Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila predbežné finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2018.

 • Príjmy z predplatného cloudu a podpory stúpli o 32 % (IFRS) a o 38 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
 • Backlog v cloude stúpol o 30 %, čím na konci roku prekročil 10 miliárd eur
 • Príjmy z cloudu a softvéru v roku 2018 stúpli o 5 % (IFRS) a o 10 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
 • Objem prijatých objednávok cloudu a softvéru prekročil 10 miliárd eur, čo je za rok 2018 nárast o 14 % pri fixnom menovom kurze
 • Prevádzkový zisk za rok 2018 vzrástol o 17 % (IFRS) a o 10 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
 • V roku 2019 sa predpokladá nárast príjmov z predplatného cloudu a podpory až do 39 % (non-IFRS) a do 10 % non-IFRS príjmov z cloudu a softvéru pri fixnom menovom kurze
 • V roku 2019 sa predpokladá nárast prevádzkového zisku až do 11,5 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo je rýchlejší rast ako rast celkových príjmov
 • Cieľom je dosiahnuť celkové príjmy viac ako 35 miliárd eur v roku 2023

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele

Celý rok 2018

Dokonca aj po viacnásobnom zvyšovaní odhadov počas roka SAP splnil alebo prekonal všetky metriky z výhľadu na rok 2018. „Akvizíciou analytickej spoločnosti Qualtrics rozširujeme naše portfólio v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi s cieľom ďalej vylepšovať zákaznícku skúsenosť. V našej inovatívnej stratégii budeme naďalej pokračovať,“ okomentoval globálne výsledky CEO spoločnosti Bill McDermott.

Nové objednávky cloudu za celý rok 2018 dosiahli 1,81 miliardy eur, čo je 25 % nárast (o 28 % pri fixnom menovom kurze). Backlog predplatného cloudu a podpory stúpol o 30 % a na konci roka dosiahol 10 miliárd eur. Príjmy z predplatného cloudu a podpory dosiahli 4,99 miliardy eur (IFRS) alebo 5,21 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím bol splnený celoročný výhľad (5,15 – 5,25 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvéru medziročne klesli o 5 % na 4,65 miliardy eur (IFRS) alebo sa medziročne udržali (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Počet prijatých nových objednávok licencií cloudu a softvéru prekonal 10 miliárd eur a za celý rok medziročne narástol o 14 %. Príjmy z cloudu a softvéru dosiahli 20,62 miliardy eur (IFRS) alebo 21,58 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím prekonali celoročný výhľad (21,15 – 21,35 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy dosiahli 24,71 miliardy eur (IFRS) alebo 25,96 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím prekonali celoročný výhľad (25,20 – 25,50 non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Vďaka rýchlo rastúcemu cloudovému biznisu SAP a solídnemu rastu príjmov z podpory rástol celkový podiel predvídateľných príjmov. Celkovo dosiahli príjmy z predplatného cloudu a podpory (non-IFRS) a príjmy zo softvérovej podpory (non-IFRS) 65 % z celkových non-IFRS príjmov za celý rok 2018, čo je nárast o 2 percentuálne body.

Prevádzkový zisk za celý rok dosiahol 5,71 miliardy eur (IFRS) alebo 7,48 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím bol splnený celoročný výhľad (7,425 – 7,525 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu stúpol o 2 % na 3,42 eura (IFRS) a klesol o 2 % na 4,35 eura (non-IFRS).

Prevádzkový cash-flow za celý rok bol 4,30 miliardy, čo je 15 % medziročný pokles. Voľný cash-flow poklesol medziročne o 25 % na 2,84 miliardy eur. Čistá likvidita na konci roka bola -2,49 miliardy eur.

Štvrtý štvrťrok 2018

V štvrtom štvrťroku dosiahli nové objednávky cloudu 736 miliónov eur, čo je 25 % nárast (23 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory medziročne vzrástli o 41 % na 1,41 miliardy eur (IFRS) a o 40 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvéru stúpli medziročne o 1 % na 2,09 miliardy eur (IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Objednávky nových cloudových a softvérových licencií narástli medziročne o 18 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru stúpli medziročne o 9 % na 6,32 miliardy (IFRS) a o 11 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy narástli medziročne o 9 % na 7,43 miliardy (IFRS) a o 13 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Prevádzkový zisk v štvrtom štvrťroku stúpol medziročne o 22 % na 2,4 miliardy eur (IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu klesol o 8 % na 1,41 eura (IFRS) a klesol o 15 % na 1,51 eura (non-IFRS).

Výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2018 boli výrazne ovplyvnené prijatím IFRS 15, hyperinfláciou vo Venezuele a Argentíne a akvizíciou Callidusu a iných spoločností.

Akvizícia Qualtrics

Spoločnosť SAP minulý týždeň skompletizovala akvizíciu Qualtrics International Inc., globálneho priekopníka v kategórii softvéru manažmentu skúsenosti. Spojením skúsenostných dát Qualtricsu a prevádzkových dát zo softvéru SAP sa urýchli rast v novej kategórii manažmentu skúsenosti. Spojenie zákazníkom umožní lepšie riadiť dodávateľské reťazce, siete, zamestnancov i kľúčové procesy.

Výhľad na rok 2019

S prihliadnutím na silné tempo rastu v cloude i celkovom biznise, ako aj na akvizíciu spoločnosti Qualtrics, uzavretú 23. januára 2019, spoločnosť SAP prináša tento výhľad na rok 2019:

 • spoločnosť očakáva non-IFRS príjmy z predplatného cloudu a podpory v rozmedzí 6,70 – 7,00 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 5,03 miliardy eur), čo je 33 – 39 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • spoločnosť očakáva non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 22,40 – 22,70 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 20,66 miliardy eur), čo je 8,5 – 10,0 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • spoločnosť očakáva non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,70 – 8,00 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 7,16 miliardy eur), čo je 7,5 – 11,5 % nárast pri fixnom menovom kurze.

SAP okrem toho očakáva silný nárast celkových príjmov na mierne nižšej úrovni ako pri prevádzkovom zisku.

Čísla za rok 2018 neobsahujú Qualtrics. Príjmy a zisky Callidusu sú v číslach za rok 2018 zarátané od dátumu uzavretia transakcie, 5. apríla 2018.

Hoci výhľad na celý rok 2019 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Značky: