Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave spolu s partnermi projektu Fakultou informatiky a informačných technológií  STU a Fakultou elektrotechniky a informatiky STU predstavvili unikátny projekt  aplikácie inovatívnych technológií elektromobilu s AIL (Automotive Innovation Lab) System Solution.

Projekt bol realizovaný s podporou Volkswagen Slovakia, Nadácie Volkswagen Slovakia, Orange Slovensko a BOGE Elastmetall Slovakia. Do projektu boli zapojení aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – Duálna akadémia.

Ide o výskumný projekt univerzitného tímu Automotive Innovation Lab. Elektromobil predstavuje  platformu pre progresívny multidisciplinárny výskum a vývoj v oblasti elektromobility. Táto platforma vychádza z elektromobilu Volkswagen e-up!, v ktorom je pôvodný predný pohon vozidla doplnený o novú zadnú hnaciu nápravu tvorenú dvojicou elektromotorov a prídavnou batériou.

Automotive Innovation Lab System Solution – senzorová platforma pre autonómne riadenie vozidla, inteligentnú mobilitu, zber dát, vzdialené výpočty a komunikáciu V2X.

Projekt predstavuje trend pri vývoji automotive technológií od virtuálneho prototypu až po reálne vozidlo a jeho digitálne dvojča. Industry 4.0 v praxi. Integrácia týchto dvoch platforiem umožňuje multidisciplinárny prístup pre výskum a vývoj v oblasti elektrických pohonov, batériových systémov, NVH, jazdnej dynamiky, autonómnych systémov, digitálneho dvojčaťa, 5G sietí a komunikácie V2X.  Univerzita získala robustný nástroj i pre výchovu nových inžinierov.

„Vývoj bezpečnostných systémov v automotive sa presúva do virtuálneho prostredia, ktorého vlastnosti majú vychádzať z reality. Výsledkom nášho výskumu a vývoja je práve AIL System Solution, vďaka ktorému sa nám darí prepájať reálny a virtuálny svet, vysvetlil Tomáš Milesich z Ústavu dopravnej techniky a konštrulvania Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

„Platforma elektromobilu svojimi výkonovými parametrami umožňuje skúmať neštandardné jazdné stavy a situácie. Je nevyhnutné skúmať tieto situácie pri nasadzovaní autonómnych systémov  do reálnej dopravy budúcnosti.  Spojením elektromobilu a AIL system solution sa nám podarilo získať multidisciplinárnu výskumno-vývojovú platformu, skonštatoval Ján Danko technický manažér projektu.

„Slovenská technická univerzita, ktoré sú významné zapojené do výskumu v automotive sa intenzívne venujú vývoju autonómnych systémov v doprave.  A chcel by som zdôrazniť, že hovoríme nielen o cestnej doprave, ale napr. aj o železničnej, na záver dodal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

Značky: