Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok roku 2021.

  • objem dohodnutých objednávok S/4HANA Cloud narástol o 43 % pri fixnom menovom kurze, čo podčiarkuje zrýchlený prechod SAP ku cloudu
  • zisk na akciu stúpol o 29 % (IFRS) a o 63 % (non-IFRS)
  • prevádzkový cash-flow stúpol o 3 % na 3,09 miliardy eur, voľný cash-flow o 10 % na 2,85 miliardy eur

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za prvý štvrťrok 2021

Objem dohodnutých objednávok cloudu stúpol o 15 % na 7,63 miliardy eur a o 19 % (pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu medziročne stúpli o 7 % na 2,14 miliardy eur (IFRS), o 7 % na 2,15 miliardy eur (non-IFRS) a o 13 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií stúpli medziročne o 7 % na 0,48 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 11 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru stúpli o 1 % na 5,43 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo služieb klesli medziročne o 18 % na 0,9 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 14 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Pokles príjmov odráža odčlenenie SAP Digital Interconnect, ktorý k príjmom zo služieb v prvom štvrťroku 2020 prispel približne 90 miliónmi eur (IFRS a non-IFRS). Celkové príjmy klesli medziročne o 3 % na 6,35 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a stúpli o 2 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Podiel predvídateľnejších príjmov narástol medziročne približne o 2 percentuálne body na cca 78 % v prvom štvrťroku.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 21 % na 0,96 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 3,4 percentuálne body na 15,1 %, a to z dôvodu vyšších výdavkov na kompenzácie, odvíjajúcich sa akcií (prevažne súvisiace s odmenami za Qualtrics IPO) a výdavkov na reštrukturalizáciu, spojených so zrýchlenou harmonizáciou infraštruktúry SAP na dodávku cloudu. Non-IFRS prevádzkový zisk stúpol o 17 % na 1,74 miliardy eur, o 24 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze) a prevádzková marža stúpla o 4,7 percentuálneho bodu na 27,4 % a o 4,9 percentuálneho bodu (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu vzrástol o 29 % na 0,88 eura (IFRS) a o 63 % na 1,4 eura (non-IFRS), čo je dôsledkom ďalšieho silného príspevku Sapphire Ventures.

Prevádzkový cash-flow bol v prvom štvrťroku 3,09 miliardy eur. Voľný cash-flow medziročne narástol o 10 % na 2,85 miliardy. Cash-flow pozitívne ovplyvnili nižšie platby súvisiace s akciami a reštrukturalizáciou. Voľný cash-flow okrem toho podporil aj pokles kapitálových výdavkov. Na konci štvrťroku bol čistý dlh -2,66 miliardy eur.

Regionálne výsledky za prvý štvrťrok 2021

V regióne EMEA stúpli príjmy z cloudu a softvéru o 5 % (IFRS) a o 7 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu stúpli o 21 % (IFRS) a o 24 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najviac sa darilo Nemecku a Švajčiarsku.

Upravený výhľad na rok 2021

Spoločnosť SAP upravila svoj výhľad na rok 2021, aby zohľadnila silný výkon cloudového biznisu, od ktorého očakáva opätovné zrýchlenie rastu príjmov z cloudu. Spoločnosť naďalej po celý rok očakáva pokles príjmov z licencií softvéru, keďže stále viac zákazníkov prechádza na predplatnú ponuku RISE with SAP pre kritické procesy. Výhľad okrem toho predpokladá, že s globálnym nástupom očkovacích programov začne COVID-19 kríza ustupovať, čo v druhej polovici roka 2021 povedie k zlepšeniu globálneho prostredia dopytu.

SAP očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 9,2 – 9,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,09 miliardy), čo je nárast o 14 – 18 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 9,1 – 9,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,4 – 23,8 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 23,23 miliardy), čo je nárast o 1 – 2 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 23,3 – 23,8 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,8 – 8,2 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,28 miliardy eur), čo je pokles o 1 – 6 % pri fixnom menovom kurze

podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 75 % (2020: 72 %)

Značky: