Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost SolarWinds, přední poskytovatel výkonného a cenově dostupného softwaru pro správu IT, zveřejnila svou prognózu trendů, které budou v roce 2017 hýbat oborem informačních technologií.

Podle SolarWinds se pozornost zaměří na těchto šest hlavních oblastí:

 1. Přechod od modelu SaaS k modelu FaaS nabírá na obrátkách
 2. Jasnější práce s kontejnery
 3. Úniky dat (opět) na vzestupu
 4. Blockchainové technologie ano, nebo ne?
 5. Posun rolí v oblasti IT
 6. Hybridní IT: Realita, ne jen koncept

 

 1. Přechod od modelu SaaS k modelu FaaS nabírá na obrátkách

Význační poskytovatelé cloudových služeb představili nový způsob práce v cloudu: model FaaS (Functions as a Service). Tato nová kategorie cloud computingu umožňuje zákazníkům vyvíjet, využívat a spravovat aplikační funkce, aniž by si museli lámat hlavu s architekturou a kontrolou back-endové infrastruktury.

Společnost SolarWinds předpokládá, že obliba specializovanějších služeb, jako je například model FaaS, se v příštím roce bude zvyšovat, protože přinášejí požadovanou efektivitu, která zlepšuje uživatelskou přívětivost i cenovou strukturu. Možnost pracovat s téměř jakýmkoliv typem aplikací nebo funkcí, jejichž infrastruktura nevyžaduje správu ze strany IT profesionálů, je velice lákavé. Nové služby se pravděpodobně zaměří právě na tyto výhody.

 1. Jasnější práce s kontejnery

Kontejnery od společností typu Google, Docker, CoreOS a Joyent budou v cloud computingu klíčovým tématem diskuze. V uplynulém roce začaly organizace z významných odvětví rychle nasazovat kontejnery jako nový a zajímavý způsob virtualizace operačních systémů, ale příliš se nevyznaly v základních rozdílech mezi kontejnery a virtuálními počítači.

Podle firmy SolarWinds se v roce 2017 IT odborníci lépe seznámí se základy technologie kontejnerů a s tím, jak ji lze realisticky a vhodně využívat v informačním prostředí spolu s virtuální infrastrukturou.

Rozšiřování kontejnerů jako výpočetní strategie napříč IT odděleními zároveň zvýší obavy o zabezpečení. Například vzroste riziko napadení většího počtu kontejnerů prostřednictvím jednoho jádra hostitelského operačního systému nebo riziko replikace chybných konfigurací či omylů (podobně jako u virtuálních počítačů). Také zesílí poptávka po odbornících, kteří umějí pracovat se specifickými kódovacími jazyky souvisejícími s kontejnerizací.

 1. Úniky dat (opět) na vzestupu

Obavy z úniku dat se zvyšují a společnost SolarWinds předpokládá exponenciální nárůst jejich počtu i rozsahu, především ve velkých podnicích.

Toto rozšíření úniků dat zároveň přinutí organizace zvážit, zda se jim vyplatí najmout odborníky na zabezpečení, nebo čelit důsledkům potenciální ztráty dat. Řada firem se v roce 2017 rozhodne záměrně podstoupit jisté riziko, že přijdou o určitá data, protože nebudou chtít vynaložit prostředky na úplnou prevenci ztráty dat.

Podniky a IT odborníci budou muset mít neustále na paměti, že útočníci umí stále lépe využívat automatizaci. Rychlost a jednoduchost, s jakou může dojít k automatickému napadení sítě, je novinkou, která způsobí, že úniky podnikových dat budou v roce 2017 ještě častější.

 1. Blockchainové technologie ano, nebo ne?

Společnost SolarWinds očekává, že v roce 2017 se blockchainová technologie rozšíří z finančního odvětví a bude často skloňovaným pojmem. Výzkumné týmy jí budou věnovat více pozornosti. Vznik nových efektivních funkcí, které budou připraveny na snadnou implementaci, je ale nepravděpodobný. V roce 2017 se však bude řada společností snažit vyřešit své problémy se správou dat pomocí technologie datových knih.

 1. Posun rolí v oblasti IT

Podle názoru společnosti SolarWinds bude od roku 2017 velký zájem o všeobecně zaměřené IT pracovníky, kteří znají od všeho trochu, holisticky rozumí aplikační vrstvě a umí rychle, erudovaně rozhodovat o nových technologiích.

Vzhledem k nasazení nových počítačových technologií a zároveň rostoucí popularitě konceptu DevOps, který podporuje odklon od úzkých specializací v rámci IT oddělení, bude nutné, aby se IT odborníci zaměřili na získávání nových dovedností a certifikací nezbytných k provozu a správě datových center nové generace:

 • Vzestup strojů: Integrace nových počítačových technologií (jako jsou boti a umělá inteligence), jejichž cílem je zautomatizovat základní procesy a funkce vyhledávání, bude vyžadovat uplatnění nových postupů v oblasti správy a monitorování. V organizacích, které budou tyto technologie využívat, musí odborníci na IT nejen určit tým nebo správce, který bude odpovídat za nasazení a údržbu těchto technologií, ale musí také rozhodnout o tom, jaké monitorovací standardy a bezpečnostní protokoly se mají používat a podobně.
 • Koncept DevOps: Rostoucí obliba konceptu DevOps se v roce 2017 nezpomalí. Pro nezasvěcené připomínáme, že DevOps představuje koncept a přístup zaměřený na vývoj softwaru, během něhož spolupracují vývojářské a provozní týmy, aby na základě informací o provozu určité aplikace zlepšovaly její vývoj. Lze očekávat, že kultura DevOps se bude prosazovat v oblasti IT stále důrazněji, protože přináší čím dál žádanější výhody v podobě optimalizovaného přístupu k řešení a odstraňování problémů, což usnadňuje práci koncovým uživatelům.
 1. Hybridní IT: Realita, ne jen koncept

Hybridní informační technologie jsou bezpochyby realitou ve většině dnešních organizací – a v blízké budoucnosti tomu nebude jinak. Dokonce i samotné základy technologií jsou stále hybridnější. Profesionálové v oblasti IT musí začít přemýšlet o správě v hybridním kontextu. Jak to ale vypadá v praxi?

V roce 2017 budou IT oddělení a vedoucí pracovníci firem vybírat konkrétní řešení pro implementaci hybridních výpočetních technologií. Mohou se například rozhodnout pro nasazení služeb Office 365 a Skype pro firmy a zároveň hostovat na místních serverech Active Directory Federated Services , což je řešení pro správu identit. Je prokázáno, že nejlepší platformou pro infrastrukturu virtuálních počítačů (VDI) je cloud. Poskytuje organizacím potřebnou flexibilitu a pružnost pro hromadné zřizování a odstraňování virtuálních počítačů. V organizaci, která provede migraci těchto úkolů do cloudu, už nemusí IT odborníci spravovat infrastrukturu přímo a mohou své úsilí zaměřit na jiné místní projekty.

Značky: