Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dramatický nárast objemu a rôznorodosti dát v oblastiach počnúc zdravotníctvom, cez dopravu, bankovníctvo až po výrobu, prináša podnikom nebývalé príležitosti prinášať nové zistenia a ponúkať lepšie služby pre zákazníkov.

Kľúčová príležitosť je v schopnosti v reálnom čase využiť obrovské množstvá hlavných podnikových dát s novými zdrojmi neštruktúrovaných dát a poskytnúť včasné postrehy a poznatky. Na základe výskumu sa zistilo, že spoločnosti, ktoré využívajú postrehy riadené dátami, majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť dosahovať špičkový kvartálny finančný výkon a päťkrát vyšší predpoklad robiť rozhodnutia rýchlejšie než konkurencia a práve preto veľa podnikov investuje do analytiky.

Rodiny procesorov Intel Xeon E7-8800/4800 v4 ponúkajú robustný výkon, najväčšiu kapacitu pamäte na soket v priemysle, pokročilú spoľahlivosť a hradvérovo vylepšenú bezpečnosť pre analytiku v reálnom čase tak, že podniky budú môcť urýchlene získavať potrebné postrehy z masívnych a komlikovaných dátových množín. Sú optimálne pre škálovateľné platformy, keďže prinášajú veľký vnútropamäťový computing pre analytiku v reálnom čase ako aj pre dátovo náročné pracovné zaťaženie ako je spracovanie online transkacií (OLTP), manažment dodávateľského reťazca (SCM) a plánovanie podnikových zdrojov (ERP). Rodina procesorov Intel Xeon E7 v4 prináša až do 1,4-krát vyšší výkon, do 10-krát lepší pomer cena/výkon a o polovicu úspornejší systémový výkon v porovnaní s riešeniami založenými na IBM Power8.

AN4_2046_web2016_3_nowat

Vysoký výkon a vnútropamäťový computing pre náročnú pracovnú záťaž analytiky v skutočnom čase.

Nová rodina procesorov ponúka priestor na rast podporovaním štyroch až ôsmich soketov, maximálne však 64 soketov prostredníctvom uzlových ovládačov tretích strán. V 8-soketovom systéme tiež ponúka momentálne najlepšiu kapacitu až 24TB, čím dáva možnosť uložiť kompletné masívne dátové množiny v pamäti namiesto pevných diskov, čo sa tiež podpisuje na kratšom čase čakania na nejaký poznatok alebo rozhodnutie.

Pokročilá spoľahlivosť pre kritický uptime služieb.

Nové procesory disponujú viac než 70 funkciami spoľahlivosti, dostupnosti a prevádzkyschopnosti (RAS), vrátane technológie Intel Run Sure, ktorá je jedinečná pre rodinu procesorov Intel Xeon E7. Funkcie RAS ponúkajú pokročilú dátovú integritu a pohotovosť systému na úrovni mission-critical, čím sa redukuje frekvencia a náklady na zastavenie prevádzky. Navyše, vylepšené mechanizmy na obnovu dát a funkcie ako zrkadlenie pamäte ponúkajú výnimočnú spoľahlivosť dát bez potreby navýšenia celosystémových požiadaviek na pamäť.

Hardvérom vylepšená bezpečnosť pre dátovú integritu a vylepšená ochrana proti nebezpečným útokom.

Nové bezpečnostné funkcie zabudované do procesorov chránia aplikácie bohaté na dáta s najvyšším stupňom dôležitosti mission-critical pomocou výrazne rýchlejšieho šifrovania, vylepšenej detekcie sofistikovaných hrozieb a lepšej ochrany proti nebezpečným útokom. Hardvérom vylepšené bezpečnostné schopnosti v procesoroch poskytujú až 70 percent vyššieho výkonu šifrovania na jadro, čo znamená, že organizácie môžu lepšie chrániť rastúce množstvo dát s minimálnym dopadom na výkon systému za použitia vylepšených protimalvérových nástrojov. Navyše, Intel OS Guard teraz obsahuje prístupovú ochranu Supervisor Mode Access Protection, ktorá umožní implementovanie privilegovaného prístupu, čím sa IT oddeleniam ponúkne väčšia miera kontroly nad tým, ktorí používatelia dostanú prístup ku citlivým systémovým dátam alebo tiež pomôžu zabrániť, aby nebezpečný používateľ rozširoval zraniteľnosti systému alebo využíval iné systémy v rámci dátového centra.

AN4_2074_web2016_3_nowat

Hardvérom asistovaná virtualizácia pre lepšiu efektívnosť pracovnej záťaže v podnikoch.

Vylepšená hardvérom asistovaná virtualizácia umožní IT oddeleniam virtualizovať najdôležitejšie pracovné zaťaženia podnikov (tzv. mission-critical) a presunúť ich do cloudových prostredí, čím sa dosiahne nová úroveň pohotovosti a efektívnosti. Vylepšenia vo výkone virtualizácie a manažmentu zdrojov zahŕňajú nižšie latencie pri vstupe do a výstupe z virtuálnych strojov (VM), menej prerušení VM (cez tzv. posted interrupts) a nižšie režijné náklady vo fault-tolerant prostrediach s funkciou page modification logging.

Inteligentnejšie plánovanie zdrojov.

Rodina procesorov Intel Xeon E7 v4 umožní vyspelé možnosti kontroly IT infraštruktúry pomocou pokročilých funkcií telemetrie a plánovacích technológií ako Intel Resource Director Technology. Tieti funkcie poskytujú hĺbkovejšiu viditeľnosť a kontrolu nad zdielanými platformovými zdrojmi, čo sa odrazí na efektívnejšom plánovaní, vyvažovaní záťaže a migrácii pracovnej záťaže naprieč virtuálnymi strojmi. Výsledkom je, že IT dokáže zlepšiť využitie aktív za účelom dosiahnutia optimálnej kvality servisných úrovní naprieč viacnásobnými aplikáciami.

Značky: