Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý fiškálny rok 2020

  • príjmy z cloudu stúpli vo fiškálnom roku 2020 o 17 % (IFRS) a o 18 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
  • objem dohodnutých objednávok cloudu stúpol pri fixnom menovom kurze o 14 % na 7,2 miliardy eur
  • hrubá marža cloudu stúpla vo fiškálnom roku 2020 o 3,1 percentuálneho bodu na 66,5 % (IFRS) a o 1,3 percentuálneho bodu na 69,6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
  • prevádzkový zisk vo fiškálnom roku 2020 stúpol o 48 % (IFRS) a o 4 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
  • zisk na akciu narástol vo fiškálnom roku 2020 o 56 % (IFRS) a o 6 % (non-IFRS)
  • prevádzkový cash-flow sa medziročne približne zdvojnásobil na 7,2 miliardy eur, voľný cash-flow vo fiškálnom roku 2020 dosiahol 6 miliárd eur a výrazne prekonal výhľad

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za FY 2020

SAP prekonal všetky svoje upravené príjmové ciele za rok 2020 a dosiahol výsledky v hornej časti upraveného výhľadu prevádzkového zisku.

Za celý rok vzrástol objem dohodnutých objednávok cloudu medziročne o 7 % na 7,15 miliardy eur (a o 14 % pri fixnom menovom kurze) i napriek pokračujúcim vplyvom pandémie COVID-19. Príjmy z cloudu medziročne narástli o 17 % na 8,08 miliardy eur (IFRS) a o 15 % na 8,09 miliardy (non-IFRS) a o 18 % na 8,24 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo prekonalo upravený celoročný výhľad (8 – 8,2 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Pokračujúce nižšie transakčné príjmy, zvlášť pri riešení Concur, negatívne ovplyvnili rast cloudu o 4 percentuálne body. Príjmy z cloudu pri SaaS/PaaS ponuke SAP, ktoré nepatria do riešenia Intelligent Spend, a IaaS ponuka narástli o 27 %, respektíve o 23 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 20 % na 3,64 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 17 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru stúpli medziročne o 1 % na 23,23 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 3 % na 23,72 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo prekonalo upravený celoročný výhľad (23,1 – 23,6 miliardy eur). Celkové príjmy klesli medziročne o 1 % na 27,34 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a stúpli o 1 % na 27,9 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo taktiež prekonalo upravený celoročný výhľad (27,2 – 27,8 miliardy eur).

Podiel predvídateľnejších príjmov za celý rok 2020 o 5 percentuálnych bodov na 72 %.

Hrubá marža cloudu stúpla medziročne o 3,1 percentuálneho bodu na 66,5 % (IFRS) a o 1,4 percentuálneho bodu na 69,6 % (non-IFRS).

IFRS prevádzkový zisk a prevádzkovú maržu za celý rok v porovnaní s rokom 2019 pozitívne ovplyvnili výrazne nižšie náklady na reštrukturalizáciu ako aj nižšie výdavky na kompenzácie, odvíjajúce sa od akcií. Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 48 % na 6,62 miliardy eur (IFRS) a o 1 % na 8,28 miliardy eur (non-IFRS) a o 4 % na 8,5 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo je v hornej časti upraveného ročného výhľadu (8,1 – 8,5 miliardy eur). Prevádzková marža vzrástla za celý rok medziročne o 8 percentuálnych bodov na 24,2 % (IFRS) a o 0,6 percentuálneho bodu na 30,3 % (non-IFRS) a o 0,8 percentuálneho bodu na 30,5 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu vzrástol o 56 % na 4,35 eura (IFRS) a o 6 % na 5,41 eura (non-IFRS), čo je odrazom silného príspevku Sapphire Ventures.

Prevádzkový cash flow bol za celý rok 7,19 miliardy eur, medziročne sa približne zdvojnásobil a výrazne tak prekonal výhľad približne 6 miliárd eur. Voľný cash flow medziročne narástol o 164 % na 6 miliárd eur, čo je výrazne viac ako odhadovaných 4,5 miliardy eur. Výšku cash flow pozitívne ovplyvnili nižšie daňové výdavky a výdavky na reštrukturalizáciu a úspešný manažment pracovného kapitálu. Čistý dlh na konci roka dosiahol -6,5 miliardy eur.

Regionálne výsledky za celý rok 2020

SAP zaznamenal v regióne EMEA solídny rok, s nárastom príjmov z cloudu a softvéru o 1 % (IFRS) a o 3 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu narástli o 23 % (IFRS) a o 25 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najviac sa darilo v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku. Silný rok v oblasti príjmov zo softvérových licencií zaznamenalo Švédsko a Saudská Arábia.

Výhľad na rok 2021

Vzhľadom na solídne momentum a súčasné odhady, týkajúce sa načasovania a tempa zotavenia z covidovej krízy ponúka spoločnosť SAP nasledujúci výhľad na celý rok 2021. Predpokladá, že kríza COVID-19 začne s nastupujúcimi vakcinačnými programami ustupovať, čo v druhej polovici roku 2021 povedie k postupnému zlepšeniu dopytu.

SAP očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 9,1 – 9,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,09 miliardy), čo je nárast o 13 – 18 % pri fixnom menovom kurze
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,3 – 23,8 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 23,23 miliardy), čo je rovnaký stav až nárast o 2 % pri fixnom menovom kurze)
  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,8 – 8,2 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,28 miliardy eur), čo je pokles o 1 – 6 % pri fixnom menovom kurze
  • podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 75 % (2020: 72 %)

Značky: