Národná diaľničná na tlačovej konferencii oznámila, že sa dohodla so spoločnosťou SkyToll na úprave zmluvy a vyrokovala výhodnejšie podmienky.

Na rozdiel od súčasného stavu bude provízia výbercu bude výrazne nižšia. NDS dosiahla takmer 40-percentnú zľavu oproti úhrade, ktorú by sme zaplatili SkyTollu v prípade úvah o odkúpení systému do rúk štátu.

Jaroslav Ivanco, riaditeľ Mýtneho úseku a úseku spoplatnenia a ITZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Jaroslav Ivanco, riaditeľ Mýtneho úseku a úseku spoplatnenia a IT

Z podpísanej úpravy zmluvy vyplýva, že Národná diaľničná spoločnosť uhradí spoločnosti SkyToll za službu výberu mýta v roku 2023 približne 63 miliónov eur. Oproti pôvodnej cenovej ponuke spoločnosti, ktorá počítala aj s valorizáciu z dôvodu inflácie, je to menej o 40 miliónov eur. Túto sumu sme teda ušetrili.

Upravená zmluva obsahuje okrem najdôležitejšej dohody o cene budúcoročného fungovania spoločnosti SkyToll aj ďalšie vylepšenia. Do zmluvy sa dopĺňa nové ustanovenie o tom ako, kedy a dokedy musí spoločnosť odovzdať NDS osobné údaje platcov mýta a údaje nevyhnutné na vyrubenie mýta. Ďalšie doplnené ustanovenie povolí NDS požadovať od spoločnosti nevyhnutnú súčinnosť za účelom zachovania kontinuity elektronického výberu mýta.

Čísla v kocke

 ponuka SkyTollvýsledok dohodyúspora
 cena služby 103 642 018, 30 eur  63 221 631, 00 eur  40 420 387, 30 eur

Čo získa dopravca?

Predĺženie fungovania súčasného výbercu mýta na slovenskom trhu je technickou i finančnou nevyhnutnosťou na vysporiadanie všetkých záväzkov. V budúcom roku postupne prejdeme na EETS systém (Európska služba elektronického výberu mýta), čo bude znamená, že takto bude možné s jednou faktúrou platiť úhradu za mýto v celej Európe.

Zároveň sa takto výrazne eliminuje chaos v autodoprave počas vianočných sviatkov a koncoročných voľných dní. Z iných krajín si Slovensko vzalo ponaučenie, že nie je dobré meniť systém zo dňa na deň. Takto dokáže štát dopravcovi garantovať, že sa bude môcť voľne rozhodnúť, cez koho bude mýto platiť a bude mať na realizáciu tohto rozhodnutia dostatok času. Určitú rolu zohráva aj pravidlo, že novú OBU jednotku môže dopravca vrátiť najskôr o 6 mesiacov odo dňa, kedy si ju od SkyToll prevzal.

Ak sme sa dozvedeli, pribudnú aj mobilné aplikácie od NDS a vo výhľade je aj systém, keď si budeme môcť kúpiť diaľničnú známku pre všetky krajiny cez jedinú aplikáciu.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Situáciu s prechodom na EETS budeme naďalej sledovať, odporúčame pozrieť si stránku mytobezhranic.sk.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.