Dnes neprídete do práce? Budete robiť z domu? Okej, žiadny problém. Aj šéfovia na Slovensku sa otvárajú novým trendom a zamestnancom nechávajú viac slobody.

Až 57 percent manažérov malých a stredných firiem verí svojim podriadeným, že budú efektívne pracovať aj mimo kancelárie. A iba pre šesť percent opýtaných je takýto typ práce nepredstaviteľný. Podobne sú na tom aj ich kolegovia v Európe, kde práci na diaľku plne dôveruje 58 % manažérov. Vyplýva to z minuloročného prieskumu spoločnosti Microsoft v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka.  

Dôvodom rastu dôvery manažérov práci na diaľku je, že flexibilita je v súčasnosti pre mnohých záujemcov o prácu čoraz dôležitejšia. Podľa prieskumu portálu Platy.sk je dokonca možnosť manažovať si čas a prácu po svojom najdôležitejším pracovným benefitom pre polovicu uchádzačov o prácu z generácie mileniálov (cca do veku 35 rokov).

Slobodu výberu miesta na prácu či už v kancelárii, doma, v kaviarni či v zdieľaných priestoroch  podporuje dlhodobo aj Microsoft. Spoločnosť už šiesty rok po sebe vyhlasuje Deň spolupráce odkiaľkoľvek, ktorý tento rok pripadne na štvrtok 20. septembra 2018. Cieľom iniciatívy je inšpirovať firmy aj organizácie na zvýšenie flexibility v práci.

Zavedenie flexibility v práci závisí od vyspelej firemnej kultúry, kde manažéri svojim kolegom dôverujú. Nechávajú im priestor nielen na realizáciu a kreativitu, ale aj na zodpovednosť. Viac hodín v práci totiž nemusí nutne znamenať aj viac dokončených úloh. Správne využívanie technológií by malo ľuďom pomôcť nielen efektívnejšie komunikovať s kolegami odkiaľkoľvek, ale získať aj čas na sústredenú intenzívnu prácu bez vyrušovania, ktorá je predpokladom vysokého výkonu i kreativity,“ uviedla Lenka Čábelová, manažérka komunikácie Microsoftu pre Česko a Slovensko. IT spoločnosť zaviedla flexibilné pracovné prostredie pred piatimi rokmi a efektom sú nielen spokojnejší zamestnanci, ale aj vyšší výkon, viac inovácií aj lepšie fungujúca tímová práca a nižšie náklady.

Dôverujete zamestnancom, že pracujú na diaľku efektívne?Slovensko:Európa (19 krajín):
Úplne dôverujem/skôr dôverujem57 %58 %
Mám malú dôveru28 %22 %
Vôbec nedôverujem6 %8 %
    Neviem8 %12 %

          Zdroj: Prieskum Microsoftu (december 2016 – január 2017)

Podľa prieskumu Microsoftu už viac než tretina Slovákov využíva na prácu domov, zhruba pätina pracuje pravidelne aj v zdieľaných kanceláriách. Obľúbenými miestami sú aj prestávky počas cestovania či kaviarne. „Záujem o prácu v zdieľaných priestoroch – coworkingu prudko rastie najmä medzi mileniálmi. K našim členom patria aj zamestnanci korporácií, ktorí sa nevedia sústrediť v open space kanceláriách či nemajú svoje stále miesto v office. Z technológií na tímovú prácu využívajú najmä Skype,“ potvrdila Michaela Hrnčiarová, zakladateľka bratislavskej zdieľanej kancelárie Coworking Cvernovka.

Podľa Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HRcomm sa názory na flexibilitu práce rôznia, predovšetkým čo sa týka miery využitia. „Asi najviac pociťuje potrebu flexibility generácia mileniálov. Ak si predstavíme úsporu času a zníženie finančných nákladov na prepravu z práce domov a, samozrejme, získanie určitej miery osobnej slobody, ktorá môže vytvoriť most medzi profesijným a osobným životom, je to skutočne zaujímavý prístup,“ uviedol Roman Kollár, člen Predstavenstva HRcomm zodpovedný za oblasť Motivácia a riadenie výkonnosti. Pre úspešné zavedenie práce na diaľku je podľa neho nevyhnutné, aby si zamestnanci uvedomili, že získajú nielen slobodu, ale zároveň zodpovednosť za svoj pracovný čas, ktorý by mali využiť čo najproduktívnejšie.

Nový trend potvrdila aj Soňa Roventa-Hakszer, konateľka americkej spoločnosti 3M v Bratislave, ktorá sa venuje inováciám v priemysle. Spoločnosť na Slovensku zamestnáva tím 40 ľudí: ,,Flexibilitu sme pred niekoľkými rokmi doplnili aj do firemných benefitov a zamestnanci tak môžu pracovať na diaľku niekoľko dní v mesiaci. Benefit sa veľmi ujal, ľudia sú spokojnejší a využívajú ho na maximum. Môžu si tak prácu rozdeliť na sústredenú prácu napríklad doma, kde majú viac pokoja a ak potrebujú tímovú interakciu, využívajú na prácu kancelárie.“

Na prácu odkiaľkoľvek sú nevyhnutné technológie, ktoré umožňujú členom tímu bezpečné zdieľanie dokumentov a rýchlu vzájomnú komunikáciu. Microsoft predstavil inovatívnu cloudovú službu Microsoft 365, ktorá okrem iného obsahuje aj známe funkcionality Office 365 ako napríklad obľúbenú platformu na tímovú spoluprácu Microsoft Teams či poznámkový blok OneNote. Od leta tohto roku môžu firmy do 300 zamestnancov využívať nástroj Microsoft Teams vo verzii Freemium dokonca zadarmo. Spoločnosť sa tak snaží podporiť malých a stredných podnikateľov v digitálnej transformácii a umožniť každému pracovať v tíme efektívne odkiaľkoľvek. Aj malé tímy tak môžu na diaľku komunikovať, zdieľať kalendáre, flipcharty, spoločné virtuálne stretnutia či dokumenty. Výhodou profesionálnych cloudových nástrojov je aj vysoká bezpečnosť dát.

O prieskume

Prieskum Slovenské firmy – moderné či zaostalé? prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12 804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori. 

 

Značky: