Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najväčšia IT firma na východe Slovenska už v minulosti avizovala transformáciu na produktovo orientovanú spoločnosť. S touto zmenou úzko súvisí zavádzanie agilných postupov aj DevOps – postupov kombinujúcich vývoj softvéru a IT operácie.

Ambasádor Csaba Garay nám priblížil, ako vyzerá automatizácia v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Aké výhody podľa Vás prináša automatizácia a DevOps?

Je potrebné poznamenať, že automatizácia je jedným zo základných pilierov DevOpsu. Avšak v takomto komplexnom podnikovom prostredí potrebujeme tieto dva pojmy rozlíšiť. Automatizáciou odbúravame repetitívnu činnosť a zvyšujeme kvalitu dodávaného produktu. Zároveň vďaka automatizácii vieme zefektívniť prácu ľudí a dať ich práci vyššiu pridanú hodnotu.

Implementáciou DevOpsu, teda metodológie, ktorou pokrývame celý cyklus softvérového inžinierstva dosiahneme moderný spôsob vývoja softvéru, ktorý už ráta s pokročilou automatizáciou, so zdieľanou zodpovednosťou v rámci agilných tímov, nastavením rôznych metrík o biznise, aplikácii alebo infraštruktúre, zjednodušuje nasadenie nových verzií a zároveň umožňuje rýchlu obnovu systémov. Dá sa povedať, že od momentu, kedy vývojár commitne svoj kód, sa už všetko deje v podstate automaticky.

Prečo prebieha automatizácia v najväčšej IT firme na východe Slovenska?

Treba povedať, že ide o internú automatizáciu, ktorou chceme zefektívniť naše pracovné procesy a prevádzku IT systémov. Je to transformácia celej spoločnosti, ktorá trvá istý čas a vyžaduje si aj zmenu myslenia ľudí. Automatizácia prebieha pre vyššie spomínané benefity, ale zároveň aj pre lepšie využitie zdrojov.

Viete priblížiť, v čom konkrétne prebieha interná automatizácia? 

Samozrejme, pracujem na tom s tímom inžinierov, ktorí majú expertízu v rôznych oblastiach a tie potrebujeme pri automatizácii. Takto dokážeme pokryť automatizáciou kompletnú IT prevádzku od nasadzovania, cez monitoring až po rôzne reporty. Začiatkom roka sme tému uchopili inak – pripravili sme event eXtreme Automation (eXA) na spôsob klasických hackathonov. Kolegovia sa celý deň venovali len automatizovaniu rôznych každodenných úkonov, pričom im pomáhali inžinieri na automatizáciu. Dostali sme naň dobrý feedback od zúčastnených. Vzhľadom na pandémiu sme vyskúšali aj online verziu, bola však citeľná potreba interakcie aj celková atmosféra eventu.

Počas roka sme zaviedli audity aplikácií, v rámci ktorých prechádzame krok za krokom úkony kolegov a navrhujeme im, ako ich vylepšiť a automatizovať. Výsledkom je ohodnotenie – skóre, na akej úrovni majú zautomatizovanú aplikáciu, ale dôležitejšie je odporúčanie na ďalšie vylepšenia v tejto oblasti. Cieľom našej práce je, aby sa ľudia naučili automatizovať a fungovať s automatizáciou – tzv. Machine-first approach.

Automatizáciou transformujeme firmu a to úzko súvisí s prípravou ľudí na iný spôsob fungovania. Preto robíme pravidelné školenia pre kolegov, konzultujeme implementáciu DevOps praktík skrz DevOps Health Radar a máme aj interné intenzívne školenia na DevOps, cielené na najmodernejšie technológie v tejto oblasti.

Spomenuli ste DevOps Health radar – o čo ide?

Je to voľne dostupný nástroj, vďaka ktorému vieme zmapovať to, do akej úrovne máme implementovaný DevOps – od definovania architektúry, moderných vývojárskych postupov zahrňujúcich automatizáciu, inteligentný monitoring až po tzv. Release on demand. S kolegami na školeniach si prechádzame jeho jednotlivé časti a úkony tak, aby získali podrobný prehľad. Obdobne sme vo firme zaviedli náš audit, ktorý som už spomínal.

Zavádzate teda kompletne vo firme DevOps?

V prostredí, v ktorom pracujem, teda konkrétne pre Deutsche Telekom, je nasadzovanie  DevOpsu trošku náročnejšie. Spravujeme vyše 700 aplikácií pre telekomunikačné služby v Nemecku, ktoré sú rôzneho veku, niektoré boli vyvinuté ešte v 80. rokoch a dodnes fungujú. Ide o zastaralé, tzv. legacy systémy. Samozrejme, nové aplikácie už vyvíjame moderným spôsobom, čo opäť súvisí s celkovou transformáciou spoločnosti na agilný spôsob vývoja, ktorý zahŕňa aj DevOps.

Ako automatizujete tieto aplikácie?

Na legacy systémy sa snažíme namapovať časti DevOps riešení. Avšak pri stovkách aplikácií napísaných v starých programovacích jazykoch je to náročné. Samozrejme, vznikajú nové aplikácie – tzv. greenfield projekty, ale niektoré sa len refaktorizujú, aby boli vhodné na cloud a mohli využívať výhody DevOpsu. Každopádne, je to beh na dlhú trať. Zároveň pre telekomunikačný zákon v Nemecku nemôžeme zastaviť akúkoľvek aplikáciu či službu, kým ju hoci aj len jeden zákazník využíva.

V rámci tejto témy ako ICT Architekt zastrešujem produkt Apollo X, ktorý slúži na automatizáciu Change Management procesu. Treba povedať, že v DevOpse je už tento proces zastúpený inými riešeniami, avšak transformácia ešte nie je ukončená, a preto potrebujeme nájsť efektívny nástroj na dokumentáciu všetkých zmien, či už sú to spomínané greenfield aplikácie využívajúce DevOps, alebo legacy systémy s vodopádovým modelom. Práve Apollo X pomôže integrovať DevOps aj so zastaralými nástrojmi tak, aby sa potrebné zmeny zadávali a aj zaznamenávali automaticky.

Pracujete aj na nejakom ďalšom produkte?

Áno, aj internými produktmi vieme podporiť  transformáciu firmy v rámci automatizácie. Druhý produkt vyvíjame v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá nám dodáva IVR (Interactive Voice Response) riešenie pre produkt na automatické vyvolanie kolegov a ich prepojenie na online meetingy pri riešení incidentov.

Napĺňa Vás práca v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia?

Áno, pretože mám v práci široké možnosti na rast, či už formou vzdelávania, alebo zdieľania vedomostí navzájom medzi kolegami. V tíme, v ktorom pracujem, máme dobré kolegiálne vzťahy a viem sa na kolegov spoľahnúť. Rovnako som stotožnený s firemnou kultúrou nielen v Košiciach, ale aj v rámci koncernu, Deutsche Telekom vnímam ako silnú značku. Osobne pôsobím aj ako medzinárodný Telekom Ambasádor.

Akú máte víziu pre rok 2021?

V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia máme niekoľkoročný plán, počas ktorého chceme postupne nahradiť spomínané staré aplikácie, na ktoré sa viažu zastaralé spôsoby vývoja, novými aplikáciami so zásadami DevOps – paralelne už na nich pracujeme. Naša vízia je mať skutočne plne implementovaný DevOps a v rámci neho rozšíriť automatizáciu aj o AIOps, teda zahrnúť do automatizácie aj umelú inteligenciu. V tejto sfére už vo firme pracujeme aj na nejakých prototypoch a čiastočných riešeniach.

Značky: