Trh s elektrinou je liberalizovaný, to znamená, že domácnosti aj firmy majú slobodné právo a možnosť vybrať si, kto bude ich dodávateľom elektriny.

V rámci zmeny v Zákone o energetike č. 251/2012 Z. z., môžu zraniteľní odberatelia (domácnosti a firmy do 30 MWh ročnej spotreby) o zmenu dodávateľa požiadať len do 31. marca daného roku. Služby nového dodávateľa môžu využívať až od 1. januára nasledujúceho roku.

Čo to aktuálne znamená?

Ak nie ste spokojný so službami vášho aktuálneho dodávateľa, nespoliehajte sa na výpovednú dobu, ktorú máte dojednanú v zmluve. Ako zraniteľný odberateľ máte čas podať výpoveď zo zmluvy vášmu dodávateľovi len do konca marca, odkedy plynie 9-mesačná výpovedná lehota.

Koho si mám vybrať?

V prípade, že túžite po zmene a nie je vám ľahostajné naše životné prostredie, prečítajte si niečo o Greenlogy.

Greenlogy je súčasťou zelenej komunity ako spoločnosti SAPI, SEVA , E-mobility Ekosystém (EES) alebo Združenie dodávateľov energií (ZDE). S férovým prístupom a využitím obnoviteľných zdrojov energie to myslia naozaj vážne.

Aké sú vaše najčastejšie otázky:

*Čo dostanem navyše?

Greenlogy svoju elektrinu nakupuje od slovenských výrobcov, ktorí prevádzkujú obnoviteľné zdroje. V portfóliu majú fotovoltické (18 %), vodné (42 %) a bioplynové elektrárne (40 %). Pôvod elektriny  teda vedia dokladovať nielen zo zelených certifikátov, (ktoré si mimochodom môže kúpiť každý dodávateľ elektriny, aj keby vyrábal svoju elektrinu z uhoľnej elektrárne), ale aj skutočným výkupom elektriny z OZE.

V prípade, že vaša domácnosť má nainštalované fotovoltické panely, alebo o tom uvažujete, Greenlogy ponúka, ako jediná firma na trhu, službu virtuálnej batérie Green VBattery, s doplnkovými službami ako GreenCar, ktorá umožňuje zmenu uloženej elektriny na kredit pre nabíjanie vášho elektromobilu v sieti GreenWay, ale súčasne aj službu GreenShare, kde môžete darovať vyrobenú elektrinu na iné odberné miesta (či už svoje alebo svojich blízkych).

Služba virtuálnej batérie je skvelá pre každého výrobcu, ktorý nemá fyzické úložisko. Vyrobenú elektrinu si môžete ukladať počas roka a v zúčtovacom období sa vám automaticky odráta od výšky spotreby – zaplatíte menej na faktúre za elektrinu. Väčšina dodávateľov, ktorí podobnú službu ponúkajú, vynulujú stav batérie na konci zúčtovacieho obdobia. V Greenlogy si prenášate prebytky aj do ďalšieho fakturačného obdobia a je na vás, ako ich miniete.

Zdroj: Greenlogy

*Pre zmenu dodávateľa musím vystúpiť z regulovaného segmentu? Aké sú vaše distribučné poplatky?

Pre zmenu dodávateľa nemusíte vystupovať z regulovaného segmentu. Stačí podať výpoveď z aktuálnej zmluvy s dodávateľom do konca marca, v Greenlogy ste od 1. 1. 2025. Ak podáte výpoveď po marci tohto roku, najbližší prechod je k 1. 1. 2026.

Distribučné poplatky má každý dodávateľ rovnaké. Pokiaľ si pozriete svoju vyúčtovaciu faktúru a položku distribučných poplatkov, rovnakú sumu budete platiť aj v Greenlogy. Cenový rozdiel vzniká v položke za silovú elektrinu, pričom aj v Greenlogy budete mať dodávku elektriny za regulovanú cenu.

*Aké sú vaše ceny?

Rozdiely v cenách pre regulovaný segment medzi jednotlivými dodávateľmi nie sú výrazné. Záleží na viacerých faktoroch, ak ste domácnosť, akú máte distribučnú sadzbu – či budete využívať aj služby pre výrobcov alebo nie. Jeden zo spôsobov, ako to zistiť je vypracovať si online cenovú ponuku.

*Vždy dlho čakám na odpoveď zo strany dodávateľa, aký je váš reakčný čas?

V prípade pracovných dní, viete využiť online chat, kde dostanete odpoveď okamžite. Pokiaľ do Greenlogy napíšete požiadavku, odpovedia Vám vždy do 24 hodín. Telefonicky sa dovoláte vždy od 9.00 – 14.00. Ak je linka obsadená, budete kontaktovaný obratom naspäť.

Rozhodnutie pre zmenu je na vás, radi vám poradia aj priamo v Greenlogy.

Značky: