Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Je to presne rok, čo sa podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu stal Richard Raši. Za dvanásť mesiacov svojho pôsobenia stál pri zrode viacerých zákonov, opatrení a výziev a absolvoval desiatky pracovných ciest na Slovensku aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy vicepremiér radí prijaté opatrenia pri odstraňovaní byrokracie či budovanie bezplatného internetu v slovenských regiónoch.

„Môj rok vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hodnotím pozitívne. V oblastiach, ktoré spadajú pod úrad podpredsedu vlády, ako sú eurofondy, stratégia rozvoja Slovenska alebo agenda trvalo udržateľného rozvoja, digitalizácia verejnej správy, rozvoj regiónov či kyberbezpečnosť sme toho dokázali a vybojovali veľa, ale máme pred sebou ďalšie výzvy. Každé naše rozhodnutie smerujeme k tomu, aby sa ľuďom na celom Slovensku lepšie a ľahšie žilo,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že jedným z takýchto opatrení je zákon proti byrokracii. Ten vstúpil do platnosti 1. septembra 2018 a zrušil dokladovanie výpisov zo živnostenského a obchodného registra, výpisu z registra trestov a listu vlastníctva. Občania tak ušetria veľa času, ktorý by inak strávili na úradoch a tiež peniaze za poplatky.

„V našom ťažení proti byrokracii a papierovým výpisom pokračujeme. Pracujeme na zrušení ďalších jedenástich výpisov, medzi ktorými bude potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach a tiež potvrdenie o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá až okolo 1,2 milióna. Takto ľuďom šetríme čas a peniaze, ktoré môžu stráviť inak, ako behaním po úradoch,“ povedal R. Raši. Navyše, do roku 2020 predpokladáme celkovú úsporu na poplatkoch za jednotlivé výpisy až 30 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré zostanú v peňaženkách občanov a podnikateľov.

Za ďalší míľnik vo svojom ročnom pôsobení, ktorý sa pozitívne odrazí v živote Slovákov, považuje  Richard Raši projekt WiFi pre Teba, na základe ktorého môžu slovenské obce získať finančný príspevok na vybudovanie bezplatných internetových pripojení na verejných priestranstvách. Prvým úspešným žiadateľom je podtatranská obec Lendak, v ktorej bude vytvorených dvanásť takýchto WiFi zón. Nachádzať sa budú na obecnom úrade, v miestnom zdravotnom stredisku aj na autobusovej zastávke.

„Musíme dbať na to, aby rozvoj slovenského vidieka a miest nestagnoval, ale práve naopak, išiel porovnateľnou rýchlosťou, s akou napredujú regióny v štátoch západnej Európy. Existuje mnoho inteligentných riešení v oblastiach dopravy či životného prostredia, vďaka ktorým je možné zvýšiť kvalitu života občanov v slovenských mestách a obciach,“ zdôraznil R. Raši. Pre podporu Smart Cities na Slovensku spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície  informatizáciu (ÚPVII) web https://www.smartcity.gov.sk, na ktorom sa nachádzajú dostupné výzvy a komplexné informácie vrátane inšpiratívnych projektov a linkov na expertov-poradcov, ktoré môžu samosprávy využiť pri financovaní a zavádzaní smart riešení.

Jedným z nosných pilierov agendy ÚPVII je aj koordinácia eurofondov. Svoju ročnú prácu Richard Raši delí na dve sféry pôsobenia – smerom k Európskej únii a smerom k občanom SR. „Od leta vedieme s Európskou komisiou rokovania o podobe eurofondov na nové programové obdobie po roku 2020. Ako predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny reprezentujeme v Bruseli okrem našich záujmov aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Snažíme sa vyjednať čo najlepšie podmienky a budúce rozpočty, ako aj výhodné pravidlá pre ich implementáciu,“ vysvetľuje R. Raši. Čo sa týka ešte prebiehajúceho programového obdobia, v tom sa ÚPVII snaží občanom, podnikateľom, mestám a obciam čo najviac pomáhať pri čerpaní eurofondov. „Vytvorili sme sieť Informačno-poradenských centier, ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo, ako žiadať o eurofondy a ako pripraviť čo najlepšie projekty. Veľmi ma teší, že až dva z troch projektov, na ktorých IPC so žiadateľmi spolupracovali, boli úspešné,“ doplnil  R. Raši.

Medzi kľúčové momenty svojho pôsobenia vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu radí Richard Raši aj prezentáciu slovenských národných priorít vychádzajúcich z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na pôde OSN či vytvorenie jedinečného hybridného modelu financovania, na základe ktorého ÚPVII pomáha slovenským firmám zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach zahraničných akcelerátorov a uplatniť sa na svetových trhoch.

Značky: