Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SecTec, a.s., distribútor s pridanou hodnotou pôsobiaci v oblasti IT, sa od septembra 2015 stal distribútorom bezpečnostného riešenia spoločnosti CHECKMARX pre slovenský trh.

Checkmarx je popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvérových riešení  určených na analýzu, identifikáciu a odstránenie bezpečnostných rizík počítačových, webových a mobilných aplikácií.

„Podľa bezpečnostných analýz, je až 86% všetkých kybernetických útokov smerovaných na aplikácie a až 92% aplikácií je zraniteľných. Checkmarx ponúka riešenie pri zavádzaní bezpečnostných postupov a analýz pre vyvíjané aplikácie. Tieto riešenia pomáhajú bezpečnostným vývojárom a audítorom jednoducho a rýchlo skenovať zdrojový kód vo všetkých hlavných programovacích jazykoch a identifikovať jeho slabé miesta“, uviedol Marek Král, generálny riaditeľ spoločnosti SecTec.

Tri hlavné produktové riešenia CxSAST, CxSAST Mobile a CxRASP,  ktoré  spoločnosť ponúka, umožňujú získať okamžitý prístup k výsledkom bezpečnostnej analýzy kódu a návodu, ako postupovať pri oprave zistených chýb. To zásadne skráti vývojový, resp. testovací proces softvéru a zároveň zníži jeho náklady.

 

Značky: