Na tlačovej konferencii na Úrade vlády informoval Minister financií Eduard Heger a podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu SR Veronika Remišová informovali o svojich zisteniach v oblasti preverenia stavu v oblasti informatiky.

Podľa vyhodnotených auditov sa počas minulej vlády nešetrilo s finančnými prostriedkami a tieto sa vynakladali aj na projekty, ktoré sa používali len málo alebo dokonca vôbec. Minuli sa takto stovky miliónov eur. Ako sa vyjadrila Veronika Remišová, tieto časy skončili a firmy, ktoré sa doslova priživovali na štátnej informatike sa tým musia rozlúčiť.

Na nasledovnom obrázku je vidieť plnenie opatrení Revízie výdavkov na informatizáciu z roku 2016, teda od nástupu minulej vlády. Červeným sú pritom zobrazené tie položky, ktoré neboli naplnené (stav plnenia 0 až 40 %). Najväčšia časť zostala v stĺpci so žltou farbou, čo predstavuje čiastočné splnenie úloh (stav 40 až 80 %).

Celkovo sa tak podľa Remišovej z 24 opatrení Revízie výdavkov z roku 2016 až 16 do roku 2019 nesplnilo alebo splnilo len čiastočne. Informatizácia bola doteraz synonymom neefektívnosti a doslova rozhadzovania peňazí. Ročne ide na prevádzku informatizačných systémov viac ako 500 miliónov Eur, systémy však nemajú vhodne stanovené ciele. Nemáme kvalitné dáta o štátnom IT a neexistuje jedno informačné miesto, kde by bolo možné zistiť, čo štát prevádzkuje a čo to vlastne stojí. Veronika Remišova tiež kritizovala prevádzku vládneho cloudu, ktorý je podľa nej bez kontroly. Každé ministerstvo si navyše samostatne nakupuje mobilné paušály a internetové pripojenie a to za rôzne ceny a za rôznych podmienok. To skončí a začne sa centrálne nakupovanie týchto služieb za výhodnejších podmienok.

Podpredsedníčka vlády SR tiež hovorila konkrétnejšie o prijatých opatreniach. Začne sa tak s porovnávaním ceny medzi úradmi a otvoreným trhom a to nielen v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne. K dispozícii budú lepšie dáta o tom, čo si štát vlastne nakupuje a akú hodnotu za to vôbec dostáva. Zavedie sa lepšia kontrola štátnych výdavkov na IT, presnejšie, zavedú sa prísnejšie pravidlá pri kontrole. Zlepší sa vyššie spomínaný nákup telekomunikačných služieb, zavedie sa centrálne obstarávanie a publikovanie cenových limitov. Pri požiadavkách na nákup externých služieb voči využitiu interných kapacít sa zavedie povinnosť preukázať ekonomickú efektívnosť.

Výsledkom má byť v krátkodobom horizonte 2 rokov úspora 35 až 70 miliónov eur, v dlhodobom meradle 3 až 4 rokov to má byť 48 až 95 miliónov eur.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.