Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Deň 31. mája 2018 na Žilinskej univerzite bol v znamení budúcnosti. Žilinský samosprávny kraj priniesol už 12. ročník Konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 zameraný na možnosti a perspektívy tohto kraja. Sprievodné podujatie FUTURIKON 3 všetkých záujemcov nielen z radov stredoškolákov preniesol na jeden deň do centra technológií budúcnosti.  

„Budúcnosť Žilinského kraja nie je Žilinskej univerzite ľahostajná. Verejná podpora inovácií má nesmierny význam, nakoľko práve inovácie môžu v mnohom napomôcť životu každého občana v tomto priestore,“ vyjadrila sa Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Práve UNIZA, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Rozvojová agentúra ŽSK (RA ŽSK) a IT kraj organizovali  12. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 (IRR 2018). Súčasťou programu konferencie bola prezentácia podporných služieb pre malých, stredných aj začínajúcich podnikateľov, prezentácia inovácií ako nástroja rozvoja, moderovaná diskusia na tému možností a perspektívy ďalšieho rozvoja Žilinského kraja.

Ako uviedol Mgr. Branislav Zacharides, riaditeľ RA ŽSK, pozitívnou inováciou pri organizovaní tohto už tradičného podujatia bolo aj to, že sa tento rok konalo práve na pôde Žilinskej univerzity. „Keďže jej experti, spomeniem aspoň prof. Ing. Milana Dada, PhD., stáli pri zrode prvej regionálnej inovačnej stratégie a konferencia samotná je jedným z výstupov tejto stratégie, zvolená lokalita len dokazuje, že nastavené nástroje fungujú a prinášajú svoje ovocie,“ dodal.

Tradične sa na konferencii odovzdali aj ocenenia Žilinského samosprávneho kraja. Držiteľom ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2017“ je v kategórii Malé a stredné podniky spoločnosť UNIVENTA, s.r.o. s projektom „Modulárny systém chladenia a kúrenia DELGADO“ a v kategórii Regionálny rozvoj získalo ocenenie združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, o. z. s projektom „Detské advokačné centrum Náruč – komplexná pomoc ohrozenému dieťaťu“. Ocenenie „Stredoškolský podnikateľský zámer 2018“ putovalo do rúk Milana Murína, študenta SOŠ obchodu a služieb Martin, ktorí zvíťazil so zámerom „Šachta – oživenie a zatraktívnenie Dúbravských baní prostredníctvom v skale vytesaného baru“.

Sprievodným podujatím bola prehliadka technológií budúcnosti pod názvom FUTURIKON 3. O podujatie bol mimoriadny záujem, zúčastnilo sa ho 1 100 študentov z 25 stredných škôl z celého Slovenska, ale aj množstvo detí a nadšencov. Na 25 workshopoch bolo zaregistrovaných 700 študentov, pričom najväčší záujem bol o  workshopy Fakulty riadenia a informatiky pod názvom 3D tlač a Enjoy Lab a workshopy Elektrotechnickej fakulty pod názvom Vývoj počítačových hier – Unity 3D a Počúvaj svoju obľúbenú muziku. V rektoráte UNIZA bolo celkovo 23 stránkov univerzitných, firemných a neziskových projektov a organizácií. Okrem toho si študenti odniesli aj ceny v hodnote 1 000 EUR.

Značky: