Inteligentný podnik automatizuje rutinné či manuálne činnosti, aby podporil kreatívny potenciál na vytváranie pridanej hodnoty. Spoločnosť SAP počas bratislavskej konferencie Innovation Day predstavila riešenia, ktoré firmám pri napĺňaní tejto vízie pomôžu.

My sme sa rozprávali v pánom Dirkom Haeussermannom o tom, ako dnes spoločnosti získavajú naše dáta a aká je to pre nich pridaná hodnota. Rovnako sme hovorili o tom, že je hlavne na nás, aby sme odovzdávali na internete len tie dáta, o ktorých sme presvedčení, že tam patria. Dirk, ktorý v SAP vedie Database and Data Management v regióne strednej a východnej Európy, v tejto súvislosti pripomenul nariadenie Európskej komisie GDPR a poukázal možnosti jeho využívania v prípade, že nie sme spokojní s tým, ako sa s našimi údajmi manipuluje.

Všetky dáta pod jednou strechou

„Ešte pred desiatimi rokmi boli dáta len prostriedkom. Dnes sa stávajú samotným aktívom,“ ozrejmil dôležitosť práce s informáciami pre firmy Dirk. Hoci si to väčšina firiem uvedomuje, stále nedokážu informácie využiť naplno. Bráni im v tom prílišná roztrieštenosť dátových zdrojov, neznalosť kontextu pri ich analýze, či neschopnosť prinášať výsledky v reálnom čase. „Odpoveďou na tieto prekážky je jednotná digitálna platforma pre všetky aplikácie. Prináša potrebnú rýchlosť, zjednodušenie a umožňuje firmám inovovať,“ predstavil riešenie SAP HANA Data Management Suite, ktoré je základom pre akýkoľvek inteligentný podnik.

SAP zákazníkom pripomenul, že po roku 2025 už všetky SAP systémy budú bežať len na in-memory platforme SAP HANA. Staršie systémy nahradia inteligentné riešenia, ktoré sú omnoho viac pripravené na rýchle inovačné cykly a dokážu naplno využiť všetky moderné technológie. Spoločnosť predstavila aj rôzne cesty modernizácie pre podniky s tým, že priemerný čas implementácie riešenia SAP S/4HANA je deväť mesiacov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.