Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pomocou automatizovaných riešení ušetria poskytovatelia IT služieb až 23 hodín týždenne

 Spoločnosť SolarWinds MSP, dodávateľ IT riešení pre poskytovateľov služieb, prezentovala výsledky prieskumu 2019 Trends in Managed Services, podľa ktorého priemerný IT predajca v Európe generuje už štvrtinu svojho obratu z riadených služieb (Managed Services). Prieskum, ktorým SolarWinds MSP v spolupráci s analytickou agentúrou The 2112 Group oslovila IT predajcov v Európe, potvrdil ďalší nárast podielu IT služieb s pravidelným príjmom na úkor tradičného „break/fix“ obchodného modelu, pri ktorom sa jednorazovo platí za odstránenie problémov s IT infraštruktúrou.

Už 97 % respondentov z radu oslovených IT predajcov uviedlo, že ponúkajú nejakú formu riadených služieb. Tento fakt demonštruje posun dopytu zo strany koncových zákazníkov od reaktívneho riešenia problémov s IT k proaktívnemu prístupu pri prevádzkovaní IT infraštruktúr. Zákazníci dnes už nechcú čakať na to, kedy dôjde k výpadku, ale radšej si preventívne platia za služby udržujúce maximálnu dostupnosť IT bez prerušenia prevádzky.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:

  • Priemerný európsky IT predajca generuje už 25 % svojho celkového obratu z riadených služieb; u predajcov, ktorí sa primárne identifikujú ako MSP (Managed Services Providers) je to 36 %;
  • Obrat generovaný IT predajcami zo služieb s pravidelným príjmom vzrástol z 30 % z celkového obratu v roku 2018 na 34 % v roku 2019;
  • Poskytovatelia IT služieb ušetria s nástrojmi na automatizáciu ich rutinných činností v priemere 23 človekohodín týždenne;
  • Najčastejšie poskytovanými riadenými službami sú správa zariadení (91 %), správa serverov (86 %), e-maily (80 %) a monitoring a správa sietí (77 %). Kompletné portfólio riadených služieb ponúka 66 % IT predajcov;
  • Z pohľadu služieb IT bezpečnosti sú najčastejšie poskytované riešenia antivírusu (93 %), zálohovania a obnovy dát (82 %), firewallu (82%), antispamu (80 %) a ochrany koncových zariadení (77 %);
  • V roku 2020 očakáva rozšírenie portfólia svojich služieb 66 % IT predajcov, iba 2 % respondentov plánuje svoju ponuku obmedziť.

„Hlavne v súčasnosti cítime tlak zo strany podnikov a organizácií na maximálnu prevádzkyschopnosť IT infraštruktúr, ktoré sú vystavené ako vyššiemu zaťaženiu zo strany užívateľov, tak útokom hekerov,“ hovorí Štěpán Bínek, Product Manager Cloud Services v spoločnosti Zebra systems, ktorá je distribútorom produktov SolarWinds MSP na českom a slovenskom trhu. „Produktové portfólio SolarWinds MSP je ideálnym nástrojom pre IT predajcov na rozšírenie proaktívnych služieb koncovým zákazníkom, zvýšenie vlastnej produktivity pomocou automatizácie rutinných MSP procesov a na rast svojho obratu.“

K hlavným produktom z portfólia SolarWinds MSP sa radí predovšetkým SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM), centralizovaný súbor nástrojov na správu a vzdialený monitoring s cloudovým manažmentom, hlavne pre menších a začínajúcich MSP poskytovateľov. Väčším a zavedeným MSP organizáciám je určené SolarWinds N-central, riešenie komplexnej správy celého IT prostredia pod jednou strechou.

Kompletné výsledky prieskumu sú dostupné na tejto webovej stránke.

Značky: