Inštalácia PowerToys je ako inštalácia Microsoft Plus! pre Windows 95.

Užitočné, nie vždy kľúčové, no pridávajúce nové funkcie. Každý si nakoniec vyberie, aké možnosti PowerToys bude používať. Aktuálne je k dispozícii verzia v0.29.3, ktorú si stiahnete zo stránok GitHub.

Pripravovaná verzia, pravdepodobne už verzii 0.3 bude obsahovať tri kľúčové funkcie navyše. Informoval o nich web Windows Latest. Prvou z nich je podpora prechádzania registra systému priamo cez vyhľadávanie v ponuke Štart.

Vlastne všetky novinky s touto ponukou súvisia. Druhá funkcionalita umožní vyhľadanie, spustenie, zastavenie alebo reštartovanie služieb. Nebudete ich musieť vyhľadávať cez samostatnú aplikáciu v systéme. Vhodné na rýchly manažment vybraných služieb, s ktorými manipulujete najčastejšie.

Tretím vylepšením je prenesenie príkazov na vypnutie, uspatia, reštartu alebo prepnutia používateľa priamo do vyhľadávacieho okna. Teraz ak zadáte slovo sleep alebo uspať, zobrazia sa textové výsledky. Po inštalácii pripravovanej verzie bude slovo nájdené aj ako príkaz na vykonanie.

Zdroj: Windows Latest

Prečítajte si aj:

Ako zobraziť CapsLock a jeho zapnutie vo Windows?

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.