Nový štýl spolupráce, práce alebo komunikácia prostredníctvom cloud aplikácií, je počas toho ako sme doma viac ako aktuálna. Nikto neočakával, že to bude za týchto okolností, ale aj vďaka nim sa ZOHO rozhodlo, že celý balík 11 aplikácií dá používateľom zadarmo k používaniu do 1.7.2020.

V tomto balíku sú všetky cloud aplikácie, ktoré slúžia na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom chatu, telefonickej či video konferencie, zdieľanie pracovnej plochy, projektov, dokumentov alebo iných súborov a ich ukladanie v cloude.

ZOHO Remotely je balík 11 pracovných a komunikačných aplikácií v jednom ucelenom používateľskom rozhraní. Je určený na vzdialenú komunikáciu a spoluprácu medzi zaregistrovanými používateľmi ZOHO Remotely ale aj mimo túto skupinu. Umožňuje tak veľmi jednoducho výmenu dát a vzájomnú okamžitú alebo dlhodobú komunikáciu medzi vami a vašimi zákazníkmi alebo kolegami.

Pomocou ZOHO Remotely môžete organizovať telekonferencie, videokonferencie, môžete zdieľať a vytvárať rôzne typy súborov potrebných na vašu prácu, ako sú tabuľky, dokumenty alebo prezentácie. Obsah môžete zdieľať jednak voľne ale aj s časovým obmedzením alebo po zadaní jednorazového prístupového hesla. Môžete s ostatnými zdieľať vaše projekty, časové plány a harmonogramy prác, môžete zadávať úlohy ostatným používateľom, alebo úlohy od vašich zákazníkov prijímať. Jednotlivé aplikácie môžete spravovať v jednom prehľadnom prostredí, ktoré umožňuje riadenie prístupu používateľov, nastavenia prístupových práv, sledovanie využitia a pod.

Aplikácie zahrnuté v ZOHO Remotely:

Cliq – chatujte a komunikujte (hlas a video) so svojimi kolegami a zákazníkmi

Meeting – naplánujte si schôdzky online formou konferenčných hlasových a videohovorov

ShowTime – organizujte online školiace kurzy a oslovte svoje publikum na celom svete

WorkDrive – zdieľajte dokumenty s členmi a spolupracujte v reálnom čase

Projects – spolupracujte so svojím tímom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a efektívne sledujte priebeh úloh a míľniky

Sprints – nástroj, ktorý vám umožní zostať pripravení na zmeny a dodávať skvelé produkty včas

Assist – pomôžte svojim zamestnancom a zákazníkom kdekoľvek sa nachádzajú

Lens – kedykoľvek a priamo z vášho stola získajte prístup k smartfónu používateľa na vzdialenom mieste

Writer – vytvárajte, zdieľajte a upravujte dokumenty

Sheet – spravujte tabuľky a analyzujte svoje údaje pomocou pokročilých funkcií

Show – vytvárajte dokonalé a plynulé prezentácie

Vyskúšať zdarma

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.