Samsung Knox je technológia, ktorá umožňuje dôsledne zabezpečiť údaje v rôznych zariadeniach od tohto výrobcu.

Najviac sa táto technológia presadzuje v smartfónoch a tabletoch, ale na význame nadobúda aj pri ochrane výmeny údajov medzi zariadeniami z oblasti digitálnej domácnosti.

Pomocou technológie Knox sú napr. v smartfónoch chránené údaje v tzv. Zabezpečenom priečinku. Môžete tu chrániť dokumenty, fotografie, videá, ale aj aplikácie, webové stránky, ďalej Samsung poznámky, údaje z kalendára, kontakty a pod.

Zabezpečený priečinok Knox
Zabezpečený priečinok Knox

Prístup do zabezpečeného priečinka je možné chrániť viacerými spôsobmi – napr. kódom, heslom, vzorom či odtlačkom prsta. Ak prístupové údaje zabudnete, môžete si nastaviť jeho resetovanie pomocou konta Samsung. Inak sa k týmto údajom nedostane nikto, a to ani v odbornom servise.

Pripomeňme, že heslo či vzor sú v tomto prípade iné, ako používate pri odomykaní telefónu – Knox je vyššia forma zabezpečenia údajov tak, aby ste mali istotu, že sa k týmto údajom nedostane naozaj nikto.

Ako teda zabezpečiť údaje?

Vyhľadáte si aplikáciu Zabezpečený priečinok. Aplikácia vás privíta a vysvetlí, že slúži na uchovávanie citlivých údajov v samostatnej oblasti telefónu. Využiť ju môžete aj tak, že si sem pridáte druhé inštancie svojich aplikácií (napr. Facebook s iným kontom), aby ste ich mohli používať v rôznych kontextoch.

Aplikácia Zabezpečený priečinok si vypýta povolenia na prístup do kalendára, kontaktov, fotografií a k videám, tiež k hudbe, zvuku a telefónu. To treba povoliť pre správnu funkciu zabezpečenia informácií.

Následne si vyberiete typ zabezpečenia – my odporúčame textové heslo. A kvôli tomu, že by ste ho mohli zabudnúť, radšej povoľte aj resetovanie s využitím konta Samsung.

Tým je celé nastavenie hotové, Zabezpečený priečinok môžete začať využívať. Ako sa to robí? Je to jednoduché a ukážeme to v prípade fotografie. V bežnej galérii si otvoríte fotografiu, ktorá je pre vás cenná a nechcete, aby ju videl niekto, komu napr. na chvíľu požičiate váš telefón. To sa napr. v prípade rodiny, ale aj pri prezentácii fotiek pri skupinovej prezentácii celkom často stáva. Vedľa fotografie je položka s troma bodkami a keď na ňu kliknete, zobrazí sa ďalšia ponuka. Využijeme položku Premiestniť do: Zabezpečený priečinok.

Od tejto chvíle nie je fotografia dostupná v bežnej galérii, ale ju máte v zabezpečenom priečinku – teda vo vašej tajnej schránke. Nikto okrem vás sa k nej nedostane. Toto isté platí o dokumentoch napr. o zmluvách, dohodách a pod. vo formáte napr. PDF alebo DOC. Tiež si takto môžete spustiť aplikácie, ktoré sú len pre vás alebo uložiť sme svoje tajné kontakty. Všetko je tu dokonale chránené.

Ak si to prajete, informácie zo Zabezpečeného priečinka zase prenesiete do bežného prostredia telefónu.

Ochrana dát zo zariadení z digitálnej domácnosti

Okrem iného je táto technológia dostupná aj v televízoroch od firmy Samsung, nikto sa tak nedostane k tomu, čo si vlastne vyberáte pri vašom sledovaní. To môže prísť tiež vhod. Dnes je celkovo viac ako miliarda zariadení, ktoré na ochranu údajov využívajú Samsung Knox.

Ide predovšetkým o zabezpečenie platených aplikácií, ktoré sa využívajú v televíoroch. Sledovanie obsahu v aplikáciách ako je Netflix, HBO Max, Disney+ či hranie hier cez Xbox je podmienené zadaním údajov z platobnej karty. Systém Knox chráni tieto údaje pred zneužití,

Cieľom Samsungu je zlepšiť skúsenosti používateľov s inteligentnou domácnosťou vytvorením ekosystému pripojených viacerých zariadení – od televízorov cez smartfóny až po domáce spotrebiče. S pribúdajúcim počtom pripojených zariadení takto rastie aj význam zabezpečenia inteligentnej domácnosti. Keďže televízor je jedným z ústredných prvkov tohto ekosystému, jeho zabezpečenie je obzvlášť dôležité.

Samsung Knox
Modrý mimozemšťan Gnusmas je ikonou ochrany domácich zariadení pomocou Knox

Knox tak dnes zabezpečuje inteligentné televízory pred rôznymi hrozbami, ide napr. o ochranu hesiel z Wi-Fi sietí, sociálnych sietí, Samsung konta, ale aj nazbieraných dát zo sledovania multimédií.

Televízor ako centrum digitálnej domácnosti komunikuje napr. s robotickým vysávačom, vchodovým vrátnikom či práčkou. A práve prenos týchto údajov je teraz chránený pomocou technológie Knox.

Ide o ochranu dát na viacerých hladinách, kombinuje hardvér, ale aj softvérovú výbavu zariadení z inteligentnej domácnosti. Komplexne chráni pred únikom informácií z týchto zariadení, na čo sa často zabúda.

Ochrana dát, ktoré si vymieňajú zariadenia z digitálnej domácnosti pomocou Samsung Knox
Ochrana dát, ktoré si vymieňajú zariadenia z digitálnej domácnosti pomocou Samsung Knox

Certifikácia aj od vlád a bezpečnostných zložiek

Samsung získal certifikáty bezpečnostného riešenia od viacerých vlád či bezpečnostných zložiek a zariadenia chránené touto technológiou je možné používať v štátnej správe aj pri správe dôležitých dokumentov. Samsung Knox je pritom najobsiahlejšia platforma mobilného zabezpečenia na celosvetovom trhu.

Samsung získal napr. aj podporu pre uzatváranie ďalších zmlúv na mobilné zabezpečenie na regulovanom čínskom trhu, vrátane vládnych, ministerských aj finančných úradov. Tu nájdete prehľad certifikácií pre zariadenia so systémom Samsung Knox.

Ochrana pred kyberútočníkmi

Samsung Knox sa skladá z celého radu obranných a bezpečnostných mechanizmov, ktoré poskytujú ochranu aj pred votrelcami, škodlivým softvérom a inými zlomyseľnými útokmi. Zabezpečenie platformy Samsung Knox začína už vo výrobnej fáze implementáciou dôveryhodného hardvérového prostredia. Ďalej spočíva v prísnych bezpečnostných kontrolách, ktoré sa realizujú pri zavádzaní systému, a v nepretržitom monitorovaní integrity zariadenia počas prevádzky. Na pravidelné updaty, ako reakciu na nové kroky útočníkov, sa tu môžete spoľahnúť.

Na základe tejto bezpečnostnej architektúry predstavuje Knox komplexné riešenie pre mobilné podnikanie, od konfigurácie a zriaďovanie až po správu, zabezpečenie a údržbu zariadenia.

Samsung vytvoril pre technológiu Knox aj partnerský program a dnes je tu viac ako 5000 registrovaných partnerov, ktorí ju využívajú vo svojich riešeniach

Zdroje: vlastné, Samsung Knox

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.