Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP predstavila novú platformu pre zákaznícke dáta – SAP Customer Data Platform. Nástroj budúcej generácie umožní firmám nanovo definovať zákaznícku skúsenosť naprieč všetkými kontaktmi so zákazníkmi, od obchodu a marketingu až po predaj a služby. SAP nové riešenie predstavil na online podujatí SAP Customer Experience LIVE.

Tým, čo od seba jednotlivé značky odlišuje, sa čoraz častejšie stáva zákaznícka skúsenosť. Mnohé z nich preto využívajú platformy pre zákaznícke dáta, ktoré slúžia hlavne pre marketingové účely. Takéto úzke zameranie však príliš často brzdí ich skutočný potenciál. SAP Customer Data Platform preto pridáva aj bohatý obsah využiteľný v rámci obchodu, pri predaji alebo službách. Ponúka personalizáciu založenú na schopnosti zbierať a spravovať údaje o klientoch. Organizácie vďaka tomu môžu spoznať zákazníka na každom mieste kontaktu, viesť s ním efektívnu konverzáciu a vytvárať jeho dlhodobú lojalitu.

Spájať, rešpektovať, chápať a personalizovať dáta na dosiahnutie úspechu

Platforma SAP CDP je špeciálne navrhnutá tak, aby využívala štyri kľúčové príležitosti na zvýšenie dosahu značky a efektivity:

  • Prepája všetky dátové zdroje v organizácii. Ak zákaznícke dáta uchováva nezávisle od seba niekoľko dátových zdrojov, výsledkom je budovanie dátových síl a fragmentácia pohľadu na zákazníka. SAP Customer Data Platform umožňuje využívať dáta zo všetkých zdrojov v organizácii: priamo z CRM, zo sekundárnych, terciárnych a offline zdrojov, streamov činností, z podujatí alebo z obslužných oddelení vo forme transakčných, behaviorálnych a zážitkových dát. Bez ohľadu na zdroj sa spolu s kontextom udržiavajú nad prevádzkovými dátami. Výsledkom sú živé, jednotné zákaznícke profily, aktualizované v reálnom čase a v konkrétnom momente.
  • Rešpektuje ochranu súkromia zákazníkov. V dnešnom prostredí ochrany súkromia musia značky chápať ako, kde a kedy možno zákaznícke dáta používať. SAP Customer Data Platform umožňuje holistickú stratégiu ochrany súkromia. Prichádzajúce dáta priraďuje k profilu len po získaní potrebných súhlasov. To zvyšuje transparentnosť spôsobu aj dôvodov ich zbierania.
  • Porozumenie Big Data. SAP Customer Data Platform ponúka výkonnú segmentáciu a indikátory aktivity, počítané v reálnom čase. Vytvára dátový základ pre budovanie cieľovej skupiny a podklady na relevantné, personalizované a omnikanálové kontakty so zákazníkmi. Centralizovanie správy cieľovej skupiny pomáha značkám ponúkať konzistentný zážitok naprieč ich marketingovými riešeniami, riešeniami na personalizáciu, obchod, služby a predaj, čo je nevyhnutné v rámci stratégie „zákazník na prvom mieste“.
  • Hyperpersonalizácia kontaktov, založená na komplexnom pohľade na zákazníka. SAP Customer Data Platform pomáha zjednotiť obrovské množstvá prevádzkových dát s dátami z miest kontaktu so zákazníkmi a skúsenostných dát. Výsledkom je relevantné oslovenie zákazníka v správnom čase a na správnom mieste cez kanál, ktorý uprednostňuje a spôsobom, aký si želá.

„Neexistujú dvaja rovnakí zákazníci. Nikto nie je úplne predvídateľný,“ hovorí Trond Anderson, šéf IT stratégie a architektúry v spoločnosti Elkjøp Nordic AS, ktorá je jedným z najväčších predajcov spotrebnej elektroniky v severských krajinách. „So SAP Customer Data Platform dokážeme vytvoriť kontextový pohľad na zákazníka a prepojiť ho s jednotným profilom. Dokážeme tak lepšie predvídať jeho túžby a potreby v čase. Výsledkom je vyššia efektivita a istota, že sa k dátam správame v súlade so všetkými nariadeniami a s rešpektom.“

Stavanie na silných základoch

SAP Customer Data Platform je postavená na základoch cloudových riešení SAP Customer Data Cloud, založených na technológii Gigya. Ich súčasťou sú riešenia SAP Customer Identity and Access Management a SAP Enterprise Consent and Preference Management, čo pomáha vytvoriť digitálny profil, ktorý je bezpečný a v súlade s nariadeniami. SAP Customer Data Platform slúži v reálnom čase ako spojivo profilu. Poskytuje informácie, na základe ktorých možno viesť relevantnú konverzáciu kedykoľvek sa zákazník chce spojiť so značkou.

„Nevynašli sme CDP, no SAP Customer Data Platform otvára tento koncept novým príležitostiam,“ povedal Bob Stutz, prezident SAP Customer Experience. „Je jednou z najpokročilejších platforiem pre zákaznícke dáta na podnikovej úrovni. Pomocou zjednotenia veľkého množstva údajov umožňuje vytvoriť skutočne personalizované zážitky, ktoré menia anonymných používateľov na známych, verných zákazníkov“.

Značky: