Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Letošní rok byl ve znamení významu dostupnosti, a to jak služeb, tak i dat.

Případů, na základě kterých začala veřejnost chápat důležitost dostupnosti stěžejních dat i kritických služeb, bychom přitom našli celou řadu – od problémů webu pro australské sčítání lidu až po výpadky několika vysoce populárních systémů.

Důležitost přijímání moderních očekávání zákazníků a zajišťování bezproblémového poskytování služeb se bude s příchodem roku 2017 stále více prohlubovat. A pokud budou chtít tato očekávání zákazníků i partnerů společnosti překonávat, měly by se z pohledu informačních technologií zaměřit na čtyři následující klíčové trendy.

  • Smazávání rozdílů mezi veřejnými, privátními a hybridními cloudy – před několika lety se mohla myšlenka rozšíření infrastruktury datového centra do podoby hyper-veřejného cloudu zdát nemožná z důvodu problémů spojených s konektivitou, bezpečností a mnoha dalšími oblastmi. Trh je nyní nicméně připravený k přijetí hybridních cloudových architektur jak z pohledu infrastruktury, tak i aplikací. Ostatně k tomu již dochází a v návaznosti na to, jak podniky chtějí zvyšovat svoji flexibilitu a spolehlivost při současném zajištění neustálé dostupnosti dat i aplikací z jakékoli lokality, je na obzoru ještě širší mainstreamové přijetí tohoto trendu.
  • Prudký nárůst zájmu o softwarově definovanou infrastrukturu – není žádným tajemstvím, že softwarově definovaná datová centra byla v posledních letech obrovským trendem, a to i díky popularitě virtualizačních technologií. Provoz aplikací ve virtualizovaném prostředí přináší firmám mnoho výhod a usnadňuje výstavbu efektivní, spolehlivé a flexibilní IT infrastruktury, která zjednoduší správu a uspoří čas i ostatní zdroje. V návaznosti na rozvoj firem lze předpokládat větší tlak na dodavatele poskytovat software a služby, které naplní očekávání nové generace inovátorů.
  • Náskok před hackery – nebezpečí ze strany hackerů, stejně jako šíření botnetů a malware (obzvláště pak ransomware), udrží vysokou pozornost IT manažerů po celý rok 2017. Během roku 2016 jsme byli svědky enormních nároků na organizace vyžadující zajištění dostupnosti – na vině byly rozsáhlé útoky na DNS služby. Tedy útoky, které způsobily nedostupnost mnoha společností a služeb v nejdůležitějších okamžicích. A v návaznosti na to, jak roste počet firem poskytujících digitální služby, budou aktivity ze strany hackerů stále nepříjemnější. Více než kdykoli dříve budou muset podniky klást důraz na komplexní pokrytí problematiky bezpečnosti, zálohování i obnovy – jen tak zajistí neustálou dostupnost svých služeb pro partnery i zákazníky.
  • Více dat, více příležitostí – již současná datová centra, a zcela jistě tomu tak bude i v případě datových center budoucnosti, obsluhují stále větší množství dat. Historických i aktuálních, která jsou nutná pro nejdůležitější aplikace. Bez ohledu na to, zda tato data pochází ze zařízení internetu věcí, stále komplexnějších podnikových systémů nebo z neustále se rozšiřujících stávajících datových zdrojů, je závěr naprosto jasný: datová exploze bude pokračovat. Na druhou stranu tento trend přinese výhody pro firmy, které chtějí pro zdokonalení svých stávajících činností a nabídnutí nových služeb využívat pokročilé analytické technologie. Na základě dat budou moci firmy během roku 2017 získávat stále lepší přehled, který jim umožní přijímat správná rozhodnutí a definovat informované podnikatelské strategie. Nicméně tyto analytické možnosti přinesou ovoce pouze tehdy, pokud budou data dostupná a dostatečně rozsáhlá. Jakýkoli výpadek ale pro firmy spoléhající se při řízení svého provozu na pokročilé analýzy povede nejen k přerušení obchodování se zákazníky a dodavateli, ale také k obrovským problémům z pohledu rozhodování. Organizace proto budou muset svoji pozornost nasměrovat na udržení dostupnosti nejdůležitějších systémů, které poskytují základy pro jejich analýzy.

Stanovení přesných předpovědí je vždy náročnou záležitostí. Jinak tomu není ani v případě současných technologií, které organizacím přináší nekonečné možnosti jak poskytovat skvělé služby založené na datových centrech a zpřístupňovat důležité informace. Všeobecná očekávání navíc předpokládají dostupnost dat na vyžádání. Ta tam je doba, kdy výpadky byly běžnou součástí podnikání – v roce 2017 budou datová centra představovat nejdůležitější součást infrastruktury jak pro uložení informací, tak i pro poskytování služeb zákazníkům, zaměstnancům i partnerům. A na naplnění podnikatelských očekávání i jejich překročení tak bude mít zásadní vliv právě plán na zajištění dostupnosti.

Značky: