Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako keby z ciest zmizlo 810 000 áut. O toľko je možné realisticky znížiť emisie oxidu uhličitého, ak Európska únia zavedie spoločný cieľ na zber obalov z nápojových kartónov. Vyplýva to z najnovšej štúdie, ktorú pre európske združenie výrobcov nápojových kartónov (ACE) spracovala firma Roland Berger.

Slováci patria v oblasti triedenia odpadov medzi najlepších v Európe. Pri komoditách ako sklo sa vďaka tomu u nás recykluje zhruba 80 percent materiálu, pri plastoch alebo papieri je to približne polovica[1]. Recyklácia nápojových kartónov, v ktorých každý deň kupujeme mlieko, mliečne výrobky alebo džúsy, má ale stále potenciál výrazného zlepšenia. Naspäť do výrobného reťazca sa totiž vracia menej ako šestina obalov (15 percent[2]).

Nová štúdia firmy Roland Berger teraz navyše ukázala, že bez zavedenia zákonného cieľa na zber nápojových kartónov môžeme očakávať pri tejto komodite len veľmi pozvoľný nárast počtu vytriedených obalov (34 percent v roku 2030[3]).

Ak sa ale Európska únia (EÚ) zhodne na plošnom zavedení povinných cieľov na zber nápojových kartónov, môže sa miera triedenia na Slovensku realisticky zvýšiť až na 53 percent, v celej Európskej únii potom v priemere na 78 percent. To by znamenalo naprieč Európskou úniou ročné zníženie emisií CO2 o 990 000 ton. To je rovnaká zmena, ako keby z európskych ciest zmizlo 810 000 áut.

„Dlhodobým cieľom výrobcov nápojových kartónov je, aby sa čo najväčšia časť ich obalov zbierala, recyklovala a materiál sa opäť využíval. Bez konkrétnych legislatívnych cieľov na zber a recykláciu však bude veľmi zložité dosiahnuť v blízkej budúcnosti zásadné zmeny,“ povedala Annick Carpentier, generálna riaditeľka ACE.

Aby obaly nekončili na skládkach a v spaľovniach

Nápojové kartóny sú kľúčovou súčasťou európskeho trhu s obalovými materiálmi. Prispievajú k bezpečnosti potravín a odolnosti celého trhu tým, že poskytujú obaly na základné potraviny s dlhou trvanlivosťou. Napríklad tri štvrtiny všetkých obalov na mliečne výrobky v EÚ sú vyrobené práve z nápojových kartónov.

Zároveň nápojové kartóny patria k najekologickejším obalovým riešeniam, ktoré sú k dispozícii. Pokiaľ vezmeme do úvahy celý životný cyklus obalu, majú nápojové kartóny podľa nezávislej štúdie LCA[4] vôbec najnižšiu uhlíkovú stopu. Obaly z nápojových kartónov sú recyklovateľné a v EÚ sa ich recykluje už 51 percent (údaje z roku 2019[5]). Najlepšie výsledky v tomto smere dosahujú krajiny ako sú Belgicko alebo Nemecko. 

Skúsenosti z týchto krajín ukazujú, že cesta k vysokej recyklácii nápojových kartónov vedie cez legislatívne zakotvené ciele na zber. Združenie ACE presadzuje, aby európske krajiny vrátane Slovenska stanovili ambiciózny zberový cieľ 90 percent.

V prípade, že v niektorých krajinách nebude zber a recyklácia nápojových kartónov fungovať dobre, ponúka sa možnosť zapojenia obalov z nápojových kartónov do systému zálohovania (podobne, ako sa od začiatku roka začali zálohovať PET fľaše a hliníkové plechovky). Ak bude systém zálohovaných obalov plošne zavádzať Európska únia, združenie ACE presadzuje, aby zahŕňal aj nápojové kartóny.

Zvýšenie zberu a recyklácie nápojových kartónov by tiež mohla priniesť digitalizácia systému ich zálohovania pomocou unikátnych kódov na každom balení. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že skenovanie týchto identifikátorov pri vracaní obalov výrazne zvyšuje flexibilitu celého systému a kvalitu vráteného materiálu. Digitálne zálohovanie môže byť dobrovoľné a fungovať ako doplnok k bežným automatom na vracanie obalov.


[1] https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/319112?uid=7928a4a5c95cda1bacf9de9b09b647e55327af4d

[2] https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/10/ACE-Recycling_BROCHURE_September-2021.pdf

[3] https://www.squareandcircular.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

[4] https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/03/20-011-Circular-Analytics_ACE-Full-report_2021-03-11.pdf

[5] https://www.beveragecarton.eu/news/ace-announces-increased-recycling-rate-for-beverage-cartons/

Značky: