Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v piatok 16. 4. 2021 informoval o zvýšenej hrozbe ransomvérových útok. Podľa dostupných informácii bol medzi hlásenými kybernetickými incidentmi aj najzávažnejší incident tretieho stupňa v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, pričom útoky sa mali dotknúť sektora verejnej správy, energetiky a inteligentného priemyslu.

Vyjadrenie Štěpána Štarhu z advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Prostredníctvom ransomvérových útokov sa útočníci spravidla snažia získať prístup k dátam, ktoré následne zašifrujú a za opätovné sprístupnenie dát požadujú finančnú odmenu. NBÚ v tejto súvislosti uvádza, že najlepším opatrením je najmä pravidelné zálohovanie dát. Povinnosť zálohovať dáta zároveň vyplýva z legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa nevzťahuje automatický na každý podnik. Bezpečnostné incidenty však väčšinou súvisia i s porušením povinností z pohľadu ochrany osobných údajov, ktoré sa naopak týkajú oveľa väčšieho okruhu subjektov. Aj preto odporúčame každému podniku venovať dostatočnú pozornosť prijímaniu preventívnych opatrení ako z pohľadu kyberbezpečnosti, tak z pohľadu ochrany osobných údajov, keďže tieto preventívne opatrenia sú v každom prípade efektívnejšie, a to nie len z finančného hľadiska.

 

Značky: