Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt Hacknime.to pokračuje v iniciatíve zefektívnenia procesov verejnej správy a digitálnych služieb občanom aj v tomto roku. Počas prvého tohtoročného hackathonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sa v spolupráci s Campus Cowork uskutoční už 12. až 13. apríla v Bratislave, budú mať mladí ľudia a odborníci za úlohu nájsť spôsob, ako vytvoriť a na pravidelnej báze aktualizovať registre všetkých subjektov z prostredia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

„Som veľmi rád, že pokračujeme v digitalizovaní štátnej správy zapajaním talentov, ktoré v krajine máme, aby sme pomohli slovenským mestám, krajom, prípadne aj samotným ministerstvám robiť veci lepšie. Je dôležité si uvedomiť, že pri tomto type podujatia je veľkou výhodou fakt, že máme reálne finančné možnosti na implementáciu víťazných riešení. Samotná implementácia pre výhercov nie je „najjednoduchší“ proces na svete, ale prvých šesť hackathonov potvrdilo, že sa to dá. Preto by som rád vyzval inováciechtivých ľudí, aby sa prihlásili aj tento rok, hneď na prvý hackathon v roku 2024, pre Ministerstvo kultúry SR,“ zhodnotil Viktor Štefaňák, Head of Partnerships v Campus Cowork.

Vlastníkom témy hackathonu “Registre kultúrnych subjektov” je Ministerstvo kultúry SR, ktoré v súčasnosti nedisponuje registrom všetkých existujúcich právnických osôb v danej  oblasti, čo sťažuje prijímanie opatrení. Jeho význam sa naplno ukázal po prepuknutí pandémie Covid-19, kedy ministerstvo potrebovalo adresne smerovať štátnu pomoc, avšak nedisponovalo kompletným zoznamom oprávnených subjektov. Registre, ktoré k dnešnému dňu existujú, zastrešujú sektory kultúrneho dedičstva – t.z. múzeá, galérie, knižnice, ktorých naplnenosť sa blíži k 100%, sektor umenia – teda vizuálne umenie, divadlá, hudobné subjekty, ktoré však majú nízku naplnenosť a sektor, do ktorého spadá architektúra, dizajn, herný priemysel, kde dokonca žiadne registre neexistujú.

Cieľom hackathonu, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je zabezpečiť, aby Ministerstvo kultúry a následne aj ďalšie inštitúcie verejnej správy mohli robiť informované rozhodnutia a prijímať špecifické opatrenia na základe kvalitných dát a analýz.

„Význam nášho projektu vidíme nielen pre Ministerstvo kultúry, ale potenciál takto navrhnutého systému umožňuje v budúcnosti vytvorenie akéhokoľvek registra aj pre potreby iných rezortov, inštitúcií verejnej správy a ďalších organizácií. Dáta sa budú využívať neustále a napĺňanie registrov by sa malo stať bežnou a nekomplikovanou praxou pre všetky subjekty. Tento projekt vnímame ako prínos v oblasti zlepšovania procesov a efektívneho poskytovania služieb verejnosti,“ dodal Peter Senko, generálny riaditeľ sekcie projektového riadenia a informatiky.

Okrem snáh o zlepšenie procesov, vyplýva potreba identifikácie všetkých aktérov v kultúre zo Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR do roku 2030 z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorá bola konzultovaná s externými odborníkmi a schválená Vládou SR 12. júna 2023 a zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre Ministerstvo kultúry z tohto titulu vyplýva povinnosť viesť a zverejňovať register, ktorý je informačným systémom verejnej správy obsahujúcim aktualizované informácie.

Mladé talenty, IT špecialisti a odborníci na tému zberu dát a automatizácie sa môžu na hackathon prihlasovať vyplnením registračného formulára na webstránke projektu Hacknime.to Po prihlásení môžu spoločne hľadať riešenie  na súťažnú výzva hackathonu Registre kultúrnych subjektov, ktorá znie: “Navrhni komplexné IT riešenie pre dynamické vytváranie a napĺňanie registrov kultúrnych subjektov.”

Značky: