Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rozsiahlom projekte zlepšenia kvality distribúcie a internetizácie tzv. bielych miest na území mesta Prešov postupne pribudne až 5 tisíc domácností napojených na optickú sieť. Na projekte spolupracuje mesto Prešov spolu so spoločnosťami Východoslovenská distribučná, ktorá distribučnú sieť obohacuje o moderné a praktické prvky pre mesto a samotných občanov a ANTIK Telecom. Cieľovými lokalitami sú najmä rodinné domy v oblastiach, ktoré boli doteraz mimo investičných plánov veľkých telekomunikačných firiem. Najväčšou takou mestskou časťou je Solivar s takmer 1800 domácnosťami. Získavajú tak prístup k gigabitovému internetu či digitálnej TV.
Roman Neupauer, viceprimátor mesta Prešov (v strede), Ivan Trpčevski, vedúci oddelenie Telekomunikačnej infraštruktúry VSD (vľavo) a Peter Blaas, Business Development Director ANTIK Telecom

Pätina domácností v treťom najväčšom slovenskom meste ostávala doteraz bez možností rýchleho pripojenia k internetovej sieti. Tieto tzv. „biele miesta“ sa vyskytujú najmä v lokalitách individuálnej bytovej výstavby, ktoré boli až donedávna mimo záujmu investičných plánov veľkých telekomunikačných firiem. Optická sieť preto pokrývala najmä bytové domy. Na základe dlhodobého záujmu samosprávy a memoranda o spolupráci uzavretého medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. (VSD) a mestom Prešov spoločnosť pripravila projekt dátovej siete, ktorá poslúži skvalitneniu distribučných služieb a zostatková kapacita bude využitá na poskytovanie služieb akými sú napr. veľmi rýchly internet, digitálna televízia v kvalite 4K či výhodné telefonovanie. Samospráva zasa môže sieť využiť na rozšírenie kamerového systému či smartcity aplikácie. Všetko v mestských častiach, kde kvalitné pripojenie doteraz chýbalo. Odo dnešného dňa sú pokryté oblasti Solivaru, rodinné domy na Sídlisku II a časť Kalvárie. Vo výstavbe a v príprave sú ďalšie lokality. Realizáciu optickej siete a poskytovanie telekomunikačných služieb zabezpečuje ANTIK Telecom (ANTIK).

„Internetové pripojenie sa v priebehu 21. storočia stalo bežným štandardom v domácnostiach aj vo firmách. Minuloročný príchod pandémie, s ktorou súviselo zavedenie početných obmedzení, nám však ukázal aké dôležité je mať stabilný a neobmedzený vysokorýchlostný internet. Práve tieto atribúty sa neodmysliteľne spájajú s optickým pripojením, ktoré nám v mnohých ohľadoch dokáže uľahčiť život. Preto som osobne veľmi rád, že optiku budú môcť odteraz plnohodnotne využívať aj obyvatelia mestskej časti Solivar,“ uviedol viceprimátor mesta Prešov Pavol Neupauer.

„Vďaka detegovaniu poruchy v reálnom čase, či dokonca jej predikciou, ako aj vymedzením miesta poruchy na diaľku, sme schopní zákazníkovi zabezpečiť stabilnejšiu službu a minimalizovať dobu výpadkov na čo najkratšiu. Telekomunikačné služby najvyššej kvality pre domácnosti sú príjemným bonusom pre obyvateľov a skvalitňujú ich každodenný život. Potrebu modernizovania našej distribučnej sústavy sme si vo VSD uvedomili aj počas pandémie, keď sa spoľahlivý a rýchly internet stal bežným pracovných nástrojom či školskou pomôckou pre celé rodiny.“ vysvetľuje Ivan Trpčevski, vedúci oddelenia Telekomunikačnej infraštruktúry z VSD. „V spolupráci s partnermi a na základe memoranda o spolupráci s mestom Prešov sa zameriavame na oblasti vzdušnej NN (nízke napätie) siete a teda predovšetkým na rodinné domy, kde boli zákazníci doteraz odkázaní zároveň na menej spoľahlivé telekomunikačné služby,“ dodal Trpčevski.

Málokto si uvedomoval, že v Prešove je pätina domácností bez dostupnosti optickej siete. Sme veľmi radi, že sme mohli mestu poskytnúť svoje skúsenosti s poskytovaním najrýchlejšieho internetu a televízie s veľmi vysokým rozlíšením tak, aby už neexistovali rozdiely medzi občanom žijúcim v rodinných domoch a v bytovkách. Tento projekt je investične oveľa náročnejší ako výstavba pre bytové domy, oceňujeme preto spoluprácu s partnerom VSD,“ dodáva Peter Blaas, Business Development Director ANTIK Telecom.

Hybnou silou celého projektu je mesto Prešov a memorandum, ktoré pomáha vytvárať nové partnerstvá s cieľom poskytovať moderné služby na vysokej úrovni. Za účelom pokrytia Prešova sa spojili Východoslovenská distribučná, distribútor elektrickej energie ako investor a telekomunikačný operátor ANTIK Telecom, ktorý sieť realizuje a poskytuje servis a samotné služby.

Rozsiahly projekt spolu pokryje viac ako 5 tisíc domácností, a to primárne v rodinných domoch. Služby sú odo dnes dostupné v mestskej časti Solivar, v rodinných domoch v okolí Sídliska II a v časti Kalvárie. V priebehu nasledujúceho mesiaca bude odovzdaná zvyšná časť Kalvárie ako aj domy v okolí sídliska Šváby. V realizácii sú dnes aj siete v častiach Rúrky, Šalgovík či Šidlovec, montáž čoskoro začne aj v okolí Sabinovskej ulice.

Značky: