Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kybernetická kriminalita sa aktuálne týka najmä nákupov a platieb cez internet, odcudzenia identity či kyberšikany.

Až 62% prípadov spotrebiteľských sporov sa podľa prieskumu poisťovne týka nákupov cez internet a až 45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti. UNIQA poisťovňa prináša ako prvá na slovenský trh širšie poistenie ochrany pred nástrahami internetu.

Žijeme online dobu a kybernetické riziká sa stali top strašiakom súčasnosti. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) je pravdepodobnosť kybernetického útoku v akejkoľvek z jeho podôb často vyššia ako pravdepodobnosť poistnej udalosti, akou je klasická dopravná nehoda. Môže za to elektronizácia a fakt, že počet osôb s prístupom k internetovým službám a technológiám je vyšší ako počet vlastníkov osobných motorových vozidiel.

UNIQA poisťovňa preto prináša na slovenský trh novinku, širšie pripoistenie ochrany pred rizikami internetu, ktoré je už v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Škody spôsobené kybernetickou kriminalitou sa totiž vo svete odhadujú na 300 miliárd až bilión USD a majú rastúci trend, podľa NBS bude preto narastať aj dopyt po ich poistení.

Top riziká: platby a nákupy cez internet, kyberšikana a odcudzenie identity

Podľa Róberta Kocha z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne sa ľudia stávajú v tomto smere obeťou najčastejšie pri nákupoch a platbách cez internet. „Podľa prieskumu poisťovne sa až 62% prípadov spotrebiteľských sporov týka nákupov cez internet a až 65% ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu.“

Prieskum tiež ukázal, že veľkou hrozbou je tzv. odcudzenie identity, keď bez vášho vedomia cudzia osoba komunikuje na internete pod vašim menom. „Ukázalo sa, že 45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti a až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť,“  hovorí R. Koch z UNIQA poisťovne.

Silnejúci fenomén internetu, sociálnych sietí  a diskusných fór zároveň spôsobil nárast tzv. kyberšikany. Môže ísť o zasielanie urážajúcich či útočných mailov a SMS,  vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov či zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe. Prieskum poisťovne ukázal, že až 60% ľudí sa bojí, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie.

Slováci sú pri používaní internetu opatrní, aj tak sa nevyhnú hrozbám

Podľa interných údajov spoločnosti ESET patria Slováci patria spolu s obyvateľmi nemecky hovoriacich krajín k opatrným používateľom internetu, najmä čo sa týka surfovania cez tradičné zariadenia akými sú počítač alebo laptop. “Snažia sa ich chrániť a aktívne sa o ich softvérovú bezpečnosť zaujímajú. Paradoxne tento prístup vedie často k falošnému pocitu úplného bezpečia, čo sa prejavuje napríklad v trochu laxnejšom postoji voči aktuálnym hrozbám, akými je napríklad sociálne inžinierstvo,“ vysvetľuje Peter Stančík, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET.

Pri tejto hrozbe sa útočník snaží oklamať samotného používateľa a napadnutie zariadenia je len nástrojom na zber informácií. Často sa útočníkom pod rôznymi zámienkami podarí dosiahnuť, aby používateľ vypol svoje zabezpečenie, otvoril priložený súbor, alebo klikol na dôveryhodne vyzerajúci link, za ktorým sa má skrývať “dôležitý” obsah. Bezpečnostný softvér je schopný chrániť ľudí pred dôsledkami ich rozhodnutí len do istej miery,“ uzatvára Stančík.

Róbert Koch z UNIQA poisťovne preto radí:

Ak si v rámci poistenia domácnosti v UNIQA poisťovni pripoistíte kybernetické riziká, získate ochranu do určeného limitu plnenia pred nástrahami internetu v týchto prípadoch:

  • útoky v rámci elektronických platieb: ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete, poisťovňa zabezpečí kompletnú asistenciu pre nápravu, uhradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie
  • ohrozenie virtuálnej identity: v prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky či hotovosti máte nárok na právne zastúpenie, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých škôd a nákladov na vydanie nových dokladov. Ochrana sa v tomto prípade týka mena a priezviska, adresy, dokladu totožnosti, vodičského preukazu, telefónneho čísla, emailu, IP adresy, hesla a IBAN
  • poškodenie dobrého mena: ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa zabezpečí „Cleaning“ – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. „Flooding“ – vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov
  • riziko nákupu cez internet: v prípade sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd a máte nárok aj na právne zastupovanie
  • non stop asistencia: ako bonus má poistený občan k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov

Značky: