Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, dobré zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Šesť priorít, na ktoré sa má naša krajina do roku 2030 prednostne zamerať, dnes na svojom druhom zasadnutí schválila Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

„Úspešné sú tie krajiny, ktoré vedia, čo chcú, a aké prekážky im stoja v ceste. U nás všeobecne prijímaná predstava o rozvoji spoločnosti dlhodobo chýba. Vďaka 17 cieľom udržateľného rozvoja OSN, opísaným v Agende 2030, však Slovensko získalo mandát otvoriť z vysokej politickej úrovne diskusiu o vízii našej budúcnosti,“ povedal vicepremiér Richard Raši, predseda Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a šéf úradu pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030.

Tento medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky krajiny OSN v septembri 2015, reflektuje najpálčivejšie celosvetové výzvy. Či už je to mier, environmentálne problémy, zmena klímy, nerovnosti, chudoba, bezpečnosť alebo vzdelanie. Agenda 2030 však nezaväzuje štáty ku konkrétnym riešeniam, pretože situácie a okolnosti v štátoch na celom svete sú nanajvýš rozmanité a každý môže prispieť inak.

Aj z toho dôvodu, že niektoré výzvy sú pre nás relevantejšie ako ostatné, Slovensko po vzore iných menších európskych krajín združilo 17 cieľov do nižšieho počtu národných priorít. Tie sa ďalej využijú pri tvorbe plnohodnotnej stratégie rozvoja spoločnosti.

Ide o tieto priority:

  • Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
  • Vzdelanie pre dôstojný život,
  • Dobré zdravie,
  • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
  • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
  • Právny štát, demokracia a bezpečnosť. 

„Verím, že tieto tematické okruhy dobre vyjadrujú, čo Slovensko v strednodobom horizonte najviac potrebuje, respektíve, akým najväčším výzvam čelí. Naši odborníci od februára do mája zorganizovali k zoznamu priorít 10 stretnutí v regiónoch po celom Slovensku. Prediskutovali ich s ľuďmi z mimovládnej a akademickej sféry a z iných neštátnych združení a organizácií,“ uviedol Richard Raši  s tým, že pre plnenie plánov tohto druhu je kľúčový čo najširší spoločenský konsenzus. „Jedine ten im dá nadstraníckosť a imunitu voči volebným cyklom,“ dodal podpredseda vlády.

Ak šesť národných priorít v júni 2018 schváli vláda, Slovensko ich predstaví na Politickom fóre na vysokej úrovni na pôde OSN (High-level Political Forum), kde bude po prvý raz reportovať stav plnenia 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Značky: