Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národný projekt inovujme.sk pokračuje v realizácii inovačných workshopov na stredných a vysokých školách. Cieľom päťhodinového programu je zlepšiť kreatívne myslenie študentov a motivovať ich k vlastnému podnikaniu. Aktuálne je otvorená výzva na prihlasovanie sa na termíny v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

Inovačný workshop je jednou z činností národného projektu inovujme.sk, realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. „S nástupom digitalizácie vo všetkých oblastiach je čoraz dôležitejšie rozvíjať u mladých ľudí vlastnosti, ktoré stroje nikdy nenahradia. Medzi kľúčové charakterové črty budúcnosti patrí kreativita, flexibilita, kritické myslenie či komunikačné zručnosti. Práve tie sú predmetom inovačného workshopu pre študentov stredných a vysokých škôl,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Okrem teórie, hier, kvízu a testov sa počas workshopu študenti učia techniku, prostredníctvom ktorej prichádzajú na nové nápady na určenú tému. Tú zadáva zástupca mesta, obce, kraja, podnikateľ, úspešný absolvent či dokonca rapový umelec. Počas uplynulých dvoch rokov študenti poskytli podnikateľom stovky nápadov, ako zvýšiť predaj produktu, zlepšiť komunikáciu podniku či motiváciu zamestnancov. V prípade miest a obcí ponúkli primátorom a županom nové idey pre zatraktívnenie mesta, rekreačnej oblasti, jazera alebo pre separovanie odpadu.

Národný projekt zrealizoval program už na sto slovenských stredných a vysokých školách pre spolu 2069 študentov. „Na workshope sme sa učili inovatívne myslieť a prišli sme na desiatky nápadov. Nebola to obyčajná prednáška, páčilo sa mi, že lektori nás do programu zapájali,“ hovorí Dagmar Binderová, žiačka 4. ročníka Obchodnej akadémie v Pezinku.

Študenti a pedagógovia, ktorí majú záujem o zrealizovanie inovačného workshopu na svojej škole, nájdu všetky informácie na webovej stránke www.inovujme.sk. Prihlásiť sa naň môžu emailom na inovujme@siea.gov.sk. Program nevyžaduje žiadne technické zabezpečenie, pre zapojenú školu je bezplatný. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Značky: