Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S akýmkoľvek úverom má osobnú skúsenosť drvivá väčšina Slovákov. Bežne sa stretávajú so spotrebným úverom, ktorý si berú v prípade, ak potrebujú vymeniť auto, zariadiť si byt či zaobstarať drahší elektrospotrebič, počítač či najnovší mobil. Akonáhle sa ale pred slovom úver začnú objavovať iné prídavné mená, napríklad revolvingový úver, niektorí sa v tom začnú „strácať“. V reálnom živote je preto dobré poznať všetky detaily úverov, ktoré čerpáme. 

Úvery nie sú zložité, je ich však viacero a sú rozdielne. Podľa doby splatnosti ich môžeme rozdeliť na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Pozrime sa na jeden z nich, ktorý je čoraz populárnejší – revolvingový úver. Ide o  krátkodobý úver, čo však neznamená, že sa musí splatiť čo najskôr, napríklad do jedného roka. Vďaka jeho nastaveniu ho môžeme čerpať a zároveň splácať i niekoľko rokov. A je jedno, na čo peniaze použijeme, pretože ide o bezúčelovú pôžičku.

Čo majú spoločné revolvingový úver a spotrebiteľský úver?

Revolvingový úver je variáciou spotrebiteľského úveru a možno ho čerpať opakovane.

„Ak si teda dohodneme revolvingový úver napríklad vo výške 8 tisíc eur a tieto peniaze na začiatku vyčerpáme, začneme splácať a za nejaký čas splatíme napríklad 3 tisíc eur, zostáva nám doplatiť 5 tisíc. Avšak môžeme opätovne dočerpať tých 3 tisíc eur do výšky úverového rámca a opäť začíname splácať sumu 8 tisíc eur,“ približujeMilan Cáder, riaditeľ divízie Produkty a Marketing spoločnosti Home Credit. Zároveň dodáva: „Klient by mal voľné prostriedky z revolvingového úveru čerpať len v prípade zmysluplnej potreby a neutrácať peniaze za malichernosti. Je nutné si uvedomiť, že opakované čerpanie úveru predlžuje jeho doplatenie.“    

Podobnosť s kontokorentom

Revolvingový úver viacerým pripomína klasický kontokorentný úver. Podobajú sa v tom, že oba fungujú na podobnom princípe. Ak finančná inštitúcia úver schváli, žiadateľ získava trvalú finančnú rezervu. Hlavnou výhodou revolvingového úveru je možnosť opakovaného využívania financií, pričom je možné kedykoľvek požiadať o navýšenie alebo naopak o zníženie úverového rámca (limitu). Spoločnosť v takom prípade posúdi riziko schopnosti splácať. A ak klienta vyhodnotí ako schopného splatiť vyššiu výšku úveru, úverový rámec navýši.

Revolvingový úver však nezaniká jeho splatením, ale až ukončením zmluvy, teda písomnou výpoveďou zmluvy To by si spotrebitelia mali jednoznačne uvedomiť, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a nechceným problémom. V praxi sa taktiež stávajú prípady, že niektorí klienti chcú napríklad presne určiť dobu splácania a nedokážu prijať vysvetlenie, že to pri revolvingovom úvere nie je možné celkom presne stanoviť, pretože revolvingový úver je opakovateľný, uzatvorený na dobu neurčitú a záleží na následnom správaní sa  zákazníka, aké splátky uhrádza a či opakovane čerpá,“ dopĺňaMilan Cáder

Ako to prakticky funguje?

Zákazník môže platiť pravidelne zvolenú splátku až do splatenia poskytnutej sumy, podobne ako pri jednorazovom štandardnom úvere. Spoločnosti, aj Home Credit, poskytujú kalkulačky (napr. pri uzatváraní zmluvy na webových stránkach), kde je možné simulovať, ako dlho bude klient v takomto prípade splácať.

„Každopádne však môže splácať aj vyššie čiastky, čím sa skráti doba splácania, alebo môže opakovane čerpať dostupné finančné prostriedky až do výšky úverového rámca, v takom prípade sa môže doba splácania predĺžiť,“ približuje Milan Cáder.

V prípade revolvingových účtov spoločnosti poskytujú mesačný výpis, v ktorom je klient informovaný o stave, teda aký má rámec/limit, koľko vyčerpal prostriedkov, akú splátku zaplatil a ako bola splátka rozdelená na úhradu úrokov (prípadne poplatkov), taktiež o akú sumu bola znížená istina (dlžná suma). Nakoniec je uvedená výška zostávajúceho dlhu a voľná (disponibilná) čiastka k opakovanému čerpaniu. Niektoré spoločnosti, aj Home Credit,  ponúkajú klientom k dispozícii mobilnú aplikáciu, v ktorej  nájdu všetky informácie k svojmu úveru. Ak klient doplatí revolvingový úver, neplatí ďalej žiadne ďalšie splátky a výška úverového rámca je mu kedykoľvek k dispozícii na ďalšie použitie. Po opakovanom čerpaní začne opäť splácať. Minimálna výška splátky je vždy definovaná v zmluve – buď ako % z vyčerpanej čiastky, alebo ako % z výšky úverového rámca. Minimálna splátka je vždy uvedená aj na výpise z účtu. Klient však môže poslať akúkoľvek vyššiu splátku. Ak chce revolvingový úver úplne ukončiť, musí  zaplatiť dlžnú sumu a  písomne požiadať poskytovateľa o ukončenie zmluvy o revolvingovom úvere. Tým sa zmluva úplne ukončí.

Značky: