazdné vlastnosti, ktoré vo veľkej miere zodpovedajú reálnej prevádzke. Jedna zo skúšobných staníc je vybavená aj klimatickou výškovou komorou. Prostredníctvom podtlaku na nej možno simulovať výšku až 5 000 metrov nad morom pri teplote do -30 °C. Počas testov vývojár nesedí vo vozidle, ale riadi ho automatizovane z riadiacej miestnosti. Týmto spôsobom prispieva AMG aj k trvalo udržateľnejšej budúcnosti: použitím testovacích staníc sa v reálnej prevádzke nemusí prejsť toľko testovacích kilometrov.

Nezáleží na tom, či ide o arktické teploty alebo tropickú klímu – vysokovoltová skúšobná stanica s klimatickou komorou umožňuje plnoautomatizované testovanie vysokonapäťových akumulátorov vyvinutých v lokalite Affalterbach pri teplotách od -40 až po +80 °C. Týmto spôsobom možno otestovať takmer každý teoretický prípad, ktorému by systém akumulátorov mohol čeliť počas svojho prevádzkového času. Dôraz sa tu kladie predovšetkým na bezpečnosť, životnosť, ako aj funkčnosť a výkon v extrémnych podmienkach. Zatiaľ čo v prírode sa podmienky okolia menia v priebehu niekoľkých sekúnd a nikdy nie sú rovnaké, na skúšobnej stanici sa môžu opakovať donekonečna. Komplexná meracia technika nového testovacieho centra a vysoký stupeň automatizácie vedú k opakovateľným testovacím podmienkam, ktoré sú v zhode so zákonom.

Jednoznačný záväzok k trvalej udržateľnosti

Pri plánovanej výstavbe technického centra sa Mercedes-AMG zaviazala k trvalej udržateľnosti. Cieľom je implementácia vysoko efektívnej technológie a zariadenia budovy v lokalite, napríklad pomocou najmodernejších systémov rekuperácie tepla a veľkej nádrže, ktorá slúži ako zásobník energie. Budova je z veľkej časti vykurovaná vlastným procesným odpadovým teplom a prebytočné teplo možno prípadne odvádzať do miestnej vykurovacej siete.

Značky: