Smerovač RT6600ax od Synology je vlajková loď medzi sieťovými zariadeniami výrobcu. Je mimoriadne spoľahlivý, z hľadiska vyhotovenia robustný a podľa našich skúšok má jeho Wi-Fi signál mimoriadne dlhý dosah.

Ide o Tri-band zariadenie, ktoré podporuje sieť 2,4 GHz a dve 5 GHz pásma. Jeho kombinovaná rýchlosť môže dosiahnuť až 6,6 Gbit/s. Ako prvé zariadenie je router RT6600ax vybavený operačným systémom Synology Router Manager (SRM) 1.3. Okrem toho je tu aj mobilná aplikácia DS Router.

Hlavné výhody smerovača RT6600ax

Podpora siete Wi-Fi 6: RT6600ax podporuje rýchlejšiu a spoľahlivejšiu Wi-Fi sieť. Dokáže presne zamerať signál na zariadenie, ktoré vyžaduje rýchly prenos údajov.

Tri-Band s podporou 5,9 GHz: Smerovač optimalizuje pripojenie vďaka podpore troch rádií a tiež podpore 5,9 GHz kanálu. Takto dochádza k inteligentnému, automatickému prepínaniu medzi pásmami s využitím funkcie Smart Connect.

Konfigurovateľný port 2,5 GbE WAN/LAN: Jeden z portov v zadnej časti má špeciálne postavenie. Dá sa využiť na vysokorýchlostné sieťové rozhranie pre Multi-Gig internetové pripojenia. Rovnako je to port, kam je výhodné pripojiť NAS zariadenie.

Synology RT6600axZdroj: TOUCHIT.sk
Na zadnom paneli nájdete aj USB 3.0 port. Využiť sa dá napr. na pripojenie externého disku, tlačiarne alebo mobilu

Operačný systém Synology Router Manager 1.3

Operačný systém SRM 1.3 je po stránke používateľského rozhrania jednoducho použiteľné prostredie na nastavenie funkcií tohto smerovača. Logika je veľmi podobná, ako pri operačnom systém DSM pre NAS servery od firmy Synology. Toto rozhranie tak uľahčuje správu siete, môžete jednoducho nastaviť funkcie napr. na segmentáciu siete, jej filtrovanie, rodičovskú kontrolu a využiť funkcie servera VPN.

Prostredie SRMZdroj: TOUCHIT.sk
Prostredie SRM a monitorovanie siete

Nastavenie priamo z mobilu

Počas našich skúšok sme tento smerovač nastavili pomocou mobilnej aplikácie DS router 2.0 (existuje pre Android a iOS). Najnovšia verzia umožňuje automatické vyhľadanie smerovača v okolí a prevedie vás úvodnou konfiguráciou.

V rámci nej si nastavíte používateľské konto, vytvoríte bezdrôtovú sieť, následne sa vytvorí konto na QuickConnect, aby sme mohli smerovač ovládať a monitorovať aj na diaľku cez internet. Napr. aj z druhej strany sveta. Následne môžete nastaviť bezpečný prístup pre používateľov a tiež môžete nastaviť prístup cez VPN.

Ak chcete, rovnaké funkcie môžete nastaviť aj cez SRM. Jeho výhodou je využitie väčšej obrazovky notebooku alebo desktopu a napr. sledovanie grafov výkonnosti celého systému je pohodlnejšie.

Pripojenie k internetu

Tento smerovač je možné pripojiť na internet viacerými spôsobmi. Primárne je na to určený a vyčlenený modrý port WAN1. Pripojiť sa dá aj do druhého portu WAN2 a vytvoriť tak duálnu WAN sieť s podporou vyrovnávania záťaže a eliminácie zlyhania. Okrem toho je na zadnom porte ešte USB 3.0 port, zapínacie tlačidlo, pripojenie externého napájacieho zdroja a tlačidlo na resetovanie zariadenia.

RT6600ax podporuje cez USB port aj tethering, teda sa sem dá pripojiť mobilné zariadenie s OS Android alebo iOS a využiť na pripojenie k internetu aj takúto možnosť.

Wi-Fi s ďalekým dosahom

RT6600ax vďaka automatickému riadeniu pásma vytvorí výkonné Wi-Fi s maximalizáciou dosahu. Tiež môžete k RT6600ax pridať do vášho rozľahlého Wi-Fi systému viacero routerov Synology a spravovať ich. Široký dosah RT6600ax je daný aj integráciou 6 antén, ktoré sa dajú rôzne nastavovať.

Synology RT6600axZdroj: TOUCHIT.sk
Synology RT6600ax so zloženými anténami

Bezpečnosť na prvom mieste

RT6600ax chráni všetky pripojené zariadenia v sieti tým, že umožní automatické blokovanie rozpoznanej škodlivej prevádzky. Tiež môžete dodatočne aktivovať ďalšiu analýzu a ochranu pred pokročilejšími hrozbami pomocou skenovania a blokovania na úrovni paketov.

Prostredie SRMZdroj: TOUCHIT.sk
SRM a filtrovanie webových stránok

V rámci siete môžete nastaviť flexibilné filtrovanie webových stránok a rodičovskú kontrolu. Máte možnosť vytvoriť profily pre jednotlivých používateľov alebo celé siete a nastaviť pre ne pravidlá prístupu na internet.

V rámci toho môžete obmedziť to, ako dlho môže byť klient pripojený na internet, v akých časoch je internet k dispozícii a asi najdôležitejšie je zabránenie prístupu používateľom na vybrané typy stránok.

Špecialitou patrí aj možnosť nastavenia servera VPN: SSL VPN, WebVPN, Site-to-site VPN a pod. VPN tak dáva možnosť tento smerovač využiť aj vo firemnom prostredí so zabezpečením bezpečnosti informácií.

Prostredie SRMZdroj: TOUCHIT.sk
Nastavenie serveru VPN v prostredí SRM

Až päť bezdrôtových sietí

Smerovač RT6600ax má možnosť vytvoriť až päť rôznych sietí. To je základom na efektívne oddelenie sietí a nezávislú konfiguráciu pravidiel brány firewall, typu prístupu, kontroly prevádzky a rodičovskej kontroly a filtrovania webových stránok. V rámci každej siete je následne možné namapovať až tri SSID. Celkovo je teda dostupných až 15 rôznych SSID. Pre každý SSID sa potom dajú nakonfigurovať rôzne pravidlá prístupu a nastavenia zabezpečenia, čo zvyšuje flexibilitu celej siete.

Izolácia sietí

Tieto siete môžu byť úplne izolované, čím sa oddeľujú potenciálne zraniteľné zariadenia od zostávajúcej časti siete. Príkladom môže byť situácia, keď máte nainštalované bezpečnostné IP kamery v izolovanej vyhradenej sieti, ale NAS server s informáciami napr. aj z kamier je v úplne inej sieti.

Na zabezpečenie flexibility možno použiť jednosmerné pravidlá brány firewall, ktoré umožnia prístup ku kamerám IP len vtedy, keď sa príslušný povel na to iniciuje z konkrétnej siete alebo zariadenia.

Synology RT6600axZdroj: TOUCHIT.sk
Synology RT6600ax s dôkladným vetraním a ventilátormi

Monitorovanie, prideľovanie a reporting

So systémom SRM máte možnosť analyzovať živé, ale aj historické údaje o prevádzke generovanej jednotlivými zariadeniami alebo službami. V prípade potreby môžete prijať opatrenia na obmedzenie ich dostupnosti šírky pásma.

Dajú sa tiež prehľadávať grafické znázornenia prevádzky odosielania a sťahovania v konkrétnych časových úsekoch a hneď rozpoznáte klientov, služby alebo domény, ktoré generujú neobvykle vysokú prevádzku. Dostupnú šírku pásma tak rozdelíte medzi zariadenia a garantovanú alebo maximálnu šírku pásma môžete nastaviť pre každé zariadenie osobitne. K dispozícii je aj vstavaná databáza aplikácií, na predbežné pridelenie šírky pásma pre najbežnejšie služby.

S modulom reporting si vytvoríte správy o sieťovej prevádzke vo vizuálnom znázornení a reporty môžete pre zvolený časový rámec – od denného až po ročný. Nájdete tu informácie o aktivite zariadení, využití šírky pásma a pod. Správy si môžete prezerať online alebo exportovať vo formátoch CVS alebo HTML na jednoduché prenášanie a zdieľanie.

RT6600axZdroj: TOUCHIT.sk
Precízne vyhotovenie smerovača Synology RT6600ax

Komu je určený?

Spomenuli sme len menší počet funkcií a možností, ktoré ponúka smerovač Synology RT6600ax. Pomocou neho naozaj zabezpečíte funkčnosť a bezpečnosť, ktorá sa vyžaduje pre menšie a stredné podniky. Dobre sa uplatní aj v prípade náročných domácností, hlavne ak si chcú sieťou Wi-Fi pokryť väčšiu plochu.

Synology RT6600axZdroj: TOUCHIT.sk
Bočné tlačidlá na Synology RT6600ax

Cena: okolo 323 eur

Zapožičal: Synology

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.