Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda na dnešnom rokovaní schválila Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorú predložil vicepremiér Richard Raši.  Kľúčovou víziou stratégie je, aby sa Slovensko do roku 2030 stalo modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom, ktorá bude vedieť ťažiť zo znalostnej digitálnej a dátovej ekonomiky. Stratégia navyše pomôže Slovensko odprezentovať na významnom májovom ministerskom stretnutí OECD v Paríži zameranom na digitálnu transformáciu, ktorému bude predsedať predseda vlády SR P. Pellegrini.

Ako jedna z prvých krajín v Európe má Slovensko komplexnú Stratégiu digitálnej transformácie do roku 2030. Inšpirovali sme sa stratégiami vyspelých štátov ako sú Francúzsko, Fínsko, Veľká Británia či Singapur,“ uviedol vicepremiér Raši.

Vládna stratégia je rámcový nadrezortný dokument, ktorý definuje víziu a ambíciu Slovenska, ako sa chce v digitálnej oblasti rozvíjať do roku 2030. Stratégia vychádza z priorít jednotného digitálneho trhu Európskej únie a reaguje na vysoko aktuálne témy ako sú napríklad blockchain či umelá inteligencia. Víziou stratégie je, že Slovensko sa do roku 2030 stane modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom, ktorá naplno ťaží zo znalostnej a dátovej ekonomiky. A ktorej občania žijú kvalitný a bezpečný život v digitálnej dobe.

„Slovensko musíme pripraviť na celoplošnú digitálnu transformáciu. To poslúži ako potrebný impulz pre naštartovanie rozvoja informačnej spoločnosti a transformácie tradičného priemyslu na inteligentný priemysel vrátane rozvoja umelej inteligencie. Stratégia tiež poslúži ako východiskový bod pre naše pripravované negociácie o rozpočte na roky 2021-2027,“ doplnil Raši.

Na stratégiu bude v blízkej dobe nadväzovať akčný plán opatrení, cez ktoré sa v praxi realizujú jej ciele. Akčný plán má zadefinovať konkrétne opatrenia v troch prioritných oblastiach, a to konkrétne posilnenie vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, podpora rastu digitálneho hospodárstva a zlepšenie služieb verejnej správy pomocou inovácií.  Špeciálne sa bude venovať aj opatreniam v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie, ktoré sú kľúčové pre udržanie sa Slovenska medzi vyspelými ekonomikami v rámci prebiehajúcej technologickej revolúcie.

S vypracovaním opatrení ohľadom umelej inteligencie výrazne pomohla expertná skupina odborníkov z akademickej obce, komerčnej sféry a verejnej správy. Uvedená expertná skupina bola zriadená popri „Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie – Slovak-AI“, ktoré vzniklo začiatkom apríla 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii z iniciatívy výskumných univerzít vedených Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, spoločností združených najmä v IT Asociácii Slovenska a Americkej obchodnej komory na Slovensku.

„Na vypracovaní akčného plánu momentálne pracujeme v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a odbornou verejnosťou a na rokovanie vlády ho plánujeme predložiť ešte pred letnými prázdninami,“ uzavrel vicepremiér.

V dňoch 22.-23. mája 2019 v Paríži vyvrcholí historicky prvé slovenské predsedníctvo v OECD stretnutím ministrov z vyše 37 krajín. Slovensko dostane jedinečnú príležitosť otvoriť mimoriadne dôležité hospodárske témy s dopadom na pracovný trh a sociálne prostredie. Schválením stratégie digitálnej transformácie sa Slovensko pripája k najvyspelejším krajinám sveta, ktoré už majú prijaté obdobné strategické materiály.

Značky: