V decembri sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia k vyhodnoteniu výsledkov veľkého IT Fitness testu a výsledky boli katastrofálne. Mladí ľudia, ktorí sa testovania zúčastnili najčastejšie v škole majú slabé vedomosti o IT bezpečnosti a tiež ľahko uveria hoaxom. To nás priviedlo na myšlienku venovať sa nevyhnutnosti zavedenia určitého certifikátu, ktorým by ľudia preukazovali svoje IT zručnosti zamestnávateľom pri uchádzaní sa o prácu.

Certifikát vystavený pri absolvovaní tohto IT Fitness testu by to mohol byť, ale chcelo by to aj ďalšiu aktivitu zo strany vlády. Predovšetkým na Ministerstva školstva a tiež Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V testovaní boli použité dve verzie testu: jednoduchšia verzia bola určená pre základné školy, jej cieľom bolo preveriť IT zručnosti žiakov a ich pripravenosť na stredoškolské štúdium. Druhá verzia testu bola zameraná na cieľovú skupinu študentov stredných a vysokých škôl, ako aj na všetkých, ktorí si chceli preveriť úroveň svojej digitálnej gramotnosti. A práve v tejto verzii testu bol kladený dôraz na preverenie zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s uplatnením sa na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov. Absolvovanie tohto testu je zhruba do 60 minút a je zadarmo.

Ďalšou možnosťou je európsky vodičský preukaz na počítač – ECDL (European Computer Driving Licence), o ktorom sa na Slovensku už dlhšie hovorí ale v súčasnosti je skôr vo vyčkávacej podobe. ECDL ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa výpočtovej techniky. Je založený na súbore sylabov (súpis požadovaných znalostí a zručností) , na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti. Ďalej na metodike, ktorá overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Test z každého modulu na základnej úrovni trvá maximálne 45 minút. Testy sa losujú automaticky v deň konania skúšky a vykonávajú sa v akreditovaných testovacích centrách po celom Slovensku. Test obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh. Po dosiahnutí minimálne 75% z celkového počtu možných bodov sa test považuje za úspešne absolvovaný. Test na pokročilej úrovni trvá maximálne 60 minút. Na pokročilej úrovni je možné vykonať testy zo spracovania textu, výpočtových tabuliek, databáz, prezentácie. Test ECDL nie je zadarmo, jeho cena je pre stupeň Profile: 30 eur  na ľubovoľný počet modulov za 4 roky; Quatro: 26 eur  – na 4 moduly za 3 roky a  Single: 12 eur na 1 modul. Cena je jednotná pre celé Slovensko. Zatiaľ sú však výstupy ECDL pre bežných zamestnávateľov ťažšie pochopiteľné.

Na Úrade vlády SR pre investície a informatizáciu sme v tejto súvislosti oslovili aj pána Lukáša Hlavičku, ktorý je riaditeľom CSIRT.SK a jeho tím práve naberá nových ľudí.

Lukáš Hlavička, riaditeľ CSIRT.SKPodľa jeho vyjadrenia je univerzálna certifikácia na IT zručnosti potrebná. „Má to svoje prínosy a pre zamestnávateľa je to dobrá informácia. Ja ako paranoik by som určite chcel, aby súčasťou takéhoto testu boli aj otázky o kybernetickej bezpečnosti. Zo svojej skúsenosti viem, že najslabším článkom celého systému je vždy používateľ. Na UPVII si zamestnanci zvykli, že im stále chodia varovania ako sa majú správať, pravidelne sú preškolovaní a dobre používali bezpečnostné opatrenia.“

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.