Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V tomto roku oslavuje Nadácia Orange okrúhle jubileum.

Už 20 rokov prostredníctvom svojich aktivít pomáha formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť, podporuje aktívnych ľudí, inšpiruje, motivuje a mení Slovensko na lepšie miesto. A už desať rokov oceňuje neziskové organizácie a aktívnych ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ. Cenou Nadácie Orange ocení v rámci desiateho ročníka výnimočne až desať neziskoviek, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo a významným spôsobom podieľajú na zlepšovaní podmienok pre život na Slovensku v oblastiach vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj.

„Nadácia Orange patrí dlhodobo medzi najznámejšie firemné nadácie na Slovensku a vďaka svojej dôveryhodnosti a transparentnosti sa jej už 20 rokov darí reagovať na aktuálne problémy spoločnosti. Teší ma, že nadačné aktivity nielen pomáhajú tam, kde je to potrebné, ale zároveň inšpirujú množstvo aktívnych ľudí k ďalším projektom a spájajú pre tvorbu lepšieho sveta pre nás všetkých. Táto snaha si zaslúži našu pozornosť a ocenenie, a preto som nesmierne rada, že už po desiaty raz môžeme udeliť Cenu Nadácie Orange výnimočným mimovládnym neziskovým organizáciám,“ hovorí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Do 10. ročníka bolo predložených 60 nominácií mimovládnych a neziskových organizácií, pričom aj nominácie v tomto ročníku prebiehali výnimočným spôsobom. Tie navrhol nominačný výbor zložený zo všetkých doterajších laureátov Ceny Nadácie Orange. „Počas uplynulých rokov sme ocenili snahu mnohých aktívnych neziskových organizácií za výnimočný prínos v rôznych oblastiach. Rozhodli sme sa, že nominácie do jubilejného 10. ročníka Ceny Nadácie Orange vložíme do rúk práve laureátom tohto ocenenia, ktorí neustále spájajú svoje sily pre lepší svet a hlavne majú sami skúsenosť s nezištnou pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú. Keďže v tomto ročníka sa skutočne stretávame v nomináciách s tým najlepším z najlepšieho, bude naozaj náročné vybrať desať organizácií, pretože všetci nominovaní si zaslúžia uznanie za svoju prácu a výnimočný prínos pre spoločnosť,“ vysvetľuje priebeh tohtoročných nominácií Milica Danková, manažérka Nadácie Orange.

Hodnotiaca komisia zložená z desiatich odborníkov a odborníčok z oblasti vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj sa následne v rámci intenzívnej diskusie zhodla na postupe 30 finalistov, ktorí sa budú môcť uchádzať o vzácne ocenenie. Každá nominovaná organizácia má za sebou silný príbeh a ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu. Kompletný „shortlist“ nominovaných je zverejnený na webe Nadácie Orange.

V druhom kole hodnotiaceho procesu vyberie rovnaká komisia desať laureátov, ktorí okrem samotného verejného uznania získajú aj finančnú odmenu na ďalší rozvoj svojej činnosti. Tí budú predstavení na slávnostnom odovzdávaní Ceny Nadácie Orange 30. mája 2019 v bratislavskej Starej tržnici.

Značky: