Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer všetci dospievajúci ľudia na Slovensku používajú internet na dennej báze. Ruka v ruke s výhodami im však online priestor prináša aj riziká. Preto mimovládna organizácia Digitálna inteligencia (digiQ) šíri témy internetovej bezpečnosti a digitálneho občianstva pomocou rovesníckeho vzdelávania. V týchto dňoch uzatvára prvý ročník dobrovoľníckeho programu digiPEERS.

Internet a mladí Slováci

Podľa prieskumu EU Kids online, ktorý na Slovensku pravidelne realizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, internet na dennej báze využíva takmer 96% slovenských detí vo veku 9-17 rokov. Najnovšie trendy ukazujú, že väčšina ich pripojení sa realizuje cez mobilné zariadenie, čo znamená, že online svet je pre ne otvorený a dostupný takmer neustále.

Dobré stránky aj riziká

Sociálne siete nám prinášajú množstvo dobrých vecí, od zábavy až po vzdelávanie, na druhej strane však so sebou nesú aj riziká, ktoré si deti a mladí ľudia často neuvedomujú. „Práve preto už takmer 5 rokov realizujeme v školách vzdelávacie workshopy, kde s deťmi hravou formou hovoríme o pravidlách bezpečného používania internetu, kyberšikanovaní, ale aj o uvedomelom prístupe k informáciám,“ vysvetľuje Andrea Cox, riaditeľka organizácie digiQ. Pri realizácii workshopov sa digiQ osvedčilo zaúčanie mladých lektorov v stredoškolskom veku, ktorí sa spolu so skúsenými lektormi aktívne podieľali na vzdelávaní svojich rovesníkov.

Rozvojový program pre tínedžerov

Po tejto skúsenosti sa organizácia rozhodla vytvoriť rozvojový dobrovoľnícky program #digiPEERS (Digitálni rovesníci) založený na rovesníckom vzdelávaní. Na jeseň minulého roka sa do prvého ročníka tohto programu mohli prihlásiť mladí ľudia z celého Slovenska. Ich úlohou bolo rozvíjať svoje vedomosti v oblasti internetovej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a digitálneho občianstva a šíriť ich medzi svojich rovesníkov. Vybrať si mohli rôzne spôsoby šírenia – od workshopov v školách, cez písanie blogov až po tvorbu príspevkov na sociálne siete.

„Ročný program dokončilo 15 mladých ľudí z celého Slovenska. Zúčastnili sa ho nielen tínedžeri z Bratislavy či z Košíc, ale napríklad aj mladí ľudia zo Spišskej Belej, Starej Ľubovne, či Trnovca nad Váhom (okr. Šaľa). Rovnako pestrá bola aj paleta škôl, z ktorých mladí prichádzali. Pri výbere sme nezohľadňovali typ školy, ale motiváciu a odhodlanie, ktorú mládežníci mali,“ dodáva Lucia Macaláková, koordinátorka programu digiPEERS.

Ako to celé funguje?

Každý účastník programu mal svojho mentora, ktorý ho sprevádzal jeho aktivitami a tiež sieť lektorov, s pomocou ktorých si mladí ľudia rozvíjali svoju odbornú stránku. Pod ich vedením účastníci absolvovali 12 online workshopov, 2 víkendové školenia a tiež medzinárodné školenia zamerané na participáciu. Vedomosti, ktoré na nich načerpali, šírili ďalej.

„Naši mladí dobrovoľníci dokopy zrealizovali viac ako 100 hodín vzdelávania pre svojich rovesníkov, tvorili príspevky na sociálnej siete a písali blogy,“ dopĺňa Lucia Macaláková, ktorá je aj jednou z mentoriek.

Okrem vedomostí si mladí ľudia rozvíjali aj iné kompetencie. Takto to hodnotí účastník programu, stredoškolák Michal Marhofer: „Nikdy pred tým som nerozprával pred inou skupinou ľudí ako pred vlastnou triedou. Vďaka workshopom, ktoré som robil pre mojich rovesníkov, som sa zbavil stresu, naučil som sa nad vecami hlbšie premýšľať a zlepšili sa mi aj prezentačné a vyjadrovacie schopnosti.“

Aké témy mladých ľudí zaujímajú?

Účastníci sa zameriavali na 5 základných tém – kyberšikanovanie, prevencia nenávistných prejavov, sociálne siete, kritické myslenie a digitálny manažment.

„Zo začiatku nás prekvapilo, že sa mnohí naši účastníci chceli zamerať na kyberšikanovanie a nenávistné prejavy. Nie sú to totiž jednoduché témy. Neskôr sme si však uvedomili, že siahajú po témach, ktoré denne na sociálnych sieťach vidia, alebo sa ich bytostne dotýkajú, “ zamýšľa sa mentorka Natália Babicová.

A čo ďalej?

Prvým ročníkom program #digiPEERS nekončí. „Po prvom úspešnom roku sa ukázalo, že tento program má zmysel – pre účastníkov, pre ľudí, ktorých dobrovoľníci vzdelávali a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť. Atmosféra, ktorá prevláda v online prostredí, sa totiž vždy pretavuje aj do celospoločenského diania. A všetkým nám predsa záleží na tom, aby sme sa tu mali dobre a vytvárali si okolo seba vľúdne prostredie,“ dodáva na záver riaditeľka organizácie digiQ Andrea Cox.
Udalosti posledných dní dokazujú, že dianie a správanie sa v online priestore je rovnako dôležité ako v bežnom živote. V obidvoch prípadoch musíme budovať kritické myslenie, vzájomný rešpekt a snažiť sa zamedziť šíreniu nenávisti.

Do ročníka 2022/2023 sa opäť zapojilo 15 mladých ľudí z viacerých slovenských regiónov, ktorí sú pripravení kráčať v šľapajach svojich predchodcov. Pri príležitosti jeho otvorenia sme sa rozhodli vyhodnotiť, čo priniesol ten predchádzajúci, teda úplne prvý. Hodnotiaca konferencia „Rok s digiPEERS“ sa bude konať 14.10.2022 v bratislavskom hoteli Bivio, za prítomnosti mladých dobrovoľníkov a zástupcov inštitúcií a organizácií, zameraných na oblasť podpory digitálneho občianstva, prácu s mládežou, výchovu a vzdelávanie.

Program digiPEERS je realizovaný vďaka podpore z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a vďaka podpore Nadácie Kooperativa. 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.