Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Riešenia na mieru: elektrické úžitkové vozidlá od značky Mercedes-Benz ponúkajú spoľahlivý základ vozidiel pre výrobcov nadstavieb
  • Zabehnutá elektrická mobilita: už dnes si môžu zákazníci vyberať zo štyroch úžitkových vozidiel jazdiacich lokálne bez emisií
  • Elektrifikácia celého portfólia: od roku 2022 budú vo všetkých segmentoch úžitkových vozidiel dostupné elektrifikované varianty
  • Vedúce postavenie v oblasti elektrického pohonu: Mercedes-Benz zdôrazňuje najvyššie ambície v oblasti elektrickej mobility s výhľadom na ďalšiu generáciu modelu eSprinter
  • Ďalšia generácia modelu eSprinter: postupné spustenie výroby od 2. polroka 2023, zdvojnásobenie dojazdu v závislosti od konfigurácie, zväčšenie ložného objemu až o 50 percent

Úžitkové vozidlá od značky Mercedes-Benz s prestavbami a nadstavbami pre určité odvetvia sa používajú vo všetkých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života. Nevyhnutnosťou sú pritom spoľahlivé a flexibilné základy vozidiel. Už dnes ponúka Mercedes-Benz výrobcom nadstavieb a zákazníkom precízne prispôsobené riešenia – a to aj vo forme vozidiel jazdiacich 100 % lokálne bez emisií. A s ďalšou generáciou modelu eSprinter vytvorí Mercedes-Benz v budúcnosti pre zákazníkov ešte vyššiu pridanú hodnotu.

Trvalo udržateľná mobilita čoraz viac ovplyvňuje rozhodnutia o kúpe a každodenné správanie v oblasti mobility podnikateľských a súkromných zákazníkov. Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických úžitkových vozidiel. Divízia Mercedes-Benz Vans pevne zakotvila svoje najvyššie ambície v oblasti elektrickej mobility do novej stratégie a konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady. Dôraz sa kladie na spoľahlivosť, kvalitu a optimalizáciu celkových nákladov spojených s vlastníctvom (TCO). Už dnes si môžu výrobcovia nadstavieb a zákazníci vyberať zo štyroch elektrických akumulátorových úžitkových vozidiel: skriňová dodávka eVito (kombinovaná spotreba elektriny 26,9-26,7 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1], model eSprinter (kombinovaná spotreba elektriny 34,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km ) [1], eVito Tourer (kombinovaná spotreba elektriny: 27,9-27,8 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1] či EQV (kombinovaná spotreba elektriny: 28,2 – 28,0 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1]. Budúci rok bude k dispozícii nový Citan s elektrickým pohonom s akumulátormi, čím sa rozšíri portfólio elektrických produktov divízie Mercedes-Benz Vans aj na segment malých vanov.

Ďalšia generácia modelu eSprinter

S cieľom vytvoriť pre zákazníkov v budúcnosti ešte väčšiu pridanú hodnotu vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans platformu Electric Versatility Platform. Tá bude slúžiť ako základ novej generácie modelu eSprinter, ktorý sa bude od druhej polovice roku 2023 postupne vyrábať vo výrobnom závode Charlestone, Düsseldorf a Ludwigsfelde. Počas vývoja sa požiadavky definovali v rámci úzkej spolupráce so zákazníkmi: vďaka trom variantom akumulátora a mnohým variantom nadstavieb od skriňového vozidla až po šasi určené na skriňovú nadstavbu je ďalšia generácia vozidla eSprinter dokonalým spoločníkom takmer pri každom podnikaní – a to nielen v Európe, ale napríklad aj v USA a Kanade. Dojazd sa v porovnaní s aktuálnym modelom eSprinter v závislosti od konfigurácia viac než zdvojnásobí. Rovnako narastie aj ložný objem, a to až o 50 percent. V prípade vozidiel so skriňovou nadstavbou dokonca ešte o podstatne viac.

Zrýchlenie stratégie elektrických vozidiel v divízií Mercedes-Benz Vans

Hlavným princípom značky Mercedes-Benz je trvalá udržateľnosť, a preto bude ďalšia generácia modelu eSprinter vyrábaná CO2-neutrálne. Divízia Mercedes-Benz Vans má ambíciu prevziať vedúcu úlohu v oblasti elektrickej mobility a digitalizácie a určovať štandardy do budúcnosti. Z tohto dôvodu sa odborné znalosti a investície zamerajú na výrobu úžitkových vozidiel s elektrickým pohonom a na nové technológie. Novovyvinuté produkty sa budú v budúcnosti konzekventne koncipované ako elektrické s akumulátorom.

Výrobcovia nadstavieb sa spoliehajú na divíziu Mercedes-Benz Vans

Elektrické úžitkové vozidlá z dielne Mercedes-Benz sú spoľahlivým a flexibilným základom odvetvových riešení špecializovaných výrobcov nadstavieb. Modely ako eVito s chladiarenskou nadstavbou, eVito Tourer s prestavbou na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou, eSprinter Pharma či sanitka eSprinter sú dôkazom širokej škály rôznych prestavieb a nadstavieb, ktoré sú už dnes k dispozícii u úžitkových vozidiel jazdiacich lokálne bez emisií od značky Mercedes-Benz.

Požiadavky na prestavby, respektíve nadstavby sú rovnako rozmanité ako samotné odvetvia, v ktorých sa využívajú. Najväčšie výzvy spočívajú predovšetkým v napájaní energiou na chladenie prepravovaného tovaru a starostlivosti o pacientov, ako aj vo váhe prestavieb a nadstavieb s ohľadom na užitočné zaťaženie a najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť.

Dve koncepčné vozidlá založené na budúcej generácii modelu eSprinter ukazujú, ktoré riešenia prestavieb a nadstavieb by mohli byť v budúcnosti možné: koncept „eGrocery“ na prepravu potravín a „doručovateľský koncept“ na použitie v expresných a kuriérskych doručovateľských službách.

Mercedes-Benz eVito s chladiarenskou nadstavbou

Východiskovou situáciou na trhu eGrocery s akumulátorovými elektrickými úžitkovými vozidlami je, že na aktívne chladenie tovaru citlivého na teplo v ložnom priestore sa používajú buď nezávislé riešenia s dodatočnými akumulátormi, alebo pasívne metódy, ako napríklad chladiarenské elementy či suchý ľad. Aj keď sú akumulátory veľké, ťažké, drahé a negatívne vplývajú na kapacitu užitočného zaťaženia, alternatívne riešenia nie sú ani trvalo udržateľné, ani ekologické. Okrem toho rýchlo rastúci priemysel čelí výzve zostať schopný plniť svoje úlohy aj pri možných obmedzeniach prístupu v centrách miest. Koncepcia vozidla, ktoré jazdí lokálne bez emisií, je nevyhnutná – najmä preto, že typické využitie denných trás v priemernom rozmedzí od 80 do 100 kilometrov dokonale zapadá do výkonnostného profilu modelu Mercedes-Benz eVito.

Technická koncepcia vozidla je založená na myšlienke využívania dostupnej elektrickej energie v modeli Mercedes-Benz eVito aj na aktívne chladenie. Na tento účel je k elektrickému systému vozidla pripojená mimoriadne energeticky efektívna chladiarenská sústava Kerstner C106EA, vďaka ktorej možno minimalizovať množstvo prídavných akumulátorov, ktoré by boli potrebné ako zdroj energie. Systém podlahového chladenia je spoľahlivo napájaný elektrickou energiou vo všetkých fázach dodávateľského procesu: počas nakladania vozidla v hube stacionárnym chladením prostredníctvom elektrickej siete s 230 V, počas jazdy akumulátorom vozidla prostredníctvom elektrického systému vozidla a počas odstavenia vozidla a pri prestávkach prostredníctvom záložného akumulátora v sedadle spolujazdca. Aby sa zároveň znížila spotreba energie chladiarenskej sústavy, izolácia ložného priestoru Kerstner sa vyznačuje mimoriadne nízkou hodnotou K na úrovni 0,30 W/m²K.

Mercedes-Benz eVito Tourer s prestavbou na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou

Mobilita je základom samostatnosti a nezávislosti v živote. Najmä ľudia s telesným postihnutím sú závislí od spontánnej dostupnosti vhodných dopravných a prepravných prostriedkov, aby sa mohli účastniť profesionálneho a spoločenského života. Možnosti prepravy pre ľudí s obmedzenou mobilitou sú pre divíziu Mercedes-Benz Vans dôležitou témou, či už ide o vhodné pomôcky na ovládanie vozidla dostupné priamo od výroby alebo vhodné nadstavby pochádzajúce zo spolupráce s našimi partnermi.

Plnoelektrický model Mercedes-Benz eVito Tourer PRO je teraz dostupný v dlhom a extra dlhom vyhotovení ako vozidlo vhodné pre invalidné vozíky. V spolupráci s dlhoročným VanPartnerom AMF-Bruns GmbH & Co. KG z mesta Apen v Dolnom Sasku sa uskutočnila prestavba vozidla s výrezom vzadu a nájazdovou rampou, ktorá umožňuje pohodlnú a bezpečnú prepravu osôb na invalidnom vozíku a osôb s obmedzenou mobilitou. Vozidlo je dostupné v rámci obchodu s dvomi faktúrami.

Veľkoryso dimenzovaný výrez vzadu s prejazdovou výškou cca 1 500 mm v kombinácii so zabudovanou protišmykovou rampou EASYFLEX umožňuje jednoduchý prístup do interiéru vozidla invalidným vozíkom. Rampa sa vyznačuje mimoriadne jednoduchým používaním a alternatívne ju možno rýchlo premeniť na ložnú plochu. Vďaka zadržiavaciemu systému pre osoby a invalidné vozíky sa invalidný vozík pripúta k podlahe vozidla a prepravovaná osoba sa zaistí. Extra dlhé elektrické bezpečnostné pásy sa starajú o upevnenie invalidného vozíka vpredu. Vozidlo môže byť okrem toho na želanie vybavené opierkami hlavy a operadlami FUTURESAFE.

Znížená podlahová vaňa poskytuje veľkorysý priestor na mieste osoby na invalidnom vozíku s vnútornou výškou vyhovujúcej norme DIN na úrovni cca 1 450 mm. V prípade zabudovaného dvojmiestneho sedadla spolujazdca je v prednej časti priestor pre päť osôb a vodiča. Voliteľné otočné a sklopné sedadlá v druhom rade umožňujú flexibilné využitie vozidla až pre sedem osôb, za predpokladu, že nebude prepravovaná žiadna osoba na invalidnom vozíku.

Mercedes-Benz eSprinter Pharma

Skladovanie a preprava liečiv a iných farmaceutických výrobkov podlieha prísnym predpisom, aby nedošlo k ohrozeniu trvanlivosti a účinnosti výrobkov. Z tohto dôvodu sa liečivá prepravujú špeciálnymi vozidlami určenými na prepravu s regulovanou teplotou, ktoré musia zabezpečiť nepretržité udržiavanie určitých teplotných rozsahov. V spolupráci so spoločnosťou Thermo King, výrobcom prepravných systémov na reguláciu teploty, vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans model eSprinter Pharma – čím po prvýkrát predstavuje plnoelektrické úžitkové vozidlo na prepravu produktov farmaceutického priemyslu.

Model eSprinter Pharma je vybavený plnoelektrickým systémom na reguláciu teploty E-200 a novým lítium-iónovým akumulátorom od spoločnosti Thermo King. Kombinácia systému E-200, pripojenia na elektrický systém vozidla a lítium-iónového akumulátora zabezpečuje manuálne nastaviteľnú, konštantnú teplotu medzi 15 a 25 stupňami Celzia, a to aj v čase, keď vodič zastaví a vykladá tovar. Systém na reguláciu sa stará o rýchle obnovenie teploty aj po otvorení dverí.

Vozidlo môže byť okrem toho vybavené voliteľným chladiacim boxom pre druhú teplotnú zónu (napríklad od 2 do 8 stupňov Celzia). Vozidlom eSprinter Pharma umožňuje divízia Mercedes-Benz Vans spolu so spoločnosťou Thermo King dodávanie dôležitých medicínskych výrobkov trvalo udržateľným spôsobom. Momentálne je vozidlo v stave prototypu a prechádza rôznymi testami.

Mercedes-Benz eSprinter sanitka

Sektor špeciálnych záchranných, hasičských a policajných vozidiel je pre Mercedes-Benz už celé desaťročia mimoriadne dôležitý. Už od počiatkov svojej prvej generácie v roku 1995 sa model Sprinter používal ako sanitka a dnes má v zdravotníctve ako pohotovostné vozidlo s rôznymi nadstavbovými variantmi veľký trhový podiel. V časoch pandémie je mimoriadne vysoká aj potreba spoľahlivých sanitiek. Divízia Mercedes-Benz Vans a výrobca nadstavieb Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG z mesta Schönebeck v Sasku-Anhaltsku vyvinuli v tomto čase plnoelektrické vozidlo pre služby zdravotníctva na základe modelu eSprinter.

Napriek nevyhnutným zástavbám v priestore pre pacientov sa neprekročila najväčšia prípustná celková hmotnosť na úrovni 3,5 tony. Pri vývoji konštrukcie sa preto venovala osobitná pozornosť použitiu materiálov na zníženie hmotnosti. Napájanie nadstavby energiou je vďaka zabudovaniu dodatočného akumulátora energie oddelené od základného vozidla a funguje nezávisle. Aj funkčnosť medicínskych prístrojov je nezávislá od akumulátora vozidla.

Ďalšia generácia vozidla eSprinter vychádzajúca z platformy Mercedes-Benz Electric Versatility Platform

Platforma Electric Versatility Platform predstavená v decembri 2020 bude slúžiť ako základ ďalšej generácie modelu eSprinter. Vďaka modulárnej koncepcii pozostávajúcej z predného modulu pre vysokovoltové komponenty, modulu v podlahe vozidla pre vysokovoltový akumulátor či zadnému modulu s elektricky hnanou zadnou nápravou, bude ponúkať ďalšia generácia modelu eSprinter výrazne väčšiu slobodu pri vývoji a konštrukcii rôznych nadstavieb.

Ďalšia generácia modelu eSprinter – koncept „eGrocery“

Ambíciou divízie Mercedes-Benz Vans je zintenzívniť lojalitu zákazníkov a čo najlepšie plniť ich želania. Ukazuje sa to aj na koncepčnom vozidle eGrocery, ktoré je založené na ďalšej generácii modelu eSprinter. Rozličné veľkosti akumulátorov umožňujú zákazníkom prispôsobiť si vozidlo na mieru svojmu použitiu – a tým pádom si optimalizovať celkové náklady spojené s vlastníctvom. Prvý šasi variant modelu eSprinter napája elektrickú chladiarenskú sústavu energiou uloženou v akumulátore vozidla a zabezpečuje nepretržité chladenie tovaru citlivého na teplo.

Ďalšia generácia modelu eSprinter – „doručovateľský koncept“

Aj v prípade doručovateľského koncepčného vozidla sú výsledky zažitého kreatívneho procesu spolutvorby viditeľné na príklade kuriérskych, expresných a doručovateľských služieb: dvere pre rýchle doručovanie poskytujú doručovateľovi na jeho každodenných cestách značné výhody, keďže nemusí ručne otvárať a zatvárať posuvné dvere ložného priestoru až 240 krát denne. Modulárna platforma Electric Versatility Platform umožňuje individuálnu konfiguráciu vhodnú na príslušný spôsob prevádzky vozidla, či už v rámci doručovateľských služieb v centrách miest alebo na dlhších trasách mimo miest.

Značky: