Zástupca spoločnosti Avaya nám vysvetlil ako sa organizácie môžu jednoducho doslova katapultovať do budúcej formy práce pomocou špeciálnych technológií

V dobe pandémie je zrejmé, že orientácia na novú formu komunikácie (UC – Unified Communications) sa stala nevyhnutnou súčasťou každej sféry podnikania. Zatiaľ čo niektoré organizácie nasadili technológie potrebné na minimálne základnú prácu z domu veľmi rýchlo, mnohým trvalo dlhšie, pokým prišli na to, ako sa dá skutočne efektívne pracovať na diaľku (home office).

Potreba fungovať efektívne v tejto oblasti je v súčasnosti pre všetky podniky mimoriadne naliehavá. Podľa štúdie Life And Work Beyond 2020 bol pre ľudí, ktorí považujú rok 2020 za lepší ako rok 2019 kľúčovým momentom práve zážitok z práce z domu. A takmer polovica (46 %) dáva dnes prednosť práci na diaľku, resp. chce mať  všetky nástroje na to, aby tak mohli efektívne pracovať. Naopak, 52 % sa už reálne obáva, že sa bude musieť vrátiť späť na celý pracovný deň do kancelárii a pracovať odtiaľ.

Zdeněk Staud, Avaya

Zdeněk Staud, Avaya

Spoločnosť Avaya dokáže pomôcť organizáciám nielen riešiť výzvy novej reality, ale vie tak urobiť lepšie ako kedykoľvek predtým. Aby sme zistili, aké technológie sa používajú v novej realitu a ako môže táto spoločnosť pomôcť organizáciám pri riešení týchto trendov, vyspovedali sme zástupcu firmy Avaya. Hovoril s nami Zdeněk Staud, ktorý pôsobí ako oblastný manažér Avaya pre Českú republiku a Slovensko.

TI: Čo sa organizácie dozvedeli o UC za posledný rok?

Pandémia skomprimovala dlhé roky kultúry adopcie režimu „práca odkiaľkoľvek“ na mesiace. Organizácie zistili, že vybaviť vzdialené pripojenie pre zamestnancov len s hromadou aplikácií evidentne nestačí. Napríklad jedným z najväčších problémov, ktoré organizácie dnes hlásia, sú zamestnanci, ktorí doslova zápasia s únavou zo správy príliš veľkého počtu izolovaných aplikácií. Neustále prepínajú medzi svojimi videokonferenciami, správami, e-mailami, správou naplánovaných úloh a pod. Je to neefektívne a aj neudržateľné pri vymýšľaní nových spôsobov podnikania. Najmä vtedy, ak už prácu odkiaľkoľvek berieme ako systematický prístup.

TI: Ako organizácie riešia problém preťaženia z veľkého množstva samostatných aplikácií?

Efektívna spolupráca v jednom tíme je stále základom úspechu a pritom je nevyhnutné nahradiť individuálne komunikačné nástroje ucelenými virtuálnymi pracovnými priestormi s jednoduchým ovládaním. Tak, aby tieto priestory odpovedali dnešnému distribuovanému pracovnému prostrediu.

TI: Ako sa líšia komplexné riešenia spolupráce napríklad od riešenia bežnej videokonferencie?

Nemôžem hovoriť za iné riešenia dostupné na trhu, ale určite môžem objasniť, čo sa skrýva pod kapotou našej platformy Avaya Spaces. V tomto prípade sme využili výkonový rámec Avaya OneCloud CPaaS na vylepšenie a zjednodušenie virtuálnych priestorov Avaya. To znamená, že môžeme poskytovať pokročilé možnosti spolupráce  pri pracovnom postupe v rámci jednotného, ​​integrovaného riešenia typu „všetko v jednom“ a to s nulovým prerušením podnikania. A pretože tie sú postavené na CPaaS (komunikačná platforma ako služba), môže účinne pomôcť organizáciám pri transformácii starej komunikácie na novú formu práce.

TI: Povedzte nám viac o spomínanom riešení CPaaS

CPaaS je základom zložiteľnej podnikovej vízie. Organizácie sa dnes pozerajú na stratégie typu Total Experience, ktoré komunikáciu so zákazníkmi transformujú tak, aby v každom bode bola čo jednoduchšia. Tieto stratégie pozostávajú z množstva vzájomne prepojených menších riešení, ktoré sa zameriavajú na konkrétne prípady použitia a skúsenosti.

Naša stratégia tak smeruje k Unified Communications as a service (UCaaS – zjednotená komunikácia ako služba), ktorá využíva to najlepšie v oblasti skúseností zamestnancov a automatizácie práce. Pre lepší vzťah so zákazníkmi potom poskytujeme Contact Center as a Service (CCaaS – kontaktné centrum ako služba).

Ale CPaaS je ten správny multiplikátor síl, ktorý môže skutočne umožniť stratégiu Total Experience v celom podniku. Umožňuje totiž organizáciám rýchlo postupovať pri riešení širokého spektra prípadov použitia. Táto služba poskytuje vrstvu, ktorá urýchľuje tempo inovácií navrchu monolitickej lokálnej alebo cloudovej komunikačnej infraštruktúry. Prepája ich s najnovšími cloudovými funkciami založenými na API, ktoré sa následne môžu využiť na vytváranie nových zážitkov.

TI: Čo znamená nárast spoločnej spolupráce pri pracovnom postupe s podporou CPaaS pre budúcu formu práce? Čo všetko je ešte možné?

Zabudnite na budúcnosť – my už dnes povoľujeme umelú inteligenciu (AI) v cloude prostredníctvom našich riešení CPaaS. Napríklad keď sa vrátime späť do Avaya Spaces, môžeme tu rýchlo zaradiť funkcie ako nahradenie pozadia pomocou AI a tiež eliminovať šum. Dokážeme vytvoriť virtuálne pracovné prostredie, aby to vyzeralo tak, ako keby pracovníci boli práve v kancelárii alebo v inštruktážnom centre, pričom účinne eliminujeme bežné rušivé vplyvy v domácnosti ako je napr. štekajúci pes.

Ale to je len začiatok. Do budúcnosti bude AI umožňovať virtuálnu kozmetiku, ktorá napraví napríklad slabé osvetlenie či zahmlenie fotoaparátu. Celkovo povedané, prezentácie budú vylepšené o AI, aby boli zážitky zo stretnutí ešte pútavejšie.

AI v cloudu tiež znamená možnosť použitia digitálnych spolupracovníkov, ktorí môžu zväčša rutinnú prácu dokončiť. AI tak v prepisoch diskusii rozlíši jednotlivé hlasy, vytvorí text s možnosťou vyhľadávania, vytvorí titulky či preklady do iného jazyka a to všetko v reálnom čase. Zároveň zabezpečí vygenerovanie zápisnice zo schôdzky na diaľku, zo streamov sa automaticky identifikujú a vytvoria úlohy pre konkrétnych ľudí. K dispozícii budú bohatšie hlasové príkazy, zatiaľ čo predbežné vyhľadávanie vo viacerých zdrojoch údajov bude uprednostňovať výsledky založené na danej aktivite. A ak je AI založená na cloude a nezávisí od výpočtového výkonu zariadenia, funguje takmer na každom hardvéri – starom aj novom, na počítači či na smartfóne. Na tom už nezáleží.

To všetko umožňuje výkonový rámec našej platformy CPaaS. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Ďakujeme za rozhovor. Za TOUCHIT sa pýtal Ondrej Macko

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.