Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Široké možnosti aplikácií, vysoká účinnosť a vynikajúca dostupnosť elektrických pohonov umožňuje ich rozmanité použitie v rôznych oblastiach priemyslu. Optimálny chod prevádzky v podnikoch si vyžaduje správne fungujúce systémy pohonov. Spoznajte možnosti zlepšenia fungovania elektrických pohonov a bezproblémovej prevádzky.

Výber elektromotora s presahom do budúcnosti

Pri výbere a návrhu riešenia elektrického pohonu v podniku sa zohľadňuje funkčnosť, účinnosť a hospodárnosť prevádzky.

Veľmi dôležitú úlohu tu zohrávajú elektromotory ako hnacia sila väčšiny strojov a zabezpečenie bezproblémového chodu procesov. Porucha elektromotora môže vyradiť celý závod, pričom už pár hodín neplánovanej odstávky vedie k zvýšeniu nákladov.

Výber motora a správne stanovenie potrebného elektrického pohonu patrí k podstatným ekonomickým rozhodnutiam spoločnosti. Určite je potrebné dopredu myslieť na výkonovú a momentovú rezervu.

Pri dlhodobom fungovaní elektromotora na maximálnej úrovni (podľa stanovenej hranice výrobcom) môže viesť k jeho rýchlemu opotrebovaniu a skráteniu životnosti. Zlatou strednou cestou je používanie elektromotora tak, aby stále pracoval s minimálnym výkonom.

Či už plánujete výmenu starých motorov alebo potrebujete optimalizovať výrobné procesy, dobre zvážte výber elektromotorov. V zásade platí, že moderné elektromotory vám zabezpečia vysokoúčinnú prevádzku a zároveň dlhodobo splnia vaše nároky na náklady, úsporu a životnosť.

Výhody prinesie i frekvenčný menič

Pre efektívnejšie fungovanie elektrického pohonu v podniku môže pomôcť používanie frekvenčného měniča. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou a priaznivým efektom.

Frekvenčné meniče sú vynikajúcim riešením pre väčšinu pohonov s premenlivou záťažou. Ak sa dobre nastavia, podnik získa niekoľko výhod v podobe vyššej účinnosti, spoľahlivosti i nižšej spotreby elektrickej energie.

Zistite si u popredných dodávateľov moderných frekvenčných meničov, ako vám pomôžu pri efektívnej prevádzke podniku.

Elektromotor a frekvenčný meničZdroj: elements.envato.com
Elektromotor a frekvenčný menič

Šneková prevodovka stále populárna

Použitie šnekových prevodoviek už dávno presiahla hranice priemyslu. Uplatňujú sa všade tam, kde je pohon elektomotorom pri nízkych otáčkach a požadovanom krútiacom momente nedostatočný. V priemysle sa spravidla kombinujú s trojfázovými asynchrónnymi motormi.

Šneková převodovka zvláda vysoký krútiaci moment, má nízku hladinu hluku a jednoduchú konštrukciu. Vďaka dlhému a hladkému chodu sa vynikajúco uplatňujú v rôznych priemyselných dopravných systémoch, stavebných oblastiach a miešacej technike.

Moderné šnekové prevodovky majú vďaka presne optimalizovanej geometrii prevodov a kvalitným materiálom vynikajúcu účinnosť a zníženú hlučnosť.

V prípade, že plánujete meniť elektromotory či iné komponenty pre elektrický pohon vo vašom závode, obráťte sa na skúseného výrobcu s dlhou tradíciou, modernými technológiami a zapracovaním špecifických potrieb klienta.

Značky: