Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2023.

  • tempo rastu cloudu naďalej zrýchľuje
  • príjmy z cloudu stúpli o 38 % a o 25 % pri fixnom menovom kurze
  • objem dohodnutých objednávok cloudu narástol o 38 % a o 26 % pri fixnom menovom kurze
  • objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA cloud sa zväčšil o 108 % a o 90 % pri fixnom menovom kurze
  • hrubý zisk z cloudu stúpol o 44 % (IFRS), o 42 % (non-IFRS) a o 30 % pri fixnom menovom kurze
  • prevádzkový zisk klesol o 1 % (IFRS), zostal na rovnakej úrovni (non-IFRS) a pri fixnom menovom kurze klesol o 8 %

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q3 2022

Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu si naďalej drží tempo rastu a momentálne dosahuje 11,27 miliardy eur. Ide o nárast o 38 % (o 26 % pri fixnom menovom kurze).

Príjmy z cloudu stúpli o 38 % na 3,29 miliardy eur (o 25 % pri fixnom menovom kurze), čo je najmä dôsledkom dvojciferného rastu SaaS a PaaS portfólia.

Hrubý zisk z cloudu stúpol o 44 % (IFRS), o 42 % (non-IFRS) a o 30 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Medziročne sa hrubá marža cloudu zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu na 69,8 % (IFRS) a o 2,3 percentuálneho bodu na 71,7 % (non-IFRS). Nárast sa opiera najmä o výrazné zvýšenie SaaS marže, zlepšená efektivita vykompenzovala aj nárast investícií do programu poskytovania cloudu budúcej generácie.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 1,0 % na 1,24 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 2,4 percentuálneho bodu na 15,8 %. Non-IFRS prevádzkový zisk sa udržal na rovnakej úrovni 2,09 miliardy eur (klesol o 8 % pri fixnom menovom kurze). Non-IFRS prevádzková marža klesla o 4,0 percentuálneho bodu na 26,7 % (o 3,8 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze). Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch, príčinou je najmä znížený príspevok príjmov z predaja softvérových licencií, ako aj nárast investícií do výskumu a vývoja či marketingu a obchodu na zachytenie súčasných a budúcich príležitostí na rast. IFRS a non-IFRS prevádzkový zisk v treťom štvrťroku navyše zahŕňal dispozičný zisk 77 miliónov eur spojený so spustením SAP Fioneer.

Zisk na akciu (IFRS) klesol o 52 % na 0,57 eura a o 36 % na 1,12 eura (non-IFRS). Medziročný pokles zisku na akciu vyplýva z výrazne nižšieho príspevku Sapphire Ventures k finančným príjmom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo je dôsledok situácie na trhoch. Efektívna daňová sadzba bola 35,7 % (IFRS) a 26,0 % (non-IFRS). Medziročný nárast vyplynul najmä zo zmien v príjmoch vyňatých z daňovej povinnosti týkajúcich sa Sapphire Ventures.

Voľný cash flow za prvých deväť mesiacov klesol o 38 % na 2,54 miliardy eur. Pokles v porovnaní s minulým rokom možno pripísať najmä vývoju ziskovosti a negatívnym dopadom na pracovný kapitál. Vo štvrtom štvrťroku očakávame priaznivejší vývoj cash flow z dôvodu väčšieho zamerania na riadenie pracovného kapitálu a nižšie výdavky na hotovostné dane, kompenzácie odvíjajúce sa od akcií a capex. Vzhľadom na súčasnú pozíciu však upravujeme výhľad voľného cash flow za tento rok na približne 4,5 miliardy eur (doteraz: „nad 4,5 miliardy eur“).

Spoločnosť SAP 21. júla oznámila svoj druhý program výkupu akcií v roku 2022, ktorý ukončila 6. septembra. V rámci programu vykúpila 5 715 512 akcií za priemernú cenu 87,50 eura v celkovej hodnote približne 500 miliónov eur. Vykúpené akcie sa použijú primárne na odmeny, udeľované v rámci kompenzačných plánov pre zamestnancov, ktoré sú založené na akciách.

Výhľad na rok 2022

SAP sa naďalej drží svojej stratégie založenej na cloude, ktorej výsledkom je zrýchľujúci rast cloudu vďaka novým i existujúcim zákazníkom. Tempo a rozsah rastu cloudu znamená, že spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť svoju strednodobú ambíciu.

V roku 2022 SAP naďalej očakáva:

  • pri fixnom menovom kurze (2021: 9,42 miliardy eur), čo je nárast o 23 % – 26 % pri fixnom menovom kurze.
  • miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2021: 24,08 miliardy eur), čo je nárast o 4 % – 6 % pri fixnom menovom kurze.
  • (2021: 8,23 miliardy eur), čo je pokles o 4 – 8 % pri fixnom menovom kurze.
  • podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 78 % (2021: 75 %)

Súčasné trhové prostredie a volatilita na kapitálových trhoch taktiež vedú k nižšej úrovni predvídateľnosti celoročného výhľadu na mieru efektívneho zdanenia za rok 2022 (IFRS aj non-IFRS). Vzhľadom na súčasné odhady očakávame efektívnu IFRS daňovú sadzbu za celý rok 2022 na úrovni približne 45 % (doteraz: 34,0 % – 38,0 %) a non-IFRS na úrovni približne 30 % (doteraz: 23,0 % – 27,0 %). Keďže ďalší vývoj našej efektívnej daňovej sadzby (IFRS aj non-IFRS) silno závisí na výške finančného príspevku Sapphire Ventures, môžeme vzhľadom na súčasné trhové podmienky čeliť veľkým odklonom od súčasného odhadu ktorýmkoľvek smerom.

Značky: