Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Valné zhromaždenie najväčšieho slovenského profesijného združenia domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií včera zvolilo staronové vedenie.

Na Valnom zhromaždení IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktoré sa uskutočnilo v hybridnom režime v Bratislave, členovia asociácie vo funkciách potvrdili jej súčasné vedenie. Hlasovanie o všetkých dôležitých bodoch sa uskutočnilo online prostredníctvom platformy Slido.

Do funkcie prezidenta ITAS bol na dvojročné obdobie zvolený Emil Fitoš. Prezidentom je už od roku 2017 a svoju funkciu po opätovnom zvolení v roku 2019 obhájil aj na tohtoročnom valnom zhromaždení.

Prvým viceprezidentom do roku 2023 ostáva Mário Lelovský a viceprezidentom pre oblasť eGovernmentu nadchádzajúce dva roky bude Pavol Frič. Členovia v online voľbách vybrali aj nové prezídium a správnu radu asociácie.

„Ďakujem všetkým členom ITAS, ktorí mi dali svoj hlas. Chcem pokračovať v rozvoji a posilňovaní digitálnej ekonomiky na Slovensku a pomôcť tak rozvoju nášho IKT sektora. Mojím hlavným cieľom je prepájanie IT firiem so všetkými ďalšími odvetviami, pre ktoré môže byť IKT sektor užitočný,” povedal po svojom znovuzvolení prezident ITAS Emil Fitoš.

Oblasti IT vzdelávania a trhu práce sa i naďalej bude venovať prvý viceprezident Mário Lelovský. „Moje zvolenie vnímam ako potvrdenie spoločného záujmu celého IKT sektora na budovaní kvalitnejších ľudských zdrojov, či už v samotnom IT vzdelávaní, alebo v rekvalifikačných programoch. Vnímam to aj ako výzvu pre štát, pretože pokiaľ budeme mať v IT nedostatok ľudí, pocítia to všetky hospodárske odvetvia. Zároveň chcem poďakovať všetkým členom našej asociácie, ktorí mi dali svoj hlas.“

„V prvom rade sa chcem poďakovať za všetky hlasy, ktoré som vo voľbách dostal. Som presvedčený, že ITAS sa začala profilovať ako dôležitý partner v diskusii so štátom, oceňujem aj to, že sa nám podarilo vytvoriť rozumné komunikačné prostredie s ďalšími odbornými združeniami. Chcem sa zamerať na vytváranie priestoru pre všetkých členov asociácie, aby sa mohli intenzívnejšie zapájať do diania v slovenskom eGovernmente. Mojím cieľom je aj zlepšenie informovania našej členskej základne, napríklad o dianí v pracovných skupinách, v ktorých sú nominanti ITAS. Verím, že sa nám spoločne podarí vytvárať korektné konkurenčné prostredie a zároveň obhajovať záujmy IT firiem v rokovaniach s predstaviteľmi štátu,“ uviedol viceprezident Pavol Frič.

Hosťami valného zhromaždenia boli štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ján Hargaš a riaditeľ Odboru riaditeľ Odboru informatiky a elektronických služieb na Úrade vlády SR a súčasne poradca premiéra Eduarda Hegera Ján Bučkuliak. Vo svojich príhovoroch zdôraznili potrebu otvoreného dialógu a rozvoja spolupráce s IT trhom na Slovensku.

ITAS má v súčasnosti 104 členov, v jej radoch sú takmer všetky významné slovenské, ale aj nadnárodné spoločnosti pôsobiace v IKT sektore na Slovensku.

Značky: