Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už 56 % českých IT dodávateľov pridalo do svojich ponúk riadené IT služby (MSP)

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedla, že v rámci svojho prieskumu viac ako 60 % jej predajcov odpovedalo, že hlavnou motiváciou zákazníkov na prechod na MSP služby je nepríjemná skúsenosť s výpadkami IT prevádzky. Stále viac IT dodávateľov tak ponúka svojim zákazníkom popri tradičných aj MSP služby, pričom najväčší dopyt je v súčasnosti po službách zálohovania a obnovy po havárii či správe a monitoringu IT zariadení.

Zaujímavým zistením prieskumu je fakt, že stále viac MSP ponúk obsahuje aj tzv. MSSP služby zamerané na poskytovanie služieb IT bezpečnosti – tohto roku tieto služby ponúka 21 % poskytovateľov, zatiaľ čo vlani ich malo vo svojej ponuke iba 12 %. Svedčí to o stále väčšej potrebe profesionálov, ktorí sa špecializujú čisto na bezpečnosť, namiesto jedného interného IT správcu, ktorý sa musí starať o všetko.

Ďalšie kľúčové zistenia prieskumu:

  • Najviac IT dodávateľov stále ponúka dodávky HW a SW (84 %), tradičné IT služby (78 %) a čiastočne proaktívnu správu (76 %). MSP služby ponúka už 56 % a MSSP služby 21 % dodávateľov.
  • Z MSP služieb je medzi zákazníkmi najväčší záujem o zálohovanie/disaster recovery (80 %), správu/monitoring zariadení (69 %), ochranu firemných e-mailov (52 %) a ochranu koncových bodov (EDR) (46 %).
  • Hlavnou motiváciou zákazníkov na prechod na MSP služby je nepríjemná skúsenosť s výpadkami IT prevádzky (61 %), strach z kybernetických útokov (48 %) a nedostupnosť IT personálu na trhu (47 %).

„Náš lokálny prieskum sa viac-menej zhoduje so závermi nedávneho prieskumu MSP Horizons firmy N-able, ktorá MSP poskytovateľom predpovedá dvojciferný nárast MSP trhu do roku 2027,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Medzi českými a slovenskými koncovými zákazníkmi aj MSP poskytovateľmi vidíme, že narastá potreba efektívne využívať časové možnosti špecificky zameraných odborníkov. Je to dané jednak zhoršujúcimi sa kybernetickými hrozbami a zvyšujúcim sa nedostatkom personálu, ktorý robí z MSP a MSSP oveľa výhodnejšiu možnosť, a to predovšetkým pre malé a stredné podniky, kde nie je možnosť zabezpečiť väčší IT tím.“

Značky: