Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vo svetle globálnej pandémie koronavírusu uvažuje až 35 % zamestnancov o zmene zamestnania v nasledujúcich 12-tich mesiacoch.

Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky pod názvom Securing the Future of Work“ (Zabezpečiť si pracovnú budúcnosť). Dve najsilnejšie motivácie, ktoré ľudia uviedli ako dôvod pre zmenu kariéry, sú za aktuálnych okolností prirodzené a pochopiteľné. Patrí medzi ne ašpirácia na získanie vyššieho platu (49 %) a udržanie si primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (41 %).

Napriek neistote na trhu práce majú ľudia stále svoje ambície. Aj keď takmer každý druhý človek by radšej zostal na svojej súčasnej pozícii (48 %), mnoho zamestnancov stále cíti potrebu zmeniť svoje pracovné povinnosti tak, aby lepšie zapadli do ich osobného života. Uprostred opatrení ohľadom obmedzenia pohybu ľudí a práce z domu mali respondenti viac času zamyslieť sa nad svojou budúcou kariérou, zvyšovaním kvalifikácie alebo učením sa niečomu novému.

Bez ohľadu na to, aký smer si zvolia, ich najväčšou motiváciou smerom k novému zamestnaniu je dosiahnutie lepšieho platu (49 %). Druhým najčastejším dôvodom je lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, ktorá motivuje 41 % respondentov. Ľudia sa v rámci pandémie prirodzene tešia z toho, že trávia viac času doma s rodinou ako aj nad osobnými záujmami a záľubami. Zamestnanci sa týchto radostí pravdepodobne nebudú chcieť v budúcnosti vzdať.

Tretina ľudí tiež túži po užitočnej a zmysluplnejšej práci (35 %). Je možné, že udalosti roku 2020 umožnili zamestnancom prehodnotiť svoju súčasnú prácu a uvedomiť si hodnotu svojho času ako aj toho, ako ho chcú tráviť.

Zdroj: Kaspersky, Graf 1: Motivácie pre zmenu kariéry

„Prehodnotením svojich túžob a schopností si ľudia vytvárajú svoju vlastnú novú pracovnú realitu. Buď zmenia zamestnanie, alebo zostanú na svojich súčasných pozíciách, no budú sa usilovať zachovať si výhody práce na diaľku a pohodlnejšieho nastavenia. Avšak na to, aby to dosiahli, musia zamestnanci zvoliť primeraný prístup, naučiť sa byť flexibilní a pracovať inteligentnejšie, a samozrejme, musia zorganizovať svoje pracovné prostredie a prevziať zodpovednosť za jeho spoľahlivosť a bezpečnosť. Nakoniec to môže v očiach zamestnávateľov dokonca predstavovať konkurenčnú výhodu,“ hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako bude vyzerať budúcnosť trhu práce, môžete si zahrať novú dobrodružnú videohru od spoločnosti Kaspersky s názvom Own Your Future. Hráčov prevedie povinnosťami vybranej profesie v rámci jedného pracovného dňa a zobrazí návyky a rozhodnutia, ktoré pomôžu zamestnancom vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.

Značky: