Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Synology dnes predstavila vysokorýchlostný smerovač RT6600ax, ktorý vďaka svojmu dôrazu na zabezpečenie ponúka rýchle a bezpečné pripojenie domácnostiam a kanceláriám.

Smerovač RT6600ax je podporovaný novým operačným systémom Synology Router System (SRM) 1.31 a je plne vyzbrojený pre zvládanie výziev moderných sieťových prostredí, vrátane masívneho nárastu počtu pripojených zariadení a následnej potreby chrániť používateľov pred neustálym rastom bezpečnostných hrozieb.

Navrhnutý pre výkon a stabilitu

Ako prvý smerovač spoločnosti Synology založený na štandardne Wi-Fi 6 poskytuje zariadenie RT6600ax spoľahlivejšiu sieť Wi-Fi a to vďaka lepšiemu kódovaniu dát, funkcii beamforming, plánovaniu a izolácii signálu. Port 2.5GbE, ktorý je možné konfigurovať pre nasadenie v sieťach WAN alebo LAN umožňuje používateľom využívať napríklad pripojenie k internetu Multi-Gig, výkonným zariadeniam NAS alebo vysokorýchlostnej bezdrôtovej sieti backhaul. Štvorjadrový procesor taktovaný na 1,8 GHz zabezpečuje vysokú rýchlosť pripojenia a okamžitú realizáciu operácií a to aj v prípade, že je pripojených viac zariadení a sú povolené všetky funkcie.

Technológia Tri-band v spojení s funkciou Smart Connect optimalizuje distribúciu zariadení a eliminuje úzke miesta v prenose dát. Kompatibilita s novým licencovaným pásmom 5,9 GHz2 odomyká kanály bez DFS na frekvenciách 80 a 160 MHz a zabezpečuje tak kombinovanú bezdrôtovú priepustnosť v rýchlostiach až 6,6 Gb/s3, vyšší počet súbežných pripojení a rýchlejší výkon serverov VPN.

Budovanie pevných základov siete

Smerovač RT6600ax používa systém SRM 1.3, čo je najnovšia verzia intuitívneho operačného systému spoločnosti Synology pre smerovače. Vďaka vylepšeniam a pridaným funkciám, ktoré významne rozširujú schopnosti správy siete, spĺňa systém SRM 1.3 požiadavky na lepšie zabezpečenie a vyššiu flexibilitu požadovanú súčasnými sieťovými prostrediami.

Možnosť vytvorenia až piatich nezávislých sietí, do každej z nich možno namapovať až tri identifikátory SSID siete Wi-Fi – to uľahčuje zosilnenie zabezpečenia pri správe viacúčelových sieťových prostredí4. Jednosmerné pravidlá brány firewall je možné pre jednotlivé siete konfigurovať nezávisle a obmedziť tak možnosti pripojenia menej zabezpečených zariadení ako napr. IoT. Podpora štandardu 802.1q ďalej zjednodušuje integráciu do existujúcich sietí v konfiguráciách so smerovačom, prístupovými bodmi a sieťami mesh.5

Komplexné nástroje pre lepší internet v budúcnosti

Najnovšie aktualizácie taktiež do novej generácie smerovačov Synology prinášajú celý rad aplikácií určených k filtrovaniu webu, kontrole prevádzky a vzdialenému prístupu.

Safe Access

Nakonfigurovaním profilov pre jednotlivých používateľov je možné obmedziť čas strávený online alebo blokovať prehliadanie v prípade splnenia nastavených podmienok. Zariadenia priradené k rovnakému profilu budú zdieľať rovnakú súpravu pravidiel pre prístup k internetu a nevyžadujú teda opakovanú ručnú konfiguráciu. K dispozícii sú taktiež špecifické profily pre jednotlivé siete určené pre zariadenia, ktoré nepatria žiadnemu používateľovi a preto vyžadujú prístup k internetu a audit (napr. zariadenia typu guest alebo nové zariadenia).

Funkcia rodičovskej kontroly zahŕňa obmedzenie doby používania internetu (podľa plánu alebo systému založeného na kvótach), odfiltrovanie celých kategórii webových stránok alebo konkrétnych domén prostredníctvom zoznamov povolených a blokovaných položiek a obmedzovaní nevhodných výsledkov hľadania pomocou možnosti bezpečného hľadania v službách YouTube, Google, Bing a DuckDuckGo. Zabezpečenie je ďalej vylepšené blokovaním hrozieb v celej sieti prostredníctvom databázy informácií o hrozbách DNS a IP a podporou funkcie Google Safe Browsing.6

Kontrola prevádzky

Dostupnú šírku pásma je možné distribuovať medzi pripojené zariadenia a v prípade vzniku konkrétnych potrieb stanoviť prioritu určitého klienta alebo aplikácie. Dáta získané v reálnom čase spoločne s historickými dátami podporujú podrobné auditovanie a automatické alebo vyžiadané generovanie reportov prenosov, ktoré je možné ľahko zdieľať ve formátech CVS alebo HTML.

VPN Plus

Vzdialení zamestnanci alebo hybridné tímy majú pomocou súpravy nástrojov pre vzdialené pripojenie systému SRM prístup k webovým stránkam nachádzajúcim sa iba na intranete priamo zo svojho prehliadača (WebVPN), môžu nadväzovať výkonné pripojenie k vyhradenému klientovi prostredníctvom rôznych protokolov (SSL VPN), premostením viacerých umiestnení jednoducho zdieľať zdroje v rôznych sieťach (Site-to-Site VPN) a povoliť vzdialenú prevádzku zariadení kompatibilných so štandardnom RDP/VNC (Remote Desktop).

Výkonnejšia mobilná správa

Prepracovaná sprievodná mobilná aplikácia systému SRM s názvom DS router ponúka lepšie prostredie správy siete na cestách. Verzia 2.07 obsahuje funckie systému SRM, ktoré boli predtým určené výhradne pre smartfóny, napr. vytváranie nových bezdrôtových sietí, konfigurácia filtrovania webov, rodičovská kontrola, nastavenie schém kontroly prevádzky a ďalšie.

Dostupnosť

Smerovač RT6600ax je už teraz možné zakúpiť v Európe​.

  1. Systém SRM 1.3 je v súčasnosti k dispozícii iba v zariadeniach RT6600ax. Jeho dostupnosť bude rozšírený na ostatné smerovače Synology – MR2200ac a RT2600ac – a to neskôr v tomto roku.
  2. Záleží na lokálnych predpisoch pre bezdrôtové pripojenie.
  3. Hodnoty výkonu boli získané v rámci interného testovania spoločnosti Synology. Skutočný výkon sa môže líšiť podľa testovacieho prostredia, používania a konfigurácie.
  4. Možnosť použitia viacerých identifikátorov SSID v jednej sieti je k dispozícii iba vtedy, keď je vypnutá funkcia Smart Connect.​
  5. Podpora pripojenia smerovača RT6600ax so smerovačmi prechádzajúcej generácie MR2200ac a RT2600ac bude pridaná v druhej polovici tohto roku.
  6. K aktivácii služby Google Safe Browsing je potrebný API kľúč.
  7. Aplikácia DS router 2.0 bude k dispozícii pre všetky zariadenia so systémom SRM 1.2 alebo novším.

Základné informácie o spoločnosti Synology

Spoločnosť Synology, ktorá je priekopníkom v oblasti správy dát, neprestáva inovovať a prispôsobovať sa neustále vyvíjajúcim technológiám. Znovu a znovu prináša nové možnosti, medzi ktoré patria najmä riešenia pre dátové úložiská, zálohovanie, spolupráca na súboroch či správa videí a sieťovej infraštuktúry. A to všetko navrhnuté s jediným cieľom – ponúkať centralizovanú platformu zjednodušujúcu správu IT, ktorá bude hnacím motorom digitálnej transformácie pre firmy po celom svete.

Značky: