K 31.12. 2016 evidoval Orange 2,88 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 189 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 74 tisíc zákazníkov digitálnej TV.

Počet zákazníkov mobilných dátových služieb narástol o 7% na 1,35 milióna zákazníkov a počet zákazníkov pevného internetu sa zvýšil na 161 tisíc. V roku 2016 dosiahol Orange najvyššie pokrytie mobilným širokopásmovým internetom spomedzi všetkých operátorov.

Ešte rýchlejším tempom rástla mobilná dátová prevádzka, podporená investíciami Orangeu do rozširovania 4G sietí a do nových dátových služieb. V porovnaní s rokom 2015 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 25% viac dát, pričom už 42% z celkového objemu 15,3 mil. GB dát bolo prenesených v 4G sieti.

Z celkového objemu investícií vo výške viac ako 84 mil. eur takmer 58 mil. eur smeroval Orange do sietí. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2016 rozšíril Orange na 80% populácie. Popri budovaní LTE siete naďalej pokračoval aj v rozširovaní 3G siete. Výrazne tiež zvýšil dostupnosť najvyššej podporovanej rýchlosti 225 Mbit/s, ktorá je dostupná už pre 25% populácie Slovenska. Ku koncu roku pokrytie vysokorýchlostného mobilného internetu Orangeu, teda 3G aj 4G siete spoločne, prekročilo 95 % populácie Slovenska.

V roku 2016 Orange taktiež oznámil rozšírenie dostupnosti optickej siete. Už v uplynulom roku tak pribudli ďalšie 3 mestá na Slovensku, v ktorých je dostupná najmodernejšia optická sieť Orangeu.

Kľúčovou komerčnou aktivitou uplynulého roka bolo predstavenie nového konceptu konvergentných ponúk Orange Mix. Ide o nových typ balíkov s benefitmi pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú v Orangei využívať mobilné aj fixné služby. Ďalším dôkazom napĺňania prísľubu značky pomáhať zákazníkom využívať benefity technológii bolo uvedenie nových služieb ako Internet do auta, Glukomer pre smartfóny alebo GPS lokátor.

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.12.2016 dosiahli 551,9 mil. eur. V rámci výnosov z mobilných služieb boli najrýchlejšie rastúcou zložkou výnosy z mobilných dátových služieb. Na celkových výnosoch z mobilných služieb tvorili takmer 23 %, medziročne sa zvýšili o 3 %.

Značky: