Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Integrácia, komunikácia a ucelený pohľad sa podnikom vyplácajú. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti SAP, ktorá v spolupráci s analytickou firmou Oxford Economics vznikala počas vrcholu prvej vlny pandémie. Cieľom štúdie bolo zistiť, do akej miery firmy a podniky uplatňujú pri každodennej prevádzke a stratégii holistický princíp a ako sa to prejavuje na ich výsledkoch. Takzvané „systémové myslenie“ si vyžaduje, aby každá časť organizácie, vrátane externých partnerov a zákazníkov, pracovala v reálnom čase s informáciami, získanými z kvalitných dát.

„Aby sa niečo také efektívne podarilo, treba vnímať sieť vzťahov v rámci organizácie i mimo nej ako jednotnú entitu, ktorá funguje hladko, dynamicky a ako súčasť jednotnej stratégie. Tento prístup k manažmentu sa nazýva systémové myslenie. Výsledky nášho globálneho výskumu ukazujú, že jeho efektívne uplatnenie môže výrazne zlepšiť obchodné výsledky a pomôcť organizáciám prekonať náročné časy,“ píšu autori v štúdii Beyond the Crisis: How interconnected businesses exhibit leadership and resiliency.

Medzi kľúčové zistenie štúdie patria:

  • Až 25 percent oslovených organizácií tvrdí, že využíva plne integrovanú komunikáciu, zdieľanie dát a procesný manažment. Naopak, 21 percent hovorí, že všetky tieto funkcie vykonáva v čiastočne alebo úplne oddelene v silách.
  • Integrovaný prístup sa vypláca a organizácie zaznamenávajú nasledovné prínosy prepojenia obchodných funkcií:
    • 47 percent firiem, ktoré aspoň čiastočne integrovali obchodné procesy, hlási zníženie nákladov a výdavkov,
    • 38 percent podnikov, ktoré integrovali svoje stratégie na manažment talentov a pracovnej sily, označilo ako výhodu lepšiu schopnosť udržať si zamestnancov,
    • 53 percent organizácií, ktoré integrovali zbieranie dát a taktiky analýzy, dokážu robiť lepšie rozhodnutia.
  • Až 72 percent riadiacich pracovníkov hovorí, že korporátna kultúra má pozitívny dopad na ich schopnosť ponúkať lepšie produkty alebo služby.

„Zistili sme, že väčšina respondentov už podnikla kroky na integráciu obchodných procesov v určitých častiach svojich organizácií, no ak sa berú do úvahy celé organizácie podnikov, práca ich ešte čaká,“ povedal Edward Cone, riaditeľ Oxford Economics. „Ak sa podarí spraviť tento krok ku kompletnej vzájomnej prepojenosti, bude to významný príspevok, ktorý firmám pomôže rýchlo reagovať na vyvíjajúce sa zmeny a pripraviť sa na budúci rast,“ dodal.

SAP a Oxford Economics počas marca až mája 2020 oslovili s týmito témami tri tisícky vedúcich pracovníkov firiem, organizácií a podnikov z celého sveta. Boli medzi nimi predstavitelia automobilového priemyslu, bankovníctva, poisťovníctva, priemyselnej výroby, ropného a ťažobného priemyslu, profesionálnych služieb, verejného sektora, maloobchodu, zákazníckych produktov i sieťových odvetví. Okrem kvantitatívneho prieskumu k výsledkom prispeli aj hĺbkové rozhovory s predstaviteľmi firiem.

Značky: