Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pivný biznis už dávno nie je výsostne mužskou doménou. Naprieč rôznymi pozíciami v ňom majú uplatnenie aj ženy, matky, a to nezávisle od toho, či sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, majú škôlkarov, školopovinné či dospievajúce deti! Deň matiek si pripomína celý svet na znak ich obetavosti, láskavosti a trpezlivosti. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko si vysoko cenia všetkých rodičov, ktorí vo firme pracujú a spoločnosť pre nich aktívne vytvára adresné podmienky, ktoré im pomáhajú skĺbiť rodinu s prácou.

Otázka zosúladenia profesionálneho a súkromného života nestráca na aktuálnosti a často sa týka práve žien, ktoré okrem pracovných povinností preberajú na seba aj povinnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu. Aktívne vytváranie podmienok pre lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života je v Plzeňskom Prazdroji Slovensko dôležitou súčasťou firemnej stratégie udržateľnosti, pretože jeden z jej pilierov tvoria práve zamestnanci. „V Plzeňskom Prazdroji Slovensko pracuje približne 580 zamestnancov, z čoho tvoria ženy viac ako 33 %. Na manažérskych pozíciách je to už 37 %. V súčasnosti je na materskej alebo rodičovskej dovolenke 25 osôb, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria práve ženy,“ uvádza Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Ako jeden z ambasádorov Charty diverzity Slovensko sa Prazdroj snaží v jej duchu vytvárať vo vnútri firmy kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie. „V rámci našej stratégie udržateľnosti sme sa zaviazali, že na vrcholných manažérskych pozíciách bude do roku 2030 rovnaký pomer žien a mužov. Zároveň sme pre matky pripravili viacero programov a benefitov, ktoré môžu rovnako využiť aj otcovia na rodičovskej dovolenke,“ hovorí Pavlína Kalousová.

Príkladom je program „Zostaň v kontakte“ na udržiavanie úzkeho vzťahu s rodičmi na materskej či rodičovskej dovolenke. Na týždňovej báze dostávajú newsletter, aby vedeli, čo sa deje vo firme a majú tiež  prístup k webinárom a novým možnostiam online vzdelávania. Aj v dobe čerpania materskej či rodičovskej dovolenky im zostávajú firemné benefity ako vianočný príspevok, preventívna zdravotná starostlivosť, rekreačné poukazy či odmena za darovanie krvi.

Pre rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke firma vytvorila aj špeciálnu skupinu na Facebooku, ktorá primárne slúži na zdieľanie informácií. Prazdroj s ich online účasťou ráta aj v rámci svojej novinky – pravidelnom živom vysielaní diskusie Inspirano, ktorá sa týka nových trendov v biznise a spoločnosti, v oblasti diverzity a inklúzie, či vo vedení a rozvoji tímov.  Medzi významné benefity patrí tiež príspevok na predškolskú starostlivosť na dieťa do troch rokov u zamestnanca vracajúceho sa skôr do práce z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Pri návrate do práce absolvujú rodičia opätovný proces zaškolenia, ktorý im uľahčí prechod do pracovného prostredia. Keď to umožňuje povaha práce, môžu si zvoliť aj skrátený pracovný úväzok, bežnou praxou je homeoffice,“ vysvetľuje Pavlína Kalousová. O spokojnosti rodičov s prístupom spoločnosti svedčí i fakt, že takmer 90 % žien sa po materskej či rodičovskej dovolenke vracia nazad do zamestnania.

Značky: