WT2 Plus je Wearable Translator, teda nositeľný prekladač. Je to základňa, ktorá slúži ako puzdro a súčasne nabíjačka, ďalej dve Bluetooth slúchadlá s mikrofónom a potrebujete aj smartfón s pripojením na internet. Aplikácia WT2 Plus pre Android aj iOS umožňuje nastaviť režim práce. Jedno slúchadlo si potom dáte do ucha vy a druhé dáte vášmu partnerovi. Potom si vyberáte, akým jazykom hovoríte vy a akým vaša protistrana.

V aplikácii je na výber režim Auto, keď sa jednoducho rozprávate a prekladač všetko ihneď prekladá. To sa dá využiť v tichých priestoroch. Touch Mode je najlepší režim, ak je vaša protistrana ochotná nasadiť si slúchadlo do ucha. Prstom sa dotknete slúchadla a hovoríte.

Po skončení hovoru prst zo slúchadla pustíte. Dotknutie prstom funguje spoľahlivo a je sprevádzané zvukom. Posledný režim Speak umožňuje mať slúchadlo v uchu a smartfón použiť ako hlasitý reproduktor. Stále je to obojstranný preklad, protistrana totiž hovorí do smartfónu. Zariadenie podporuje 36 jazykov vrátane slovenčiny a k tomu 84 dialektov. Na batériu ho môžete používať 5 hodín.

Cena: 299 EUR

Zapožičal: www.cool-mania.eu