Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP) získala ako jedna z prvých firiem nezávislú globálnu certifikáciu British Standards Institution (BSI) pre ochranu osobných údajov. Certifikácia BSI vyhodnocuje kľúčové požiadavky na zhromažďovanie, ukladanie, spracovávanie či zdieľanie osobných záznamov jednotlivcov.

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré začína platiť 25. mája, zjednocuje niekoľko nariadení EU do jedného centralizovaného štandardu tak, aby mali jednotlivci kontrolu nad svojimi dátami. „Ochrana osobných údajov je pre SAP hlavnou prioritou a certifikácia British Standards Institution dokazuje, že naše interné procesy sú pripravené na medzinárodné požiadavky spojené s GDPR. Pre nás to nie je len nový trend, ale aj neodmysliteľná súčasť nášho fungovania,“ okomentoval Luka Mucic, člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti SAP.

Certifikácia BSI potvrdzuje, že:

  • interné procesy SAP zodpovedajú požiadavkám GDPR,
  • štandardizované auditné procesy SAP sú spoľahlivé a môžu zákazníkom znížiť náklady,
  • SAP používa medzinárodne uznávaný štandard,
  • SAP je prvým používateľom tohto certifikovaného systému pre riadenie ochrany dát.

„Ochrana dát je zásadná pre organizácie všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví. Predovšetkým pre tie, ktoré spravujú veľké množstvá citlivých údajov o svojich zamestnancoch, zákazníkoch a ďalších zúčastnených stranách. Spoločnosť SAP vďaka získaniu certifikácie dokázala, že pri zhromažďovaní, ukladaní, spracovávaní i zdieľaní osobných údajov postupuje v súlade s GDPR,“ povedal Howard Kerr, výkonný riaditeľ BSI.

 SAP osobné údaje nielen spracováva, ale je aj dodávateľom riešení, ktoré pomáhajú zákazníkom plniť požiadavky GDPR. Podrobnejšie informácie sú na www.sap.sk/gdpr .

Značky: